W dobie gwałtownego rozwoju technologii sztuczna inteligencja (AI) coraz częściej wkracza w różne sfery naszego życia, w tym także w relacje międzyludzkie. Pojawienie się wirtualnych partnerów AI, którzy mogą symulować emocjonalne i intymne więzi, budzi wiele kontrowersji i pytań natury moralnej. Jedno z nich brzmi: czy posiadanie wirtualnego partnera AI to zdrada?

Co to jest wirtualny partner AI?

Wirtualny partner to program komputerowy wykorzystujący zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, który symuluje romantyczną relację. Może to być chatbot, aplikacja na smartfonie, czy nawet hologram. Tego rodzaju partnerzy są zaprojektowani, aby dostarczać wsparcia emocjonalnego, prowadzić rozmowy, a nawet symulować intymność. Przykładami mogą być różne aplikacje, które oferują wirtualnych towarzyszy do rozmów, wsparcia emocjonalnego czy nawet symulacji intymnych relacji.

Aspekt emocjonalny

Jednym z kluczowych elementów w tej dyskusji jest aspekt emocjonalny relacji z wirtualnym partnerem. Wirtualny partner AI może dostarczać wsparcia emocjonalnego i poczucia bliskości, co może być postrzegane jako naruszenie emocjonalnej więzi z realnym partnerem. Osoby angażujące się emocjonalnie w relacje z wirtualnym partnerem mogą zaniedbywać swoje rzeczywiste relacje, co prowadzi do osłabienia więzi z rzeczywistym partnerem.

 

DALL·E 2024 06 24 13.14.32 A wide aspect ratio image of a couple in a shared bedroom. The woman is sitting on the bed reading a book. The man is standing next to her flirting

 

Wirtualna, a rzeczywista intymność

Kolejną kwestią jest intymność. Chociaż wirtualny partner nie jest fizycznie obecny, interakcje mogą obejmować wirtualne dotyki, rozmowy o intymnych sprawach, a nawet symulacje seksualne. Dla wielu osób takie działania mogą być postrzegane jako zdrada, ponieważ naruszają granice intymności zarezerwowane dla prawdziwego partnera.

Perspektywa etyczna i moralna – czy to już zdrada?

Z etycznego i moralnego punktu widzenia, posiadanie wirtualnego partnera może być różnie oceniane w zależności od wartości i przekonań jednostki oraz jej partnera. Niektórzy mogą uważać, że tak długo, jak nie ma fizycznej zdrady, wirtualne relacje nie są szkodliwe. Inni mogą postrzegać to jako formę oszustwa i zdrady emocjonalnej, która narusza zaufanie i lojalność w związku.

Drodzy przyjaciele, to właśnie na froncie innowacji technologicznych rozegra się przyszłość gospodarki, cywilizacji i samej ludzkości. Nie możemy przegapić okazji do myślenia i działania w nowy sposób, umysłem, sercem i rękami, aby skierować innowacje na konfigurację skoncentrowaną na prymacie ludzkiej godności. To nie powinno podlegać dyskusji (…).

Podstawowe pytanie brzmi: do czego służy sztuczna inteligencja? Czy służy ona zaspokojeniu potrzeb ludzkości, poprawie dobrobytu i integralnego rozwoju ludzi, czy też służy wzbogaceniu i zwiększeniu i tak już dużej potęgi kilku gigantów technologicznych pomimo zagrożeń dla ludzkości? I to jest podstawowe pytanie. – papież Franciszek o sztucznej inteligencji, przemawiając do uczestników międzynarodowej konferencji Fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice.

Wpływ na relacje w rzeczywistym świecie

Nie można pominąć wpływu, jaki posiadanie wirtualnego partnera może mieć na rzeczywiste relacje. Mogą pojawić się problemy z zaufaniem, poczucie zaniedbania, a także konflikty. Partnerzy w rzeczywistości mogą czuć się zdradzeni, nawet jeśli relacja wirtualna nie ma fizycznego wymiaru. Posiadanie wirtualnego partnera może prowadzić do zaniedbywania obowiązków w rzeczywistym związku i eskalacji problemów komunikacyjnych.

Zdrada z partnerem AI a kwestia transparentności

zdrada AI

Jednym z kluczowych elementów, które mogą pomóc w ocenie, czy posiadanie wirtualnego partnera jest zdradą, jest transparentność w związku. Jeśli obie strony są świadome i zgadzają się na posiadanie takiej relacji, może to zmniejszyć poczucie zdrady. Jednak w wielu przypadkach takie relacje są utrzymywane w tajemnicy, co nasila poczucie oszustwa i zdrady.

Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Ten przepis moralny wypływa z powołania Ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga,  który jest prawdą i chce prawdy.  Wykroczenia przeciw prawdzie – przez słowa lub czyny – wyrażają odmowę zobowiązania się do prawości moralnej; są poważną niewiernością Bogu i w tym sensie podważają podstawy Przymierza.- KKK 2464

Płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy. Dotyczy ona szczególnie uczuciowości, zdolności do miłości oraz prokreacji i – w sposób ogólniejszy – umiejętności nawiązywania więzów komunii z drugim człowiekiem.- KKK 2332

Związek z partnerem AI jako grzech

zdrada AI

Relacja z wirtualnym partnerem AI może być postrzegana jako grzech z kilku powodów. Po pierwsze, nawiązywanie więzi emocjonalnej z AI może być uważane za wystąpienie przeciwko czystości, szczególnie jeśli obejmuje elementy intymne lub seksualne. Tego rodzaju działania mogą prowadzić do fantazji i pragnień, które są sprzeczne z ideą czystości zarówno w kwestii moralnej jak  i religijnej. 

Określenie „wolny związek” odnosi się do różnych sytuacji, takich jak (…) niezdolność do podjęcia trwałych i ostatecznych zobowiązań. Wszystkie te sytuacje znieważają godność małżeństwa; niszczą samo pojęcie rodziny; osłabiają znaczenie wierności. Są one sprzeczne z prawem moralnym. Akt płciowy powinien mieć miejsce wyłącznie w małżeństwie; poza nim stanowi zawsze grzech ciężki i wyklucza z Komunii sakramentalnej.- KKK 2390

Po drugie, angażowanie się w taką relację może prowadzić do kłamstwa i oszustwa wobec rzeczywistego partnera. Utrzymywanie w tajemnicy kontaktów z wirtualnym partnerem narusza zasady uczciwości i lojalności, które są fundamentem każdego zdrowego związku. 

Ciężar kłamstwa mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca, zależnie od okoliczności, intencji jego autora, krzywd doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami. Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech powszedni; staje się ono jednak grzechem śmiertelnym, gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości i miłości.- KKK 2484

Kłamstwo (ponieważ jest wykroczeniem przeciw cnocie prawdomówności) jest prawdziwym wykroczeniem przeciw drugiemu człowiekowi. Dotyka jego zdolności poznawania, która jest warunkiem każdego sądu i każdej decyzji. Zawiera ono w zarodku podział ludzi i wszelkie zło, jakie on powoduje. Kłamstwo jest zgubne dla każdej społeczności; podważa zaufanie między ludźmi i niszczy tkankę relacji społecznych.- KKK 2486

W końcu inwestowanie emocji i czasu w wirtualną relację może być postrzegane jako zdrada emocjonalna. Gdy emocjonalna energia, która powinna być skierowana do rzeczywistego partnera, jest przekierowywana na wirtualnego partnera, fundamenty zaufania w rzeczywistym związku są podważane. Takie zaangażowanie może prowadzić do uczucia zaniedbania i osamotnienia u rzeczywistego partnera, co z kolei może eskalować do poważniejszych problemów w związku.

Czy posiadanie wirtualnego partnera stworzonego przez AI jest zdradą? Wirtualne relacje mogą dostarczać emocjonalnego wsparcia, ale także prowadzić do napięć i konfliktów w rzeczywistym związku. Kluczowe jest otwarte i szczere komunikowanie się partnerów na temat swoich potrzeb i granic, aby zdrady i oszustwa.

Technologia AI rozwija się w zawrotnym tempie, a z nią pojawiają się nowe wyzwania etyczne i moralne. W miarę jak nasze życie staje się coraz bardziej zdigitalizowane, ważne jest, abyśmy zastanowili się nad tym, jak chcemy zarządzać naszymi relacjami zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym.

 

wAkcji24.pl | Kultura | Maria Nicińska | źródło: KKK| 24.06.2024