„Nie przychodzę, żeby zatracać”

  • Napisany przez:

W dniu dzisiejszym, w Kościele katolickim w Polsce, obchodzony jest XXII Dzień Judaizmu. Centralne obchody odbywają się w Łodzi pod hasłem „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9 ).

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, został ustanowiony w 1997 r. przez Konferencję Episkopatu Polski i corocznie jest obchodzony 17 stycznia.

Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym w rzymskiej synagodze 13 kwietnia 1986 r. nazwał żydów naszymi “starszymi braćmi w wierze”, zatem budowanie relacji pomiędzy katolicyzmem a judaizmem w świetle nauczania polskiego papieża jest szczególne i wyjątkowe. Tym bardziej wyjątkowe dla nas Polaków ze względu na wspólne źródła religijne, ze względu na wzajemne kulturowe ubogacanie się,  ze względu na tragedię Holocaustu, Dzień Judaizmu jawi się ze wszech miar potrzebny i konieczny.

Nasi partnerzy