Młodzi, Aktywni, Zaangażowani

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) to organizacja, która od lat skupia młodych katolików w Polsce, promując wartości chrześcijańskie, rozwój osobisty oraz aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła i społeczeństwa. Maj był miesiącem szczególnie ważnym dla KSM, gdyż odbywały się w nim spotkania ogólnopolskie asystentów, delegatów i prezesów tej organizacji. W bieżącym roku spotkania te miały miejsce również na szczeblu regionalnym, co stanowiło nowość wprowadzoną podczas ostatniej Krajowej Rady KSM.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Misja KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - regionalne spotkanie we Wrocławiu

Pierwsze spotkanie Regionu 4, obejmującego diecezję świdnicką, kaliską, bielsko-żywiecką, gliwicką, legnicką, opolską, sosnowiecką, zielonogórsko-gorzowską oraz archidiecezję wrocławską i katowicką, miało miejsce 11 maja we Wrocławiu. Było to wydarzenie pełne duchowego i organizacyjnego zaangażowania. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szkoleniach, które mają na celu nie tylko rozwój osobisty, ale także przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

Dzień ten był również czasem integracji, gdzie młodzież mogła nawiązać nowe znajomości i wymieniać się doświadczeniami z innymi delegatami z różnych części Polski. Nie zabrakło również modlitwy, w tym koronki do Bożego Miłosierdzia, co podkreśla duchowy wymiar działalności KSM. Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią, co stanowiło kulminacyjny moment dnia, umacniając uczestników w ich dążeniach i misji.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Korzyści z członkostwa w KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Rozwój umiejętności przywódczych

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oferuje młodym ludziom możliwość rozwijania umiejętności przywódczych poprzez aktywne uczestnictwo w projektach i inicjatywach.

Umiejętności organizacyjne

Członkostwo w KSM pozwala na zdobycie cennych umiejętności organizacyjnych, które są niezbędne w życiu zawodowym i osobistym.

Komunikacja i współpraca

Dzięki pracy zespołowej i licznym wydarzeniom, członkowie KSM uczą się efektywnej komunikacji i współpracy z innymi.

Promowanie wartości chrześcijańskich

KSM promuje wartości chrześcijańskie, które są fundamentem budowania trwałych i wartościowych relacji międzyludzkich.

Kinga Stawińska, Prezes KSM DŚ: Mamy otwarte drzwi dla wszystkich

W rozmowie z Kingą Stawińską (na zdjęciu powyżej), Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej, dowiedzieliśmy się o znaczeniu i roli, jaką KSM odgrywa w życiu młodych katolików oraz o możliwościach założenia nowych oddziałów KSM przy lokalnych parafiach.

„Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to nie tylko grupa, to wspólnota, która inspiruje i wspiera młodych ludzi w ich rozwoju duchowym i społecznym,” mówi Kinga Stawińska. W swoim przekazie, Prezes KSM podkreśla wartości, które stowarzyszenie promuje: rozwój osobisty, wspólnota wsparcia i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Kinga Stawińska zachęca młodzież do włączenia się w działalność KSM, wskazując na szereg korzyści. „KSM to przestrzeń, gdzie młodzi ludzie spotykają inne osoby o podobnej wrażliwości. Bardzo ważna jest też możliwość rozwoju, realizowania własnych inicjatyw. Każdy, kto chce działać, jest mile widziany” wyjaśnia. Dzięki różnorodnym szkoleniom, warsztatom i rekolekcjom, młodzi ludzie mogą pogłębiać swoją wiedzę religijną i rozwijać niezbędne umiejętności przywódcze.

Kinga Stawińska - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Krok 1

Krok 1: Inicjatywa lokalna

Rozpocznij od zebrania grupy młodych ludzi zainteresowanych założeniem oddziału KSM w swojej parafii.

*

Krok 2

Krok 2: Kontakt z diecezjalnym biurem KSM

Skontaktuj się z diecezjalnym biurem KSM, które zapewni wsparcie i pomoc na każdym etapie organizacyjnym.

Krok 3

Krok 3: Organizacja pierwszego spotkania

Zorganizuj pierwsze spotkanie, na którym omówicie cele i plan działania nowego oddziału KSM.

,

Krok 4

Krok 4: Formalności i rejestracja

Przeprowadź niezbędne formalności i zarejestruj oddział w diecezjalnym biurze KSM, aby rozpocząć oficjalną działalność.

Dołącz do KSM!

Jeśli jesteś młodym katolikiem, który pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła i społeczeństwa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest miejscem dla Ciebie! Dołącz do nas, rozwijaj swoje umiejętności i nawiązuj wartościowe relacje. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferujemy.

Więcej informacji: http://ksm.swidnica.pl

Email: ksm.swidnica@gmail.com

wAkcji24.pl | Kultura | KSM, Redakcja| 2.06.2024