„Pawełki” i Uroczystość Świętego Pawła – Pierwszego pustelnika

  • Napisany przez:

W Zakonie Paulinów styczeń to miesiąc poświęcony głównemu patronowi
Zakonu – św. Pawłowi z Teb w Egipcie, pierwszemu pustelnikowi.

Uroczystość ku czci św. Pawła I Pustelnika poprzedzona jest nabożeństwem
zwanym „Pawełkami”. Na Jasnej Górze „Pawełki” mają szczególnie uroczysty
charakter, gdyż sanktuarium jest najliczniejszym na świecie klasztorem
paulinów i siedzibą przełożonego generalnego czyli generała Zakonu Paulinów.

Pawełki” stanowią przygotowanie do najważniejszej uroczystości dla paulinów
czyli wspomnienia Pawła z Teb, który uważany jest za patriarchę i patrona
Zakonu. W Kościele Pierwszy Pustelnik wspominany jest 15 stycznia, ale
uroczystości z udziałem wiernych zawsze mają miejsce w niedzielę po tym
wspomnieniu.

Pawełki” jasnogórskie uważane są nabożeństwo nie mające sobie równych.
„Pawełki” każdego dnia rozpoczyna uroczysta procesja ubranych w białe
płaszcze i piuski zakonników, którzy wyruszając z zakrystii, przechodzą zwykle
przez bazylikę do kaplicy św. Pawła I Pustelnika, ufundowanej w XVII wieku
przez rodzinę Denhoffów. Kaplica i cała bazylika na ten czas jest odświętnie
udekorowana m.in. paulińską czterokolorową flagą. Kolor biały przypomina
barwę habitu, żółty pustynię egipską, zielony palmę żywicielkę Świętego
Pustelnika i czarny kruka, który przynosił chleb św. Pawłowi.

Celebrans w uroczystych szatach liturgicznych i w otoczeniu asysty oraz
ministrantów okadza wystawione na ołtarzu w specjalnej monstrancji relikwie
Pawła z Teb, po czym rozpoczyna się śpiew XVII – wiecznych hymnów.
W trakcie nabożeństw wygłaszane są także okolicznościowe rozważania.

Św. Paweł Pierwszy Pustelnik żył w Egipcie na przełomie III i IV wieku. Ponad
90 lat spędził na pustyni, sam na sam z Bogiem. Kiedy w połowie XIII w. na
Węgrzech powstawał nowy zakon, do którego w początkach wstępowali różni
pustelnicy, jako patriarchę obrano właśnie św. Pawła.

Poprzez wieki zmieniał się duchowy profil Zakonu Paulinów. Z pustelniczego
charakteru pierwotnej wspólnoty otwierając się na znaki czasu, nabrał on cech
kontemplacyjno-czynnej. Paulini, poza Azją, posługują na wszystkich
kontynentach. Najbardziej znani są jednak z pracy na Jasnej Górze.

Codziennie przez osiem wieczorów o godz. 18.00 wszyscy ojcowie i bracia
paulini oraz częstochowianie i pielgrzymi gromadzą się w Kaplicy św. Pawła
Pierwszego Pustelnika, oraz w przylegającej do niej bazylice jasnogórskiej.
Modlitwa „Pawełek” składa się z odśpiewania jednego z dwóch hymnów ku
czci św. Pawła oraz kazania nowennowego, które głosi jeden z ojców paulinów.
Hymny opowiadają o prześladowaniu chrześcijan mającym miejsce w czasie
panowania rzymskich cesarzy Decjusza i Waleriana, i o życiu św. Pawła na
pustyni tebajdzkiej w Egipcie. Hymny śpiewają na przemian zakonnicy i wierni
przy akompaniamencie Jasnogórskiej Orkiestry Dętej oraz jasnogórskich
chórów. Na zakończenie nowenny następuje oddanie czci wystawionym
relikwiom świętego Patriarchy Zakonu.

14 stycznia, w wigilię uroczystości św. Pawła Pierwszego Pustelnika, patriarchy
Zakonu Paulinów, ojcowie i bracia przeżywają dzień skupienia.
W uroczystość św. Pawła – 15 stycznia paulini odprawiają uroczystą
wspólnotową Mszę św. Ojcowie i bracia zgromadzeni przed Cudownym
Obrazem Matki Bożej wraz z Generałem Zakonu ponawiają śluby czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa.

Święto Królowej Pustelników – 16 stycznia, zatwierdzone przez Stolicę
Apostolską jako wyraz wdzięczności za opiekę Maryi nad Zakonem paulińskim.
W prawodawstwie Zakonu paulinów czytamy, że „Maryja wycisnęła zasadnicze
znamię na duchowości Zakonu, jego pracy i dziejach”. Dlatego też w święto
Królowej Pustelników wspólnota paulińska ponawia Akt Zawierzenia Zakonu
Maryi.

Warto również zapoznać się życiorysem Świętego Pawła – Pierwszego
Pustelnika

Św. Paweł urodził się w Tebach – starożytnej stolicy faraonów – w 228 r. Za
jego czasów Teby były już tylko małą wioską. Pierwsze lata spędził szczęśliwie
w domu rodzinnym. Odebrał bardzo staranne wychowanie, biegle władał greką i
egipskim. Wcześnie stracił rodziców i odziedziczył po nich pokaźny majątek.
Gdy miał ok. 20 lat, w 250 r. rozpoczęły się prześladowania Decjusza.
Dowiedziawszy się, że jego szwagier-poganin, chcący przejąć jego bogactwa,
planuje wydać go w ręce prześladowców, Paweł porzucił wszystko, co posiadał,
odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini. Prześladowanie trwało krótko, bo
zaledwie dwa lata, ale Paweł tak dalece zasmakował w ciszy pustyni, że
postanowił tam pozostać na zawsze. Jako pustelnik spędził samotnie 90 lat!

Święty Paweł Pustelnik Przez cały ten czas zanosił do Boga swe gorące
modlitwy, żywiąc się tylko daktylami i połówką chleba, którą codziennie
przynosił mu kruk. Kiedy był bliski śmierci, odwiedził go św. Antoni, pustelnik.
Tego dnia kruk miał przynieść Pawłowi cały bochenek. Nagość swego ciała od
znoju i chłodu chronił Paweł jedynie palmowymi liśćmi. Legenda ta znalazła
swoje odbicie w herbie zakonu paulinów, którzy obrali sobie św. Pawła
Pustelnika za swojego głównego patrona: kruk na palmie z bochenkiem chleba.

Zmarł mając 113 lat w 341 r. Miał oddać Bogu ducha, spoczywając na rękach
św. Antoniego. Kiedy ten był w kłopocie, jak wykopać grób dla przyjaciela,
według podania miały zjawić się dwa lwy i ten grób wykopać. Dwa lwy
znalazły się dlatego również w herbie paulinów. Zakon paulinów czci św. Pawła
jako swego patrona.

Główna uroczystość ku czci św. Pawła wypada w środę 15 stycznia, natomiast
tzw. uroczystość zewnętrzna w niedzielę 19 stycznia. Tego dnia o godz. 17.30
Mszy św. będzie przewodniczyć o. Piotr Chojnacki – opat Cystersów z Mogiły
Jasnej w Krakowie

Źródło:
paulini.pl
niedziela.pl

Nasi partnerzy