Przyjdź! Czekamy! Służymy!

  • Napisany przez:

Głównym zadaniem i kierunkiem działalności Kościoła Chrystusowego, jest głoszenie Orędzia Zbawiciela zawartego w Ewangelii oraz praca duszpasterzy na różnych polach działania, aby doprowadzić ludzi do chwały nieba.

Jednym z takich pól, jest niesienie pomocy osobom chorym z powodu różnych nałogów. Tymi zadaniami w dużej mierze zajmuje się Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości i Osób Uzależnionych. To w jego kompetencji leży współpraca z różnymi instytucjami kościelnymi, czy państwowymi, klubami abstynenta oraz powoływanie zespołów, które niosą pomoc osobom uwikłanym w różne nałogi, w tym uzależnionym od alkoholu, a także osobom z bliskiego ich otoczenia.

W związku z powyższymi założeniami działalności duszpasterskiej, został utworzony Apostolat Trzeźwości Diecezji Świdnickiej.

Do jego głównych zadań i celów należy:

– uświadamianie, że alkoholizm to choroba;

– kształtowanie w ludziach nowych obyczajów i zachowań, bez alkoholu;

– krzewienie w społeczeństwie postawy abstynencji i wstrzemięźliwości od alkoholu;

– budowanie odpowiedniej postawy wobec osób uzależnionych;

– udzielanie informacji, związanych z uzależnieniem, bądź współuzależnieniem;

– Msze Św. i pielgrzymki w intencji trzeźwości;

– pomoc w organizacji rekolekcji szkolnych i parafialnych;

– opieka duchowa nad uzależnionymi i współuzależnionymi.

Apostolat Trzeźwości Diecezji Świdnickiej opiera się na wolontariacie osób świeckich, które same w swoim życiu miały problem z uzależnieniem, niejednokrotnie przez długie lata i jego bolesnymi konsekwencjami dla nich i ich najbliższych, a dziś chcą nieść pomoc innym w wyjściu z ich nałogów i uzależnień.

W ramach działalności Apostolatu, od 22 września 2020 r. działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny przy Poradni Rodzinnej Diecezji Świdnickiej. Pierwsi wolontariusze pełnią już dyżury w tym punkcie. Szukamy kolejnych chętnych osób, które podejmą współpracę na rzecz trzeźwości w diecezji świdnickiej.

Punkt ma swoją siedzibę w Świdnicy, przy ul. Budowlanej 6 (II piętro) i jest czynny w każdy wtorek w godz. 17.00 – 19.00 (z wyjątkiem świąt kościelnych, państwowych oraz ferii i wakacji).

Możesz tam uzyskać rzetelne i potrzebne informacje takie jak:

– lista sygnałów ostrzegawczych (picie towarzyskie czy uzależnienie);

– czy jesteś alkoholikiem – krótki test do samodzielnego wykonania;

– czym jest współuzależnienie;

– jeżeli jesteś osobą uzależnioną/współuzależnioną” – porady gdzie szukać pomocy i wsparcia;

– kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA);

– możliwość rozmowy z Duszpasterzem.

W powołanym punkcie otrzymasz ulotki z cennymi informacji dotyczącymi choroby alkoholowej, która dotknęła Ciebie, bądź bliską i drogą Ci osobę.

KONTAKT:

Ks. Rafał 600 310 251, Andrzej 600 440 974, Przemek 602 138 815, Rysiek 535 145 615

Przyjdź! Czekamy! Służymy!

UWAGA: W każdy wtorek zapraszamy do parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu, ul. 11 listopada 9 (dzielnica Stary Zdrój) na modlitwę różańcową w intencji trzeźwości i osób uzależnionych. Początek o godz. 17:30.

Nasi partnerzy