Niech Mi się stanie według Twego słowa

  • Napisany przez:

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dawniej nazywana świętem Zwiastowania N.M.P. obchodzona jest 25 marca. Przypomina nam o zdarzeniu odwiedzin Archanioła Gabriela, który przyszedł do Maryi, aby zwiastować Jej, spełnienie obietnic proroków, że Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.

Uroczystość Zwiastowania obchodzona jest razem z Dniem Świętości Życia, ustanowionym przez Konferencję Episkopatu Polski w 1998 roku jako odpowiedź na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku.

„Zwiastować” to znaczy coś uroczyście zapowiedzieć lub przekazać komuś ważną nowinę. W Piśmie Świętym ta dobra nowina pochodzi od Boga, ale często zostaje przynoszona człowiekowi przez „zwiastuna”, czyli kogoś, kogo Bóg posłał. Dlaczego w Ewangelii św. Łukasza czytamy, że „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja” (Łk 1,26-27). To właśnie wydarzenie zostało nazwane „zwiastowaniem”. Była to zapowiedź niezwykłego wydarzenia, przekazana przez wysłannika Bożego.

(Ks. Stanisław Szczepaniec, konsultor Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów)

Nasi partnerzy