Odkryć Jego pontyfikat-na nowo! [ROZMOWA]

  • Napisany przez:

W dniu 40 rocznicy zamachu na Jana Pawła II, kiedy powrócimy pamięcią do tych dramatycznych wydarzeń, należy na nowo przypomnieć sobie o dziedzictwie, które pozostawił nam papież Polak. Nauczanie św. Jana Pawła II jest nadal aktualne i ponadczasowe dla każdej epoki i dla każdego człowieka.

Ojciec Zdzisław Świniarski ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza (Sercanie Biali), kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju-Sokołówce, główny inicjator i organizator dziękczynnych obchodów w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju-Sokołówce, zgodził się odpowiedzieć na kilka nurtujących nas pytań:

wakcji24.pl: W bogactwie homilii z pielgrzymek św. Jana Pawła II do Polski, znajdujemy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań, trudności osobistych i społecznych. W jaki sposób możemy poznawać, pogłębiać naukę św. Jana Pawła II, naszego rodaka?

Ojciec Zdzisław Świniarski: Dzisiaj jest tak wiele nośników i różnych publikacji pisanych i słuchanych, które mogą nam „przybliżyć” Jego nauczanie. Jednak chyba największym problemem jest brak chęci ich zgłębiania i to nie tylko u młodych. Chyba i powoli my, tzw. Pokolenie Jana Pawła II o Nim trochę zapominamy, choć przecież pamiętamy ten gromki śpiew – zostań z nami – został w Swoim słowie tak bardzo bogatym i aktualnym i co? Myślę, że po 16 latach od Jego śmierci musimy na nowo odkrywać Jego pontyfikat i to jest szczególne zadanie dla Polski, czyli Polek i Polaków. Tym bardziej dziś, gdy widzimy, że nawet nie szanujemy jego widzialnych wizerunków, czyli pomników, które często są niszczone – trzeba nam najpierw przyznać się do porażki edukacyjnej i zacząć na nowo, krok po kroku budować świadome młode pokolenie o którym Jan Paweł II mówił, że są nadzieją Ojczyzny i Kościoła.

wakcji24.pl: Duchowe przygotowania do uroczystości rozpoczynają się już w piątek 7 maja. Zostanie odprawiona Msza św., która rozpocznie Jerycho Różańcowe – modlitwę różańcową w dzień i w nocy przed Najświętszym Sakramentem, potem ENF. Ojcze Zdzisławie w jaki inny jeszcze sposób możemy się przygotować do tej uroczystości? 

– 40 rocznica będzie tylko jedna 13 maja 2021 roku, następna tzw. okrągła za 10 lat, ale to już będą inne czasy jakich nie znamy. To my, Polacy winniśmy pamiętać o Janie Pawle II nie tylko z okazji różnych rocznic, choć te skłaniają nas do pewnej intensywności. Przygotowanie duchowe w Sanktuarium Fatimskim w Polanicy to bardzo ważne zadanie – możemy tu przybyć w tych dniach, szczególnie powinniśmy tu być 13 maja przy Matce Bożej Fatimskiej aby na Jej ręce złożyć podziękowanie Panu Bogu. Ale ci, którzy nie mogą tu przybyć mogą włączyć się do naszej modlitwy, szczególnie różańcowej. To przecież w Fatimie Maryja prosi ludzi odmawiajcie codziennie Różaniec, a Jan Paweł II, który tak wielu pielgrzymom wręczał Różaniec przy różnych okazjach, przecież nie robił tego żebyśmy mieli pamiątkę, ale przede wszystkim abyśmy się na nim mdlili – i to jest cały czas aktualne.

wakcji24.pl: Św. Jan Paweł II jest wzorem przebaczenia drugiemu człowiekowi – w odniesieniu do swego zamachowca. Uczestnicy Jerycha Różańcowego będą się modlić o dar przebaczenia dla grup, społeczności, a także każdej pojedynczej osoby, która jeszcze nie potrafi tego uczynić. Czasami przebaczyć jest bardzo trudno…jak to zrozumieć?

– Przebaczyć jest bardzo trudno, a my chrześcijanie jeśli chcemy być autentycznymi uczniami Chrystusa, nie tylko mamy przebaczać – przypomnę słowa Chrystusa: nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem, czyli zawsze – mamy kochać … nieprzyjaciół naszych – a jak to zrozumieć i realizować w życiu? Nie da się tego zrozumieć „na zimno” przy biurku, aby to zrozumieć trzeba klęknąć w pokorze i wiele się modlić. To na pokornej modlitwie, na kolanach „poznajemy” Pana Boga i uczymy się Jego „ekonomii”. Warto tu wspomnieć o ważności modlitwy, które Pan Jezus wskazał w szczególnym miejscu – w Ogrójcu: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe”. (Mt 26,4) I wiemy, że wybrani Apostołowi zamiast modlić się spali i dlatego nie mieli „wewnętrznych sił” sił aby dojść na Golgotę z Mistrzem i aby być z Nim pod krzyżem.

I możemy dopowiedzieć, że ten który dotarł pod krzyż napisał: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15, 9-13). Napisał te piękne słowa o miłości Boga, i dotarł do krzyża, gdyż poznał prawdziwą miłość Boga „leżąc” na Sercu Pana Jezusa podczas wieczerzy i poczuł prawdziwą miłość.

wakcji24.pl: Ekstremalna Noc Fatimska czyli modlitwa różańcowa w drodze, którą Sercanie tak propagują, cieszy się coraz większą popularnością. Osoby w niej uczestniczące mówią o wewnętrznej przemianie serca. Czego uczy nas różaniec?

– Ekstremalna Noc Fatimska to szczególny rodzaj modlitwy różańcowej – iść w nocy za Maryją i modlić się Jej ulubioną modlitwą to nic innego jak modlić się z Nią, szczególnie jeśli to od nas wymaga wysiłku. „Jestem cała w Różańcu, tam Mnie szukajcie – tam Mnie znajdziecie” (Matka Boska do Barbary Kloss) – niezwykłą postać Barbary Kloss dopiero powoli poznaję, ale gdy przeczytałem te słowa, to szeroko otwarły mi się oczy i powiedziałem sobie: to jest genialne. A gdy jeszcze je uzupełnimy słowami, które Maryja wypowiedziała do Łucji w Fatimie: „Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca”, to mamy obraz czym jest Różaniec. A historia nam potwierdza o jego mocy.

Dzięki niemu chrześcijanie zwyciężyli w XVI wieku szerzącą się na świecie muzułmańską Turcję. Dlatego Piusa XI pięknie powiedział, że to narzędzie „zmuszające demony do ucieczki”. Dlatego słowa Leona XIII mówiącego, że to droga do odrodzenia życia chrześcijańskiego są tak dzisiaj aktualne i czują to zwykli, prości ludzie, tak jak to czuły Dzieci Fatimskie. Dlatego i my w tej szkole różańcowej na różne sposoby uczestniczymy.

wakcji24.pl: Ojcze Zdzisławie, przygotowanie tak dużej i pięknej uroczystości wymaga zdolności organizacyjnych. Czy wierni, wspólnoty włączyły się w przygotowania?

– Pewnie gdybym nie posługiwał w Caritas Polska, gdzie nauczyłem się tak wiele przy różnych okazjach, to jestem pewny, że nawet bym nie pomyślał o takiej uroczystości – gdyż największa przeszkoda tkwi w naszym umyśle: ja nie potrafię i to się nie uda. Posługa w Caritas nauczyła mnie, że z Bożą pomocą nie ma rzeczy niemożliwych. Dziś po prostu widzę jak Bóg mnie prowadził i przygotowywał do różnych zadań o których wcześniej mi się nawet nie śniło. Zawsze mówię ludziom, że jeśli nas Bóg do czegoś posyła, to i da siłę aby to wykonać. Dlatego na mojej drodze również stawia różnych ludzi, którzy mnie wspierają, bo przy takiej uroczystości potrzeba wiele osób, a nasza parafia przy której jest Sanktuarium to maleństwo ok. 350 osób, z czego wiele osób starszych.

Włączają się parafianie, śpieszą z pomocą wierni z sąsiednich naszych sercańskich parafii, pomagają Współbracia. Nieocenioną osobą jest pani Krystyna Śliwińska z Przystanku Niepodległość, która rozwija swoje wielorakie talenty, pomaga pan Andrzej Piotrowicz z Gdańska i ojciec Zdzisław Duma, kapucyn również z Gdańska i wiele słyszę podpowiedzi i dobrych rad od księży kolegów z różnych miejsc z Polski.  Pomagają media na różnym poziomie i sponsorów również jakość się udaje zdobyć nawet w tych trudnych czasach. Bo tej rocznicy nie da się odłożyć na inny termin i jeszcze raz podkreślę: jeśli o tym nie będziemy mówili my Polacy, to kto o tym będzie mówił ….?

rozmawiała Inka Zembrzuska

fot. – polanicasercanie.pl

Przypominamy, że 13 maja br., w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju-Sokołówce odbędą się dziękczynne obchody za uratowanie życia papieża Jana Pawła II w zamachu na Placu Św. Piotra, którego 40. rocznica przypada w tym roku.  Uroczystej Eucharystii o godz. 17.00 przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich diecezjan – i nie tylko!

 

 

 

Nasi partnerzy