Zaproszenie bpa Ignacego Deca na pielgrzymkę katechetów.

  • Napisany przez:

Drodzy Katecheci, serdecznie zapraszam Was na XV Jubileuszową pielgrzymkę katechetów do miejsca kultu Matki Bożej Dzierżoniowskiej – Matki Miłosierdzia w kościele pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. W kościele tym znajduje się jedyny na świecie koronowany papieskimi koronami maryjny fresk. Pielgrzymka odbędzie się w tradycyjnym terminie – w sobotę po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, tj. dnia 27 kwietnia br. Nasze pielgrzymowanie rozpoczniemy o godz. 10.30.

Tuż przed niedzielą Miłosierdzia Bożego spotkamy się w tym szczególnym miejscu naszej diecezji, aby wypraszać dla nas wszystkich łaskę miłosierdzia. Pragniemy kontemplować słowa św. Jana Pawła II: „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” (Łagiewniki, 7 czerwca 1997 r.). Natomiast św. siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku słowa Pana Jezusa: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego” (Dzienniczek 300).

Tegoroczną XV Pielgrzymkę Katechetów Diecezji Świdnickiej przeżywamy w roku duszpasterskim, który jest poświęcony Duchowi Świętemu. Będziemy więc prosić o moc Bożego Ducha dla nas i naszych katechizowanych, byśmy stawali się coraz bardziej gorliwymi uczniami Chrystusa i Jego misjonarzami we współczesnym świecie. Przede wszystkim będziemy wypraszać moc Ducha Świętego dla owocnego pełnienia naszej posługi głoszenia słowa Bożego dzieciom i młodzieży.

Wpatrując się także w oblicze Miłosiernego Jezusa będziemy się modlić o siłę do wypełniania naszej codziennej posługi katechetycznej w parafiach, przedszkolach i szkołach w świecie, w którym nie ustaje walka zła z dobrem, kłamstwa z prawdą. Doświadczamy odejścia wielu ludzi od Boga albo zepchnięcia Go zupełnie na margines życia – ludzie „żyją tak, jakby Boga nie było”. Wielu młodych ludzi nie jest zainteresowanych poszukiwaniem Boga i z życiem według Jego przykazań. Trwa walka z chrześcijaństwem w Europie i w świecie, z tradycyjnym modelem małżeństwa i rodziny. To wszystko uczynimy przedmiotem naszej ufnej modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia.

W oczekiwaniu na nasze wspólne pielgrzymowanie z całego serca Wam błogosławię.

     † Ignacy DEC        

     BISKUP ŚWIDNICKI

ZAPROSZENIE NA XV JUBILEUSZOWĄ DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ KATECHETÓW DO MIEJSCA KULTU MATKI BOŻEJ DZIERŻONIOWSKIEJ  MATKI MIŁOSIERDZIA W DZIERŻONIOWIE

(parafia św. Jerzego) – 27 kwietnia 2019 r.

Nasi partnerzy