Biskup świdnicki zaprasza na Mszę św. Papieską

  • Napisany przez:

Drodzy bracia kapłani, umiłowani mieszkańcy diecezji świdnickiej Wałbrzycha! Po raz piętnasty w Wałbrzychu, w największym mieście naszej diecezji, będziemy uroczyście obchodzić rocznicę odejścia św. Jana Pawła II do wieczności. Ciesząc jego wyniesieniem do chwały ołtarzy potrzebujemy nadal wracać do wspaniałego dziedzictwa, które nam pozostawił wielki Polak i zarazem wielki Pasterz Kościoła powszechnego. Trzeba nam za jego wstawiennictwem prosić o wierność nauce Jezusa Chrystusa, którą On, nasz Zbawiciel zostawił w swoim Kościele. W tym roku chcemy sobie przypomnieć, że nasz wielki Papież był wielkim orędownikiem pokoju. Uczył nas go budować na prawdzie, na miłości rodzinnej i społecznej. Pamiętamy jego słowa wypowiedziane w Warszawie na początku drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 16 czerwca 1983 r., gdy nasz ojczysty dom był skrępowany rygorami stanu wojennego. Słowa te brzmiały: „Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Pokój Tobie!”. Słowa te są nadal aktualne, są dla nas życzeniem, ale i zobowiązaniem.

Zapraszam wszystkich mieszkańców diecezji świdnickiej a przede wszystkim drogich Wałbrzyszan do licznego udziału w transmitowanej przez Telewizję Trwam i Radio Maryja Eucharystii z racji 14. rocznicy śmierci naszego Papieża. Msza Św. będzie sprawowana na stadionie na Białym Kamieniu w Wałbrzychu, w sobotę 6 kwietnia, o godz. 15.00. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi Jego Eminencja, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, najbliższy świadek świętości św. Jana Pawła II.

W roku piętnastolecia istnienia naszej diecezji będziemy dziękować Panu Bogu za Jego łaskawość dla nas i wypraszać Jego błogosławieństwo dla diecezji, dla miasta Wałbrzycha, dla Ojczyzny, Europy i świata.

W nadziei na liczny nasz udział w tym wyjątkowym w skali Polski i świata, modlitewnym spotkaniu z serca błogosławię.

Wasz Biskup

+ Ignacy Dec

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego do udziału we Mszy Św. „papieskiej”  w Wałbrzychu, 6 IV 2019 r.

Nasi partnerzy