Zapytanie Ofertowe – Eko Edukacja w Akcji

Stowarzyszenie „w-Akcji” z siedzibą w Świdnicy, Plac św. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica, zaprasza zainteresowanych do składania ofert cenowych dot. realizowanego przez nie zadania pn.  EKO EDUKACJA W AKCJI dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej we Wrocławiu ramach Programu Edukacji Ekologicznej.  W załączniku formularz oferty.

Informacje dodatkowe:

  1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie wskazanym w formularzu oferty (listem, osobiście lub e-mailem) na Formularzu Oferty.
  2. Oferta jest ważna, jeżeli została podpisana przez Oferenta
  3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia bądź na adres skrzynki mailowej.
  4. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana do realizacji pod warunkiem możliwości jej realizacji w ramach założonego w budżecie limitu środków na realizowane zadanie.
  5. Stowarzyszenie zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotu zapytania bez podania przyczyny.

 Osoba uprawniona do kontaktu: Izabela Orczykowska – Prezes Zarządu

e-mail: stowarzyszenie.wakcji@gmail.com        tel.:  510 106 083

Formularze do pobrania:

Zapytanie ofertowe – WKŁADKA DO MIESIĘCZNIKA

zapytanie ofertowe – OPRACOWANIE MERYTORYCZNE WKŁADEK

zapytanie ofertowe – broszura

 

Nasi partnerzy