Spotkanie opłatkowe w Piekarach

  • Napisany przez:

Dzień 20 stycznia 2019 roku zapisał się po raz kolejny w pamięci najstarszych i samotnych mieszkańców parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Piekarach, dla których z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  zorganizowane zostało Spotkanie Opłatkowe. Dzieląc się radością z narodzenia Bożej Dzieciny łamano się opłatkiem, składano życzenia noworoczne, dyskutowano o minionych latach i nadziejach związanych z nowym rokiem. W takie dni – jak powiedział  Św. Jan Paweł II – „wychodzimy naprzeciw sobie z najpiękniejszymi słowami, jakie dyktuje nam serce, ale słowa wydają się nie starczać, dlatego uzupełniamy je lub wręcz zastępujemy, znakiem: wspólnym dzieleniem się opłatkiem – symbolem jedności i uczuć szlachetnych.”

Ważnym momentem spotkania opłatkowego  była wspólna Uroczysta  Eucharystia
w intencji parafian o godz. 12:00 w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej  w Udaninie , której przewodniczył Ordynariusz Świdnicki  Ks. Biskup  Ignacy  Dec wraz z ks. Proboszczem Markiem Jodko i sekretarzem biskupa Ks. Grzegorzem Umińskim .  Na początku mszy św. do Ks. Biskupa słowa powitania i podziękowania za przybycie do naszej wspólnoty oraz prośbę o wspólną modlitwę i błogosławieństwo  skierował  prezes POAK  Bogdan Mikła wraz z małżonką Haliną. W wygłoszonym okolicznościowym  kazaniu Ks. Biskup ,  odwołując się do wydarzenia w Kanie, o którym mówiła  Ewangelia, zwrócił  uwagę na rolę Maryi w rozpoczynającej się właśnie publicznej działalności Jezusa. Pośrednictwo Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa i wzbudza wiarę Jego uczniów. Wskazał również na Jej rolę  w dziele odkupienia. Ona jest Tą, która: uczy innych Chrystusa, wskazuje na Niego, prowadzi do Niego, prosi o posłuszeństwo wobec Niego. „Kiedy więc brak nam „wina”- mówił dalej kaznodzieja, „kiedy życie doskwiera, to prośmy o potrzebne łaski Jezusa za pośrednictwem Jego Matki.”

Dopełnieniem uczty eucharystycznej była część artystyczna  w Szkole Podstawowej w Udaninie.  Przedstawienie jasełkowe odegrane przez uczniów klasy IV a i IV b pod kierunkiem  nauczycieli: Zofii Rudnik i Agnieszki Mozgały,  wprowadziło wspaniały, świąteczny nastrój wśród wszystkich uczestników spotkania. Mali artyści, występujący na scenie przedstawili przepiękny program o narodzinach Jezusa w Betlejem. Ogromne słowa uznania należą się nie tylko występującym małym artystom, ale ich nauczycielom i rodzicom. Okolicznościowe przemówienia i z serca płynące życzenia złożyli uczestnikom spotkania: Wójt Gminy Udanin – Wojciech Płaziuk, dyrektor szkoły podstawowej – Bożena Basa, starosta powiatu średzkiego – Krzysztof Szałankiewicz,  a w imieniu POAK  Bogdan Mikła i Lilla Staworowska. Również głos zabrał Ksiądz Biskup, który w okolicznościowym słowie zwrócił uwagę na rolę takich spotkań, które są otwarciem na drugiego człowieka, na jego potrzeby. Złożył wszystkim serdeczne życzenia noworoczne życząc zdrowia, radości, pogody ducha i wielu darów od Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego Roku. Podziękował również organizatorom spotkania POAK oraz włodarzom gminy  dyrekcji szkoły podstawowej  za współpracę, pomoc i wsparcie w realizacji tego dzieła.

Atmosfera życzliwości widoczna była podczas łamania się opłatkiem i składania życzeń. Przygotowany poczęstunek dodał energii do wspólnego kolędowania. Wspólny czas umilił również śpiew kolęd zespołu ludowego „ Cicha Woda”  i  Marcina Malinowskiego.  Spotkaniu towarzyszyła radosna i miła atmosfera, która stanie się dla wielu niezapomnianym przeżyciem i oczekiwaniem na następny rok.

                                                                                 Lilla Staworowska

 

 

Nasi partnerzy