Przebaczenie w czterech krokach

  • Napisany przez:

Zakończyły się rekolekcje diecezjalne, które od czwartku dla duchowieństwa, sióstr zakonnych, młodzieży i osób dorosłych głosił ks. Mariusz Rosik. 

„Zanieś dar swój przed ołtarz” to temat rekolekcji diecezjalnych, do uczestnictwa w których zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy naszej diecezji. Głosił je ks. Mariusz Rosik – biblista, profesor nauk teologicznych, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 

Pierwsze dwa dni rekolekcji odbyły się w diecezjalnym domu rekolekcyjnym św. Anieli w Bardzie. W czwartek nauki rekolekcyjne skierowane były do kapłanów, natomiast w piątkowe popołudnie swój dzień skupienia miały siostry zakonne. Na dwa kolejne dni rekolekcje przeniosły się do hali sportowej OSIR w Świebodzicach, gdzie modlitwę animował zespół Effatha. Sobota była dniem przeznaczonym dla młodzieży, a w niedzielę od samego rana na trybunach hali sportowej zasiedli dorośli.

– W Kazaniu na Górze Jezus mówi, że jeśli niesiesz dar swój przed ołtarz, oczywiście ołtarz Eucharystyczny, to najpierw pojednaj się z braćmi i z Bogiem – tłumaczył rekolekcjonista. Z tego też powodu pierwsze konferencje poświęcił tematowi przebaczenia, wskazując na cztery etapy przebaczenia. Pierwszym z nich jest świadomość, że to Bóg pierwszy nam przebacza. Z tej świadomości rodzi się decyzja o przebaczeniu osobie, która dokonała krzywdy. 

– Drugi krok jest najważniejszy. Nie dotyczy on emocji czy uczucia – to jest decyzja – mówił ks. M. Rosik. – Trzecim krokiem jest modlitwa za osoby, które nas prześladują. Często brak przebaczenia i pielęgnowanie urazy nie dotyka osoby, która nas skrzywdziła, ale blokuje nasz duchowy rozwój. Stajemy się ludźmi zamkniętymi, zgorzkniałymi, trudniej nawiązywać nam relacje przyjaźni i miłości, w końcu trudniej nam się modlić i zamykamy się na Pana Boga – dodał. Ostatnim etapem jest trwanie w postawie przebaczenie, czyli wytrwanie w podjętej decyzji. Zaznaczył, że przebaczenie nie ma nic wspólnego z polubieniem osoby krzywdzącej, czasami wręcz należy zerwać z nią kontakt. Podkreślił również, że postawę przebaczenia należy pielęgnować przede wszystkim wobec siebie samego. 

Nasi partnerzy