Wybieramy Najlepszego Wikariusza 2019 Diecezji Świdnickiej!

  • Napisany przez:

Drodzy Czytelnicy portalu wakcji24.pl, przedstawiamy Wam dziś sylwetki wikariuszy, którzy zostali zgłoszeni do naszego plebiscytu. Państwa głosami wybierzemy Najlepszego Wikariusza naszej Diecezji w 2019 roku.

Dziękujemy parafiom i osobom prywatnym za zgłoszenia, wierzymy, że wszyscy kandydaci zasługują na ten zaszczytny tytuł, jednak najlepszy może być tylko jeden.Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął ks. bp Ignacy Dec .

Organizatorem Plebiscytu jest portal wakcji24.pl i miesięcznik w-Akacji.
Zapraszamy do głosowania! Poniżej przedstawiamy regulamin Plebiscytu:

1. Głosowanie za pomocą SMS Premium, będzie trwało od 08.10.2019 r. od godz. 10:00 do dnia 05.11.2019 r. do godz. 23.59. Głosowanie odbędzie się na następujących warunkach:
A/ jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na danego kandydata
B/ głosowanie dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numer 7248 w treści wpisując: WIKARIUSZ oraz numer swojego kandydata (czyli np.WIKARIUSZ.1,WIKARIUSZ.2, itd.)
C/ koszt wysłania SMS-a do 160 znaków(bez znaków specjalnych)wynosi 2,46 zł+VAT
D/ uczestnik głosowania może oddać dowolną liczbę głosów.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie zdecyduje największa liczba głosów prawidłowo oddanych za pośrednictwem SMS Premium.

3. Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową, która będzie czuwać nad przebiegiem głosowania oraz ogłosi wyniki Plebiscytu
w dniu 11.11.2019 r.

4. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na stronie internetowej portalu wakcji24.pl oraz na łamach Miesięcznika Katolickiego w-Akcji.

5. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę oraz artykuł (1 publikacja) o powierzchni 1 strony w wydaniu grudniowym Miesięcznika Katolickiego w-Akcji na stronach redakcyjnych.

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

LISTA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH DO PLEBISCYTU:

Nasi partnerzy