Oświadczenie KEP w sprawie lekcji religii

  • Napisany przez:

„Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć. (…) ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa” – czytamy w oświadczeniu ks. dr. Marka Korgula, sekretarza Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski.

Sekretarz ks. dr Marek Korgul przypomniał, że nauczanie religii w szkołach i przedszkolach, odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( konstytucja RP, Konkordat, Ustawa Prawo i Oświata). Nauczanie religii odbywa się  w ramach cotygodniowego rozkładu zajęć w szkole (2 godziny tygodniowo); organizacja zajęć z religii leży w gestii szkoły, ingerowanie w układanie planu zajęć przez władze samorządowe jest naruszeniem prawa.

Oświadczenie w sprawie ingerowania organów prowadzących w organizację zajęć edukacyjnych w szkołach.

zdj. Pixabay

 

Nasi partnerzy