Ekologia - ważny temat

Ekologia - między fanatyzmem a rozsądkiem

Pojęcie mody zazwyczaj kojarzy się nam ze zmiennością i dynamizmem, bo jeśli coś jest modne, to z zasady tylko przez określony czas. Nie ulega wątpliwości, że współcześnie moda jest ważną częścią składową naszego życia codziennego, podlega jej każdy aspekt otaczającego nas środowiska. Moda to bardzo szerokie pojęcie, fenomen opisujący specyfikę naszego świata już nie tylko w obszarze popkultury czy wyłącznie odnoszący się do strefy ciała lub zewnętrznego wyglądu. Jeśli zjawisko mody będziemy interpretować w szerokim kontekście, biorąc pod uwagę także struktury innych systemów – politycznego, gospodarczego i kulturowego, to moda również będzie wchodzić w relacje z ekologią. 


Ks. Zbigniew Kucharski Laudato si

Ekologia w Akcji

Ekologia może być modą, czy stylem życia, ale coraz częściej nabiera ona wymiaru obowiązku, który każdy obywatel Ziemi powinien spełniać wobec swojej planety.

Troska o środowisko naturalne jest bardzo nośnym tematem już od dość dawna i niewiele wskazuje na to, że ma się coś zmienić. W dobie gwałtownych zmian klimatycznych i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz mocniej dociera do naszej świadomości, że „ekologia” oraz „ochrona środowiska” to elementy niezbędne w naszym życiu. Coraz częściej przekonujemy się, że stan i charakter środowiska naturalnego ma ogromny wpływ na jakość i warunki naszego życia. Zmianie podlega również refleksja dotycząca relacji człowiek-środowisko, a co za tym idzie, modyfikacjom podlega postawa moralna względem odpowiedzialności za biosferę. Takie zmiany nie są możliwe bez przebudowy stanu naszej świadomości i perspektyw tego, jaka jest nasza rola w środowisku naturalnym.

 

Edukacja ekologiczna

 

By mówić o trwałych zmianach w naszej świadomości, niezbędna jest szeroka edukacja w wymiarze ekologicznym. Potrzeba opracowania podstaw edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju uchodzi obecnie za jedno z najistotniejszych i najpilniejszych zadań, jakie stoją przed naukami nie tylko środowiskowymi czy edukacyjnymi, ale także ekonomią i polityką. Edukacja ekologiczna stanowi przedmiot wieloaspektowych rozważań naukowych, a podejmowane w niej problemy dotyczą większości sfer naszego życia. Jeśli jednak zależy nam, aby wprowadzić realne zmiany w naszym podejściu do ochrony środowiska i zasobów naturalnych, to edukacja ekologiczna powinna być przede wszystkim podstawowym obszarem nauczania prowadzonego na wszystkich szczeblach edukacji formalnej oraz jednym z najważniejszych zagadnień realizowanych w ramach edukacji nieformalnej. 

 

Ekologia, ekontrendy, zrównoważony rozwój…

 

Ekotrendy – zaczynamy oswajać się z tym pojęciem, koncepcja zrównoważonego rozwoju wkracza w naszą codzienność i zaczyna mieć wpływ na to co będziemy jeść, jak będziemy mieszkać, co zmieni się w naszym ubiorze i jakich innowacji będziemy wyczekiwać. Czy oznacza to jednocześnie, że rośnie nasza świadomość względem konieczności wdrożenia zachowań proekologicznych? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć m.in. w raporcie z pomiaru postaw ekologicznych w Polsce, przygotowanym przez instytut badawczy SW Research. Autorski projekt badawczy EKOBAROMETR, to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia, Instytut SW Research realizuje ten cykl nieprzerwanie od I kwartału 2020 roku. W czerwcu tego roku opublikowano raport z piątego pomiaru, istotny wniosek, jaki płynie z badań, mówi o tym, że „na przestrzeni ostatnich czterech lat można zauważyć, że dynamika typów postaw ekologicznych ulegała istotnym wahaniom. Najnowszy raport EKOBarometr pokazuje, że pomimo pewnych fluktuacji, ogólna świadomość ekologiczna rośnie. Świadczy o tym istotne ożywienie Eko Entuzjastów, którzy odnotowali wzrost (o 9 pkt proc.) po spadku w poprzedniej fali badania. To pozytywny sygnał wskazujący na rosnącą liczbę osób, dla których ekologia jest istotną częścią systemu społecznych wartości.”  

Czyste powietrze to nie luksus

Czyste powietrze to współczesny luksus

Ekologia w Akcji

Ekologia - moda czy konieczność?

W rozwiązywaniu dylematów dotyczących postaw ekologicznych, warunkujących przyszłość ludzkości i planety warto odnieść się do koncepcji Rogera Scrutona, brytyjskiego filozofa i publicysty. Jego zdaniem nie rozwiążemy problemów ochrony środowiska ponad głowami ludzi,

przez rozporządzenia (dekrety), ale przez miłość do miejsca, gdzie żyjemy, do naszej „małej ojczyzny”, które wyrażają się w działaniach lokalnych (komunalnych). Idąc w ślad za myślą Scrutona można postulować, że są kroki, które może podjąć każdy z nas, żeby dbać o planetę na co dzień i ograniczać ślad ekologiczny. Tak naprawdę deficyt zasobów może zmniejszyć każdy z nas, dokonując świadomych i odpowiedzialnych wyborów w życiu codziennym, z troską o najbliższe otoczenie. Warto jednak mieć na uwadze, że część problemów ma dziś zasięg globalny, więc wymagają globalnych rozwiązań i tu jest pole dla działań rządów i państw oraz wprowadzania odpowiednich regulacji prawnych. 

Czy ekologia jest w modzie?

 

 

Z biegiem czasu na pytanie „Ekologia – moda czy konieczność?” będzie nam łatwiej odpowiedzieć. Jeśli tylko do świadomości społecznej utoruje sobie drogę przekonanie, że nasze wybory związane z ekologią powinny wynikać z realnej troski o środowisko, a nie z mody na ekologię. Niezależnie jednak od tego, konieczność ochrony przyrody jest ważna, co pozwala potrzebne postawy uczynić modnymi i w ten sposób docierać do ludzkiej świadomości i przekonań.  Pamiętajmy również, że suma działań poszczególnych osób ma ogromny wpływ na świat, w którym żyjemy, warto więc zachęcić do zmiany przyzwyczajeń naszych najbliższych, znajomych, współpracowników. To właśnie poprzez solidarne działania lokalne jesteśmy w stanie znacznie zmienić globalną sytuację. 

 

Fajerwerki zakazane

Zakazane fajerwerki to 30 tys. Polaków bez pracy. Tak lewica chce poprawić samopoczucie zwierząt

Ekologia moda

Ks. Zbigniew Kucharski - sekretarz zespołu Laudato Si w "Rozmowy w Akcji" - zobacz i wysłuchaj

Zapraszamy do obejrzenia pełnej rozmowy. Polub nasz kanał na Spotify

wAkcji24.pl | Ekonomia | NWW, SFI | 25.06.2024

J. D. Vance: Zapomniana amerykańska klasa pracująca

Były prezydent Donald Trump wybrał J.D. Vance na swojego kandydata na wiceprezydenta w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Młody polityk opowiada o swojej trudnej drodze do sukcesu.

Bp Ignacy Dec: Droga prawdy i rozumu została zastąpiona drogą politycznej poprawności i fizycznej siły

Biskup Ignacy Dec wygłosił homilię podczas XXXIII Pielgrzymki Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę – 13 lipca 2024 r. Prezentujemy obszerne fragmenty wypowiedzi biskupa Ignacego Deca. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili...

Ks. Krzysztof Ora: Koszula Romka i katecheza

Ks. Krzysztof Ora: Ubranie noszące ślady zabójstwa Romka zostało podarowane licheńskiemu muzeum przez matkę chłopca. Jedna z wersji okoliczności śmierci tego 13-latka mówi o jego bohaterskiej postawie. Niósł w ręce transparent z hasłem: chcemy religii w szkole....

Marcin Bogdan: Jesteś katolikiem?

Marcin Bogan: Aresztowano księdza, księdza Michała Olszewskiego. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili o tym? To teraz już wiesz. Aresztowali księdza, zakuli w kajdanki i osadzili w areszcie.

Religia w szkole: 123 lata temu bohaterskie dzieci z Wrześni pokazały nam jak walczyć o polską katechezę

123 lata temu dzieci z Wrześni rozpoczęły swój strajk w obronie polskiej katechezy. Czy dzisiaj, kiedy religia w szkole jest zagrożona przez nowy kulturkampf polscy katolicy znajdą w sobie tyle siły i odwagi co dzieci z Wrześni?