Polanica: stańmy pod Krzyżem!

  • Napisany przez:

Polacy! „Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym.

Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie!  Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”. Te prorocze słowa wypowiedział do nas Wielki Syn naszego Narodu św. Jan Paweł II w Zakopanym 6 czerwca 1997. Niewiele czasu minęło, a stały się one tak bardzo aktualne.

Dziękujemy Bożej Opatrzności za ludzi, którzy 14 września „zwołują” nas Polaków pod Krzyż we Włocławku i w różnych częściach naszej kochanej Ojczyzny, aby pokazać nasze przywiązanie do Krzyża i  przypomnieć sobie ponownie Jego znaczenie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie.

„Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”. – pouczał nas święty Rodak w homilii w Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r.

W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju ul. Graniczna 1, gromadzimy się na wspólnej Mszy św. o godz. 18.00 a później odprawimy Drogę Krzyżową na zewnątrz –weźmy ze sobą świece lub pochodnie i krzyże i tak wejdziemy na krzyż ustawiony na wzgórzu – tu odmówimy część bolesną Różańca św. za Ojczyznę i odśpiewamy Apel Jasnogórski.

Zapraszamy serdecznie – Sercanie Biali

www.sanktuarium-fatimskie.pl

 

Sent from Outlook

Nasi partnerzy