Zakończyły się Katechezy Zwiastowania

  • Napisany przez:

Katechezy głoszone przez członków Drogi Neokatechumenalnej w par. św. Józefa w Świdnicy odbywają się regularnie, przynajmniej raz w roku i są pierwszym etapem powstania kolejnej wspólnoty, ale mogą równie dobrze być traktowane jak udział w rekolekcjach. 

Podczas ostatniego spotkania odbyła się Liturgia Słowa, której przewodniczył bp Adam Bałabuch. W jej trakcie wręczył uczestnikom Pismo Święte, aby od tej pory słowo Boże było dla nich światłem oświetlającym życiową drogę. – Słowo Boga nie przestało być żywe i skuteczne, nadal jest słowem działającym. Pozwólmy temu słowu zakorzenić się, żeby mogło w nas żyć, działać i rodzic owoce. To słowo pokazuje nam kierunki naszego życia, w co powinnismy i wierzyć jak żyć – mówił w homilii bp Adam.

Katechezy Zwiastowania nazywane są tak, ponieważ za wzór stawiana jest Maryja, która będąc symbolem Kościoła, pierwsza uwierzyła i przyjęła do swojego życia Wcielone Słowo. Świeccy katechiści wraz z proboszczem, o. Rafałem Kwietniem, poprzez głoszenie kerygmatu prowadzą uczestników do podjęcia decyzji o wstąpieniu do wspólnoty. Słuchając w niej słowa Bożego i uczestnicząc w liturgiach powoli odkrywa się bogactwo chrztu świętego, który często okazuje się zakopanym skarbem. Formacja wspólnot Drogi Neoktachumenalnej oparta jest na tzw. trójnogu chrześcijańskim i jest odpowiedzią Soboru Watykańskiego II oraz kolejnych papieży wskazujących na konieczność przeżycia katechumenatu czyli drogi przygotowującej do chrztu. Przygotowanie takie nie musi wcale odbyć się przed przyjęciem tego sakramentu, bo choć chrzest włącza do wspólnoty Kościoła, niekoniecznie bywa jednoznaczny z byciem dojrzałym chrześcijaninem. Dlatego też potrzebny jest katechumenat pochrzcielny realizowany nie tylko przez Drogę Neokatechumenalną, ale także inne ruchu i wspólnoty. 

Nasi partnerzy