Odkryj Tajemnice Ludzkiego Umysłu

Najświętsze Serce Jezusa

Czerwiec jest miesiącem nabożeństw do Najświętszego Serca Jezusowego. Serce Chrystusa jest symbolem i żywym obrazem Jego nieskończonej miłości. Symbolem tej miłości Słowa Wcielonego do nas jest Jego Serce przebite na krzyżu. Jezus kocha nas przez to Serce jako miłosierny Odkupiciel, który jednoczy nas ze Sobą, z Ojcem i Duchem Świętym.

DALL·E 2024 06 05 12.06.03 A Catholic depiction of Jesus Christ in a square format. The image features Jesus with a serene and compassionate expression wearing traditional robe

Nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego - objawienie

Św. Małgorzata Alacoque, cicha i pokorna zakonnica, doznała objawienia, w którym sam Jezus przedstawił swoją wolę, by odprawiano nabożeństwo do Jego Serca, które miało być lekarstwem na wszelkie choroby fizyczne i duchowe współczesności. Pan Jezus, pokazując jej swoje Serce pełne ognia, powiedział do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i symbolicznie umieścił je  we własnym Sercu, przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie, która usłyszała słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię – umiłowanej uczennicy mojego Serca”.

Najświętsze Serce Jezusa

Nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego - objawienia zatwierdzone przez Kościół

Zbawiciel powiedział św. Małgorzacie w 1675 roku: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to od większości z nich nie otrzymuje nic więcej prócz obelg i niewdzięczności”.

Kościół zaakceptował objawienia i kult dopiero po gruntownym i długim badaniu. Klemens XIII zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa dopiero 100 lat po objawieniach, w roku 1765. Pius IX w 1856 roku rozszerzył święto na cały Kościół, a Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Kościół i całą ludzkość  w opiekę Sercu Jezusowemu.

Najświętsze Serce Jezusa

“Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to od większości z nich nie otrzymuje nic więcej prócz obelg i niewdzięczności”.

Małgorzata Maria Alacoque

Najświętsze Serce Jezusa - czciciele

Najświętsze Serce Jezusa- obietnice dla czcicieli

Za pośrednictwem świętej Małgorzaty Marii Alacoque Pan Jezus dał obietnice dla czcicieli Swego Serca, a brzmią one następująco: 

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 1. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 1. Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach.
 1. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
 1. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

 1. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

 1. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

 1. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.

 1. Błogosławić będę domy, w których wizerunek mego Serca będzie czczony.
 1. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.

 1. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że wszechmocna miłość Moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce Mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce Moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

Najświętsze Serce Jezusa - Czerwiec

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Pan Jezus chciał, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był szczególną uroczystością ku czci Jego Serca oraz “by w tym dniu zbliżano się do Stołu Pańskiego, by mi cześć składano celem wynagrodzenia tych wszystkich zniewag, które Serce me spotykają, gdy na ołtarzach przebywam”- właśnie dlatego w czerwcowy piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, który w tym roku przypada na 7 VI 2024 r.

wAkcji24.pl | Wiara | Maria Nicińska | Ilustracje: OpenaAI | 5.06.2024