Rok św. Józefa

  • Napisany przez:

8 grudnia 2020 r. w Kościele powszechnym obchodziliśmy 150 rocznicę ogłoszenia św. Józefa Opiekunem Kościoła Świętego. Z tej okazji w naszym diecezjalnym sanktuarium św. Józefa wraz z pasterzami bp. Markiem, bp. Adamem i bp. Ignacym postanowiliśmy zawierzyć Kościół diecezjalny Jego przemożnej opiece, a takiego samego zawierzenia, w tym samym czasie, mieli również dokonać proboszczowie wszystkich parafii na terenie diecezji świdnickiej.

Jakże wielkim zaskoczeniem dla nas był fakt, że właśnie w tym dniu Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok św. Józefa i z tej okazji napisał list Apostolski „Patris Corde”. Jesteśmy więc pierwszą diecezją na świecie, która dokonała takiego aktu w Roku św. Józefa.

Akt ten był konieczny. Wszyscy wyraźnie widzimy, że obecne czasy są bardzo trudne dla Kościoła. Bliźniacza sytuacja do lat minionych. Choćby wracając myślą do 1870r., gdy św. Józef był ogłaszany Opiekunem Kościoła powszechnego, Kościół katolicki również przeżywał wielkie wstrząsy. Europa była w stanie tzw. rewolucji przemysłowej i owocowało to podkopywaniem praktyk religijnych i powolnym odstępowaniem od moralności chrześcijańskiej, a wrogie rządy doprowadziły do tego, że papież, bł. Pius IX ogłosił się „więźniem Watykanu”.

Przez te 150 lat patronatu św. Józefa, otrzymaliśmy wiele wspaniałych wypowiedzi dotyczących jego przemożnej osoby, zacytujmy papieży naszych czasów:

– św. Jan Paweł II napisał adhortację apostolską Redemptoris custos. Medytował w niej nad posłannictwem Świętego w życiu Chrystusa i Kościoła. To właśnie w tym dokumencie papież nazwał małżonka Maryi Patronem Kościoła naszych czasów.

– Benedykt XVI (noszący imię chrzcielne Józef) podczas wielu swoich wypowiedzi zachęcał do odkrycia piękna osobowości Józefa z Nazaretu, wskazując, że może być on inspiracją dla współczesnych.

– Papież Franciszek, nie tylko mówi o znaczeniu św. Józefa dla Kościoła powszechnego, ale także poprzez gesty wskazuje na Jego ważność. W tym właśnie duchu zapragnął rozpocząć pontyfikat 19 marca. Podczas homilii inaugurującej pontyfikat mówił: „Dziękuję Panu za możliwość sprawowania tej Mszy św. na początku posługi Piotrowej, w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi Panny i Patrona Kościoła powszechnego. Jest to okoliczność bardzo bogata w znaczenie (…) Usłyszeliśmy w Ewangelii, że „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”. W słowach tych jest już zawarta misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był custos, opiekunem. Opiekunem kogo? Maryi i Jezusa. Jest to jednak opieka, która obejmuje następnie Kościół”. Tak więc papież kontynuuje wskazywanie na św. Józefa jako wciąż nie do końca odkrytego i za mało kochanego członka świętej Rodziny.

Rok św. Józefa jest zatem wspaniałą okazją, aby bliżej poznać i pokochać naszego Patrona. Przecież tak jak św. Józef miał za zadanie opiekować się ziemskim ciałem Chrystusa – choćby tym maleńkim dziecięcym ciałkiem, które oglądamy w żłobku – tak teraz opiekuje się mistycznym ciałem Chrystusa – Kościołem. To Mistyczne Ciało Chrystusa to nie budynek kościoła, ale to wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa, czyli MY. Mamy zatem wszyscy przemożnego Patrona, którego mamy odkryć jako opiekuna. Do głowy przychodzi mi przykład z życia: jak wiele osób próbuje zabezpieczyć swój majątek? Gdy ktoś nabędzie bardzo cenny diament to strzeże go w sejfie pod monitoringiem i alarmami a może nawet agencja ochrony chroni domu wraz ze skarbem. Podobnie Bóg wybrał do ochrony swoich najcenniejszych Skarbów – Maryi i Jezusa – ochronę w osobie św. Józefa. Myślę, że św. Józef to najlepsza jednoosobowa agencja ochrony na świecie. Pod tą ochronę duchową mamy się wszyscy uciekać. Tak jak wskazują nam na to papieże już od 150 lat. Zadajmy sobie pytanie: kto ustrzeże naszej wiary? Kto ustrzeże wiary naszych dzieci i wnuków w obecnym, trudnym czasie, kiedy nasz Kościół jest atakowany i pokazywany jakby był źródłem wszelkiego zła? Czy rodzice mają alarmy i monitoring do strzeżenia wiary?……….. Otóż odpowiedź brzmi TAK. Mamy przecież św. Józefa. Odkrywam nieustannie, że kult św. Józefa nie jest podobny do kultu innych świętych Kościoła. Czasem wybieramy sobie np. św. Faustynę, św. ojca Pio czy innych patronów i bardziej się skupiamy na ich życiu, ich słowach, ich sposobie modlitwy itp. Święty Józef nie skupia na sobie. Nic nie mówi w Biblii. Kult św. Józefa zawiera w sobie kult do Maryi i Jezusa.

W mieście Itapiranga w Brazylii miały miejsce objawienia św. Józefa, które na początku 2000 r. uznał lokalny biskup, Carillo Gritti. Objawienia, które miał 22-letni Edson Glauber, mówią o trzech sercach: Najświętszym Sercu Jezusa, Niepokalanym Sercu Maryi i Przeczystym Sercu św. Józefa. Czyż to nie piękne uzupełnienie św. Rodziny? Do tej pory jakby brakowało tego trzeciego Serca, jakby brakowało św. Józefa w Rodzinie. Kochająca się rodzina to wspólnota serc oddanych sobie w miłości. Wprowadzając to co Maryja i Józef mówili w Itapirandze, w naszym sanktuarium , 6 stycznia rozpoczęliśmy nabożeństwa pierwszych śród miesiąca, kiedy czcimy Przeczyste Serce św. Józefa. Nabożeństwo to jest ściśle związane z nabożeństwem wynagradzającym w pierwsze piątki i soboty miesiąca, dlatego przez pięć pierwszych śród miesiąca należy przystąpić do spowiedzi oraz przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą za wszelkie zniewagi wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczyste Serce św. Józefa. Św. Józef – jasno to widzimy – nie zatrzymuje na sobie.

W naszym sanktuarium odbywa się także co środę nowenna do św. Józefa, do której jest coraz więcej próśb i podziękowań składanych przez wiernych. 19 – go dnia każdego miesiąca, odprawiamy Nowennę z udziałem Bractwa Św. Józefa. Mamy także – chwilowo zawieszone z racji ograniczeń – nowenny: o dar potomstwa i o dobrego męża czy żonę. Na tegoroczny odpust skomponowane już zostało Oratorium o św. Józefie.

Jako stróżowie tego sanktuarium chcemy św. Józefa przybliżać i ukazywać wiernym jako wielkiego Opiekuna. Zachęcam Cię drogi czytelniku! Spróbuj jeszcze dziś znaleźć jakiś Akt oddania pod opiekę św. Józefa i zawierzyć siebie, swój dom i całą swoją rodzinę. Doświadczaj Jego opieki i pomocy w codzienności tak jak Jezus i Maryja.

o. Dariusz Laskowski – kustosz diecezjalnego sanktuarium św. Józefa w Świdnicy

Nasi partnerzy