W Tygodniu Miłosierdzia trzeba się zatrzymać

  • Napisany przez:

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Święto Miłosierdzia Bożego zostało ustanowione przez św. Jana Pawła II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku. To święto jest jednocześnie patronalnym świętem Caritas i rozpoczyna 77 Tydzień Miłosierdzia, który będzie przeżywany pod hasłem: Jesteśmy wezwani do miłosierdzia.

Bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP w Słowie na Niedzielę Miłosierdzia podkreślił, że każdy Tydzień Miłosierdzia jest czasem, w którym trzeba się zatrzymać, by podjąć refleksję i nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia i nad wezwaniem, które z tego doświadczenia miłosierdzia wynika. Zwrócił uwagę, że obecnie dodatkowy specyficzny kontekst tworzy pandemia.

To hasło jest implikacją słów Chrystusa zapisanych w Ewangelii św. Łukasza „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Wszyscy jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani do miłosierdzia.

– powiedział

Jak wyjaśnił to wezwanie płynie przede wszystkim z doświadczenia Bożego Miłosierdzia.

Najpełniej Bóg objawił Swoje Miłosierdzie w Dziele Paschalnym, które teraz przeżywamy.

– powiedział bp Szlachetka.

Tydzień Miłosierdzia nawiązuje do tajemnicy Dzieła Paschalnego, objawienia Bożego Miłosierdzia, które jednocześnie skłania nas do bycia świadkami miłosierdzia i do kształtowania duchowości miłosierdzia.

– dodał.

Bp Szlachetka przypomniał także, że w tym roku obchodzimy 30-lecie działalności Caritas w Polsce.

Z nadzieją patrzymy na to, co udało się zrobić, zwłaszcza w czasie ciemności, czasie trudnym, często pozbawionym nadziei.

– napisał nawiązując do akcji Pomoc dla Seniora czy Wdzięczni Medykom.

Mogłoby się wydawać, że w tak niepewnym czasie wielu ludzi będzie starało się zabezpieczyć tylko swoją przyszłość i własne interesy. Widzimy jednak, że ta trudna sytuacja wyzwoliła w nas ogromne pokłady solidarności i zrozumienia!

– podkreślił bp Szlachetka. Dodał, że strumień pomocy i życzliwości przełożył się na pomoc dla Wenezueli, Bejrutu czy Chorwacji, a także dla dotkniętej wojną Syrii w ramach realizowanego programu Rodzina Rodzinie.

Obfita pomoc płynie z ludzkich serc, bo mając doświadczenie wspólnoty i perspektywę życia wiecznego jesteśmy zdolni do przekraczania własnych lęków i słabości.

– zaznaczył.

Biskup zachęcił, by włączyć się w akcje pomocowe przygotowane i realizowane przez Caritas Polska, m.in. Wdzięczni Medykom i Pomoc dla seniora.

Już same nazwy tych akcji pokazują, kto dziś najbardziej oczekuje wsparcia, od wszystkich, a zwłaszcza od ludzi wierzących.

– podkreślił.

Bp Szlachetka zaznaczył, że wszystkie informacje nt. możliwości wsparcia konkretnych dzieł i okazania pomocy potrzebującym znaleźć można na stronie internetowej Caritas Polska – caritas.pl.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

źródło – milosierdzie.pl/eKai/KEP

zdj. – eKai

Nasi partnerzy