Zaproszenie na I Synod Diecezji Świdnickiej

Razem ku przyszłości: Synod jako droga wiary i odnowy

Dołącz do nas w historycznym momencie, gdy diecezja świdnicka stawia kroki ku głębszej jedności i duchowej odnowie.

Historia i znaczenie nadchodzącego wydarzenia

I Synod Diecezji Świdnickiej, zwołany w dwudziestą rocznicę jej istnienia, stanowi kulminacyjny punkt dwudziestoletniej pracy duszpasterskiej i społecznej. Ustanowiona w 2004 roku, diecezja świdnicka rozpoczęła swoją działalność od przejęcia i adaptacji zasad z wcześniejszych synodów lokalnych. Teraz, w obliczu dynamicznych zmian społecznych i kulturowych, Synod staje się platformą do refleksji nad przyszłością Kościoła Świdnickiego, z naciskiem na nowe metody ewangelizacji i jedność wspólnoty.

DEKRET zwołujący I Synod Diecezji Świdnickiej

Świdnica, dnia 25 marca 2024 r. L.dz. 232/2024

Diecezja świdnicka, ustanowiona bullą „Multos fructus” św. Jana Pawła II z dnia 24 lutego 2004 roku i dekretem wykonawczym Nuncjusza Apostolskiego, który wszedł w życie 25 marca 2004 roku, obchodzi 20. rocznicę swojego istnienia. Została ona utworzona z części archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej, gdzie obowiązywały ustalenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, który odbył się w latach 1985-1991. Pierwszy Biskup Świdnicki Ignacy Dec promulgował je jako obowiązujące w diecezji świdnickiej z dniem 8 września 2004 roku.

W ciągu 20 lat udało się zebrać bogate doświadczenia związane z apostolską działalnością naszego Kościoła partykularnego. Bożej Opatrzności dziękujemy za otrzymane w tym czasie łaski.

Nowe dokumenty Kościoła, zmienione okoliczności życia ludzi, dynamiczne przemiany społeczno-kulturowe domagają się nowej aktywności duszpasterskiej. Zainicjowany przez papieża Franciszka Synod Biskupów uwidocznił zaangażowanie wielu diecezjan: osób duchownych, konsekrowanych i świeckich w pogłębioną refleksję o Kościele i życiu religijnym. W trosce o naszą wspólnotę wiary i miłości trzeba spojrzeć w przyszłość i wytyczyć właściwy szlak działań duszpasterskich. Po dwudziestu latach doświadczeń potrzebujemy wypracowania nowych sposobów ewangelizowania, formacji i służby oraz ujednolicenia zasad, jakimi będą kierowali się duszpasterze i wierni. Zgodnie z postulatem synodalności pragniemy podążać razem, gromadzić się wspólnie i brać czynny udział w swojej misji ewangelizacyjnej. Chcemy kierować nasze spojrzenie w przyszłość i jako wspólnota diecezjalna wpatrywać się w Jezusa, „który nam w wierze przewodzi i ją udoskonala” (Hbr 12, 2).

Po wysłuchaniu zatem Rady Kapłańskiej i wielu innych wiernych, na mocy kan. 461 § 1 i kan. 462 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zwołuję I Synod Diecezji Świdnickiej i postanawiam, że jego sesja inauguracyjna odbędzie się w Katedrze Świdnickiej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 18 maja 2024 roku, o godz. 11.00. Proszę członków Synodu, którzy wkrótce otrzymają stosowne zaproszenie, o aktywne uczestnictwo w tym dziele, abyśmy wspólnie wyznali wiarę i wypraszali nadprzyrodzoną mądrość do słuchania i odważnego towarzyszenia Jezusowi w naszym Kościele. Zapraszam wszystkich diecezjan do udziału we Mszy świętej na rozpoczęcie Synodu, do włączenia się w prace synodalne i do modlitwy o otwarcie serc i myśli na prowadzenie Ducha Świętego.

Przed nami wiele zadań, które pragniemy z nadzieją podjąć dla dobra duchowego Kościoła świdnickiego. Synod, zaplanowany na najbliższe 5 lat, będzie przebiegał pod hasłem: „Patrzmy na Jezusa”. W jego prace będą zaangażowane nie tylko komisje tematyczne, ale przede wszystkim zespoły synodalne tworzone w parafiach i wśród członków grup duszpasterskich. Szczegóły będą przekazane po sesji inauguracyjnej. Już dzisiaj proszę o gorliwą modlitwę o obfite owoce drogi, w którą wyruszamy z ufnością i nadzieją, spoglądając z wiarą w Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa. Słuchajmy, co do nas mówi i ożywiajmy wiarę, „która działa przez miłość” (Ga 5, 6).

† Marek MENDYK
Biskup Świdnicki

ks. Arkadiusz CHWASTYK
Kanclerz Kurii

Kluczowe momenty Diecezji Świdnickiej

Poniżej przedstawiamy chronologię najważniejszych wydarzeń, które ukształtowały naszą diecezję na przestrzeni lat, prowadząc do zwołania I Synodu Diecezji Świdnickiej.

2004

Utworzenie Diecezji Świdnickiej

Diecezja Świdnicka została ustanowiona bullą „Multos fructus” św. Jana Pawła II, co stanowiło początek nowego rozdziału w historii lokalnej wspólnoty wiary.. Swoją posługę rozpoczął pierwszy Biskup Świdnicki Ignacy Dec.

2020

Ingres Biskupa Marka Mendyka

Biskup Marek Mendyk został Biskupem Świdnickim, oficjalnie rozpoczął swoją posługę, wprowadzając diecezję w nową erę działalności duszpasterskiej.

2024

20-lecie Diecezji

Obchody dwudziestolecia istnienia Diecezji Świdnickiej, które były okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz wyzwaniami.

2024

Zwołanie I Synodu Diecezji Świdnickiej

Synod, zainicjowany w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się świata i Kościoła, ma na celu wyznaczenie nowych kierunków dla diecezji.

Modlitwa w intencji 1. Synodu

Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie Apostołów i powierzyłeś mu misję głoszenia Ewangelii
wszystkim ludziom.

Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na swój lud zgromadzony w Kościele świdnickim.

Przenikaj światłem Ducha Świętego duszpasterzy i wiernych naszej diecezjalnej wspólnoty.

Błogosław dziełu I Synodu, aby jeszcze owocniej była wypełniana posługa słowa i sakramentów św.: nauczania, uświęcania i rządzenia.

Pomóż nam właściwie odczytywać znaki czasu w zmieniającej się rzeczywistości, z nadzieją zmierzać ku przyszłości i zgodnie z Twoją wolą wypełniać powierzone zadania.

Święta Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami,

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego – módl się za nami,

Święty Stanisławie Biskupie i Męczenniku – wstawiaj się za nami u Boga,

Święty Janie Pawle Wielki – módl się za nami!

wAkcji24.pl Wiara /KNS/ 9.05.2024