Seminarium odnowy cz. I

  • Napisany przez:

17 lutego przeżywaliśmy w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Pieszycach niedzielę ewangelizacyjną. Ks. Krzysztof Augustyn z Dzierżoniowa wraz z grupą osób świeckich ze wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca z parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie przybliżyli ideę Seminarium Odnowy Wiary, które od 20 lutego odbywa się w Pieszycach w każdą środę o godz. 18.00. Spotkania mają miejsce w Domu Sióstr Salezjanek przy ul. Ogrodowej 48 w Pieszycach. Ks. Krzysztofowi zadaliśmy kilka pytań:

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

Ks. Krzysztof Augustyn: Seminarium Odnowy Wiary (SOW) prowadzone przez wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca to rekolekcje ewangelizacyjne, które trwają 13 tygodni. Celem SOW jest doprowadzenie jego uczestników do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, a następnie pogłębiania tej relacji we wspólnocie Kościoła.

Cele zakładane przez SOW osiągane są dwiema równoległymi ścieżkami: poprzez osobistą pracę uczestników oraz cotygodniowe spotkania. Praca własna polega na codziennym rozważaniu tekstów Pisma Świętego zebranych w specjalnie przygotowanym podręczniku. Natomiast raz w tygodniu wszyscy uczestnicy seminarium gromadzą się w kościele, aby słuchać nauczań oraz wspólnie się modlić. Przez 13 tygodni uczestnicy podprowadzani są do osobistego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa.

Nasi partnerzy