Prymicje w parafii

  • Napisany przez:

Wspólnota parafialna przeżywa w ciągu roku różne wydarzenia. Zdarzają się jednak takie, które choć rzadkie są najbardziej doniosłe. Tym świętem jest pierwsza Eucharystia sprawowana przez kapłana rodaka.

W minionym czasie dwóch naszych wiernych z parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach, ks. Wojciech Przyborowski i ks. Tomasz Kowalczuk odprawili Msze Święte prymicyjne. Niewątpliwie był to wielki dzień nie tylko dla naszych prymicjantów i ich rodzin, ale również całej wspólnoty parafialnej. W imieniu swoim i ks. Wojciecha chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością i modlitwą uczestniczyli w tych najważniejszych wydarzeniach naszego życia.

Kapłaństwo jest tajemnicą. Jezus Chrystus ustanawiając apostołów i ich następców biskupami i prezbiterami przekazał w ich ręce bardzo odpowiedzialne zadanie. Kapłani są bowiem tymi którzy sprawują sakramenty, dzięki którym możemy być zbawieni. Pan Bóg posługuje się kapłanami, aby przekazać ludziom swoje słowa, swoją łaskę, taka jest Jego wola, aby udzielać całemu światu swoich wielkich darów, przez pośrednictwo kapłanów. Niewątpliwie największym darem jaki Bóg przez ręce kapłąna chce przekazać ludziom jest Eucharystia. Po słowach konsekracji, chleb zmienia się w ciało, a wino w krew Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio po konsekracji chleba i wina, kapłan mówi słowa: „Wielka jest Tajemnica naszej wiary”. To stwierdzenie przypomina nam, że to co dzieje się na ołtarzu podczas każdej Eucharystii, jest tajemnicą, jest czymś niepojętym, czymś co nas całkowicie przekracza. Ciężko nam jest zrozumieć, jak kawałek chleba może stać ciałem Boga.

-„Przez pierwsze dni kapłaństwa, byłem mocno przejęty tym co Bóg dokonuje posługując się moimi ustami i moimi rękami. Mam wewnętrzne poczucie, że kapłaństwo, do którego powołał mnie Chrystus całkowicie mnie przerasta. Doświadczyłem tego szczególnie
podczas pierwszych spowiedzi. Czuję, że niosę na plecach ciężar, który jest możliwy do
udźwignięcia tylko dzięki pomocy od Boga. Ogromna odpowiedzialność jak spoczywa na
mnie, mobilizuje mnie do samorozwoju, do czytania książek, do pogłębionej modlitwy i pracy nad sobą.
Dobrze zapadło mi w pamięci jedno zdanie kazania prymicyjnego wygłoszonego przez
ks. Zbigniewa Chromego: Nie przekazuj swojej mądrości, ale mądrość Chrystusa. Kapłan
winien być narzędziem w rękach Jezusa, przekazywać Jego Ewangelię, a nie popisywać się swoimi umiejętnościami retorycznymi. Mam nadzieję, że uda mi się wcielić w życie tą
myśl”.

Ks. Tomasz Kowalczuk

[ngg src=”galleries” ids=”453″ display=”basic_thumbnail”]

Nasi partnerzy