I Synod Diecezji Świdnickiej: Inauguracja

Dołącz do nas w Katedrze Świdnickiej, aby wspólnie rozpocząć nową erę w naszej wspólnocie wiary.

Zmiana Epoki

Wspólnota w Akcji

Refleksja nad Wiarą

Synod Diecezji Świdnickiej Katedra Świdnicka

Słowo Biskupa Świdnickiego na inaugurację I Synodu diecezji świdnickiej

Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia!

Papież Franciszek podczas jednej z audiencji na Placu św. Piotra w Rzymie powiedział, że „nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki”. Widzimy, jak gwałtownie zmienia się nasz sposób życia, wzajemnego odnoszenia się do siebie, przekazywania informacji pomiędzy pokoleniami. Nie pozostaje to bez wpływu także na to, jak rozumiemy swoją wiarę i jak nią żyjemy

Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek liczby powołań i inne niesprzyjające okoliczności – to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W tych okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, jak uczniowie w czasie burzy na jeziorze: „Panie! Czy Cię to nic nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4, 38).

Takie wydarzenia, chwile niepokoju, a może nawet zwątpienia, są dla nas wezwaniem do szukania ratunku u naszego Pana: On zna odpowiedzi na nasze pytania i niepokoje. To także przynaglenie, by odważnie podjąć refleksję nad naszą wiarą, naszą chrześcijańską tożsamością: nad tym kim jesteśmy, na czym budujemy i dokąd zmierzamy. Więź z Chrystusem staje się naszą tarczą i obroną. Taka więź także mobilizuje i uzdalnia do świadectwa wiary, dlatego „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2).

W sobotę 18 maja 2024 r. o godz. 11.00 Mszą św. w katedrze zainaugurujemy Pierwszy Synod diecezji świdnickiej, którego myślą przewodnią są te właśnie słowa z listu do Hebrajczyków. Będzie to nasze wspólne dzieło, które ma nam uświadomić, czym jest Kościół, jakie jest nasze miejsce w nim, a także naszą wspólną odpowiedzialność za Kościół. Chcemy to uczynić przez modlitwę, medytację słowa Bożego, wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, a także namysł nad stanem Kościoła i nad zadaniami, które wynikają z naszej przynależności do wspólnoty ochrzczonych.

Początek Synodu wpisuje się w tematykę programu duszpasterskiego, jaki nam obecnie towarzyszy. Hasło tego roku brzmi: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Oznacza to, że uczestniczę w tym, co już od Boga otrzymałem, w Bożym obdarowaniu we wspólnocie Kościoła, po to, żeby poczuć się jeszcze bardziej zaproszonym do jeszcze gorliwszego uczestnictwa w tym, co jest życiem i misją Kościoła.

„Nie rodzimy się chrześcijanami, ale się nimi stajemy”. To powiedzenie pochodzi od Tertuliana. U początków chrześcijaństwa, kiedy zostanie chrześcijaninem wiązało się z wyborem bardzo angażującym i bardzo niebezpiecznym, Tertulian sformułował to wyrażenie, które stwierdza coś bardzo prawdziwego i mądrego. To ma być wybór ludzki, w pełni odpowiedzialny i rozumny. Trzeba odwagi dokonania wyboru, aby być chrześcijaninem, osobą naprawdę wierzącą. Przyszłość Kościoła również dzisiaj zależy od tych, którzy dokonują odważnych wyborów, mają głębokie zakorzenienie w Chrystusie i żyją pełnią własnej wiary.

Inauguracji naszego Synodu towarzyszy św. Jan Paweł II – jest to bowiem dzień jego urodzin. Jemu zatem powierzamy to dzieło i prosimy, niech wstawia się za nami, abyśmy „wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy ochrzczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni” (Kolekta 2. Niedzieli Wielkanocnej).

Zapraszam Was wszystkich, Siostry i Bracia, zarówno do osobistej, jak i wspólnotowej modlitwy za Kościół i zaangażowania się w dzieło Synodu na miarę swoich możliwości. Serdecznie zapraszam Księży Proboszczów wraz z przedstawicielami parafii do katedry na uroczystą inaugurację Synodu a następnie na poczęstunek w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego.

Na czas synodalnych wydarzeń z serca błogosławię.

Marek Mendyk

Marek Mendyk

Biskup Świdnicki

Bp Marek Mendyk urodził się 18.03.1961 roku w Głuszycy k. Wałbrzycha.  W 1987 r. ukończył studia magisterskie w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.  21 marca 1995 obronił pracę doktorską pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II” w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej.  31 marca 2020 r. został ogłoszony biskupem świdnickim więcej 

I Synod Diecezji Świdnickiej - zaczynamy!

Synod Diecezji Świdnickiej

18 maja 2024 r., godz. 11:00

Z radością zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą inaugurującą I Synod Diecezji Świdnickiej, która odbędzie się w katedrze św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. To wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi wiernych w modlitwie i refleksji nad przyszłością naszej wspólnoty.

Dołącz do nas w modlitwie i działaniu

Zachęcamy każdego, by dołączył do nas w tym ważnym czasie dla Kościoła Świdnickiego! Uczestnicz w Synodzie, módl się razem z nami i bierz udział w życiu wspólnoty. Po zakończeniu uroczystości zapraszamy na poczęstunek w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego. Twoje zaangażowanie ma znaczenie!

wAkcji24.pl Wiara /ANW/ 9.05.2024