Polanica Zdrój. Szkoła szczególnej miłości

  • Napisany przez:

Pierwszy piątek i sobota miesiąca, to szczególne dni dla chrześcijanina. Pisał o nich papież Pius XII w encyklice Haurietis aquas:

(…) Aby z kultu Najświętszego Serca Jezusowego spływały na społeczność chrześcijańską, owszem na cały rodzaj ludzki, obfitsze korzyści, wierni powinni łączyć z nim ściśle kult Niepokalanego Serca Maryi. W dziele bowiem ludzkiego odkupienia, Najświętsza Maryja Panna była, z woli Boga, nierozerwalnie złączona z Chrystusem, tak że nasze zbawienie dokonało się na mocy ścisłego powiązania miłości i cierpień Jezusa, z miłością i bólem Jego Matki. Jest więc rzeczą jak najbardziej stosowną, by lud chrześcijański, który otrzymał życie Boże od Chrystusa przez Maryję, oddawszy należyty hołd Najświętszemu Sercu Jezusa uczcił także najukochańsze Serce Niebieskiej Matki, aktami przywiązania, miłości, wdzięczności i wynagrodzenia.  

Papież Pius XII wzywał usilnie wszystkich, aby chętnie przyjmowali i praktykowali tę formę pobożności.

Czyż można znaleźć znakomitszą formę pobożności niż kult Najświętszego Serca Jezusowego? Cóż lepiej odpowiada istocie religii katolickiej i co skuteczniej może zapobiec współczesnym potrzebom Kościoła i świata? Czyż istnieje szlachetniejsza, milsza i bardziej zbawienna forma czci religijnej, jak ten właśnie kult, nastawiony całkowicie na samą miłość Boga? Cóż wreszcie może skuteczniej nakłonić chrześcijan do wprowadzenia w życie ewangelicznego prawa niż miłość Chrystusa, którą pielęgnuje i pomnaża coraz bardziej kult Jego Serca? Czyż nastanie kiedykolwiek prawdziwy pokój między ludźmi, gdy zaniedba się miłość? Duch Święty napomina wyraźnie: „Dziełem sprawiedliwości będzie pokój…”. 

Jak pielęgnować miłość, aby wzrastała w naszych sercach? Zbliża się pierwszy piątek i sobota miesiąca – piękne dwa dni, w których możemy przytulić się do Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Matki.

W Sanktuarium M. B. Fatimskiej w Polanicy Zdroju (GPS – ul. Graniczna 1), w tych szczególnych dniach spotykamy się na modlitwie wynagradzającej:

I piątek miesiąca – początek godz. 19.00 – adoracja wynagradzająca Najświętszego Sakramentu z o. Pio i o godz. 20.00 Msza święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z homilią.

I sobota miesiąca – NOC FATIMSKA, początek godz. 20.00 – Msza św. a później 15 min. medytacja, tak jak o to prosi Maryja. Na zakończenie – jeśli warunki pogodowe nam pozwolą – Procesja Światła, podczas której odmawiamy Różaniec Wynagradzający. Tak pragniemy pogłębić naszą więź z tymi dwoma Sercami od których pragniemy uczyć się miłości do Pana Boga i ludzi.

Na te dwa szczególne wieczory zaprasza sam Jezus Chrystus i Jego Matka, a my możemy im odpowiedzieć i być z Nimi aby przepraszać za wszelkie zło, które obraża dobroć Boga.  

Zapraszamy serdecznie – Sercanie Biali

zdj. – pixabay

Nasi partnerzy