Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Polsce

Katecheza w szkole: Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych Diecezji uważają, że działania rządu układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Oświadczenie

Dla dobra Dzieci: katecheza w szkole

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Mimo, iż Ministerstwo nie deklaruje oficjalnego wycofania nauczania religii ze szkół, to jednak podejmowane kroki wskazują jednoznacznie na wyeliminowanie religii ze szkoły. Ograniczają też w znacznej mierze prawo do udziału w tych zajęciach przez uczniów.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to jednoznacznie z zapisów zawartych w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordacie. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowiez klasIV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  2. Pomimo licznych głosów sprzeciwu, Ministerstwo bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów. Przyjęcie założenia, że uczniowie biorą udział w zajęciach z religii jedynie dla podwyższenia sobie średniej ocen jest błędne i krzywdzące.
  3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest kolejną formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela. Przebywanie nauczycieli religii w placówce od wczesnych godzin rannych do późnych godzin popołudniowych z licznymi „okienkami” jest wręcz nieludzkim traktowaniem pracowników.
  4. Dyrektorzy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii. Poza tym jako podatnicy partycypują w utrzymaniu szkół i maja prawo do korzystania z ich bazy dydaktycznej.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

 

Święty Brat Albert inspiracją. XX Ursynowskie Spotkania Twórców

wAkcji24.pl: Ursynowskie Spotkania Twórców odbywają się corocznie 17 czerwca. To w kalendarzu liturgicznym to dzień wspomnienia św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) patrona i opiekuna artystów,. Dla upamiętnienia tej rocznicy, od 2004 roku w W Galerii Wieża przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie odbywają się Ursynowskie Spotkania Twórców.

Justice „Hyperdrama”: Legendy muzyki francuskiej wracają do gry

wAkcji24.pl: Justice powraca z nowym materiałem studyjnym. “Hyperdrama” to nowy album z 26 kwietnia autorstwa francuskiego Justice. Gaspard Augé i Xavier de Rosnay wspólnie tworzą muzykę elektroniczną już od dwóch dekad. 

Czerwcowy numer „w Akcji” już w waszych parafiach!

Nowy, jak zawsze bezpłatny, majowy numer magazynu "W Akcji" już w parafiach! Zapytaj swojego proboszcza!W czasie trwania zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 10 czerwca br. biskupi opublikowali list dotyczący ochrony życia i aborcji. Mówią o rosnącej...

Artur Gotz: Litania piwnic 1944

Głownie jest Pan znany z twórczości humorystycznej i satyrycznej. Nowa Pana płyta muzyczna „Litania piwnic 1944” to zupełnie nowe oblicze. Co się stało? Artur Gotz: Rzeczywiście płyta muzyczna „Litania piwnic 1944” to album zupełnie inny od tych, które do tej pory...

Jezus, satanizm i przemysł muzyczny

wAkcji24.pl: Jezus i przemysł muzyczny? Co rozumiemy przez muzykę chrześcijańską? Czy artyści, którzy eksploatują motywy chrześcijańskie, robią to ze względu na swoje przekonania?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Młodzi, przebojowi, aktywni

wAkcji24.pl: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) to organizacja, która od lat skupia młodych katolików w Polsce, promując wartości chrześcijańskie, rozwój osobisty oraz aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła i społeczeństwa.

Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka [Rozmowy w Akcji – PODCAST]

 Ks. Jakub Klimontowski, wAkcji24.pl: Międzynarodowy Dzień Dziecka jest to święto świeckie. Czy my jako katolicy powinniśmy je kultywować tą tradycję? Monika Rejman-Kulus, pedagog, terapeuta, przewodniczaca Komisji Synodalnej "Ja chrześcijanin": Każdy dzień jest...

Dzień Dziecka. Czy jest ważny dla katolików?

wAkcji24.pl: Czy Dzień Dziecka powinien być ważny dla katolików? Święto, które obchodzimy 1 czerwca, to wyjątkowa okazja do celebrowania nie tylko dla najmłodszych, ale dla wszystkich. To moment, który daje nam możliwość zastanowienia się nad naszą duchową tożsamością jako Dzieci Bożych. W świecie, gdzie często jesteśmy oceniani przez pryzmat naszych sukcesów i porażek, warto pamiętać o fundamentalnej prawdzie – jesteśmy ukochanymi Dziećmi Boga.

Matt Walsh – najgłośniejszy katolik USA?

Matt Walsh jest jedną z głównych twarzy amerykańskiego The Daily Wire. Jest wyjątkową osobą w sferze komentarzy polityczno-kulturowych ze względu na swoje wyznanie. Walsh jest amerykańskim katolikiem i jego wiara ma duży wpływ zarówno na jego poglądy jak i działania.

Wojciech Budniak, Sygnał Miłosierdzia: Chcemy otworzyć się dla innych, tych co poszukują Boga [ROZMOWY W AKCJI – podkast]

wAkcji24.pl: – Tak naprawdę od początku naszym zamierzeniem było właśnie, żeby tak jak w Boże Ciało Pan Jezus wychodzi na ulicę podczas procesji, tak tutaj Pan Jezus jest dla każdego dostępny – mówi Wojciech Budniak, prezes Stowarzyszenia „Sygnał Miłosierdzia” w podkaście „Rozmowy w Akcji”.

Katecheza w szkole: włącz się w obronę lekcji religii

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych Diecezji prroszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności katechezy w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

wAkcji24.pl | Wiara | IKS, żródło: Diecezja Świdnicka | 1.06.2024