Lectio divina ze św. Józefem – Ząbkowice Śl.

  • Napisany przez:

Dom Rekolekcyjny księży pallotynów, Ząbkowice Śląskie
19-21 marca, lectio divina ze św. Józefem.

Józef, mąż Maryi – człowiek odważnej wiary, otwarty na wstrząsające Boskie zamiary, daje się prowadzić Słowu Bożemu i rezygnuje z własnych życiowych planów, aby dać pierwszeństwo Bogu. Pozostaje zanurzony w Słowie i dlatego potrafi z zaufaniem podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania. Jest odpowiedzialny i opiekuńczy. Obdarzony wewnętrzną czujnością jest zdolny słuchać Boga „w dzień i w nocy”. Choć w Ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa, jego pokorne życie może przemówić z wielką mocą. Zapraszamy do wzięcia udziału w sesji rekolekcyjnej lectio divina, w której słuchając Słowa Bożego o św. Józefie będziemy odkrywać, co Bóg chce nam powiedzieć w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu… i pandemii.

Rozpoczęcie w piątek 19.03 o godz. 17.00. Zakończenie w niedzielę 21.03 o godz. 13.00
Koszt (pobyt i uczestnictwo): 220 zł
Zgłoszenia: http://dom-zabkowice.pl/polecamy/
Informacje: ks. Marek Chmielniak SAC (tel. 506353838)

diecezja.swidnica.pl

Nasi partnerzy