Św. Stanisław: Dziedzictwo i Męczeństwo

Kim był patron Polski i Diecezji Świdnickiej?

8 maja w Kościele katolickim wspomina się św. Stanisława, jednego z głównych patronów Polski, patrona Diecezji Świdnickiej. O świętym pisze pierwszy polski historyk – Gall Anonim (ok. 1112 roku) oraz bł. Wincenty Kadłubek (1223 r.).

W środę 8 maja 2024 r. z racji odpustu diecezjalnego w katedrze o godz. 12.00 będzie sprawowana – z udziałem Kapituły Katedralnej – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka.

 

Święty Stanisław ze Szczepanowa

Św. Stanisław ze Szczepanowa

Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie w 1030 r. Podaje się, że pochodził on z rodu Turzynów, a wioska Szczepanów miała być własnością jego rodziny. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. 1060 roku. Biskup krakowski (Lambert Suła) mianował go kanonikiem katedry. Stanisław założył Rocznik Krakowski, czyli rodzaj kroniki katedralnej, w które spisywał najważniejsze wydarzenia z diecezji.

Po śmierci Lamberta został wybrany na jego następcę, co zatwierdził ówczesny papież Aleksander II. Święty dał się poznać jako człowiek gorliwy i bezkompromisowy. Jedną z jego największych zasług było to, że dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego, udało mu się wyjednać u papieża wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej, dzięki czemu ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Papież Grzegorz VII przysłał swoich legatów, którzy orzekli prawomocność wskrzeszenia metropolii gnieźnieńskiej (25 kwietnia 1075 r. ).

Stanisław miał zatarg z królem Bolesławem Śmiałym. Morderstwo św. Stanisława opisuje Gall Anonim:

NIEPOKORNY BISKUP

 „Jak zaś król Bolesław został z Polski wyrzucony, długo byłoby opowiadać. Lecz to wolno powiedzieć, że nie powinien pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek grzechu cieleśnie mścić. Tym bowiem sobie wiele zaszkodził, że do grzechu grzech dodał; że za bunt skazał biskupa na obcięcie członków. Ani więc biskupa-buntownika nie uniewinniamy, ani króla mszczącego się tak szpetnie nie zalecamy”.

Gall Anonim – Kronika

 

Św. Stanisław - chronologia życia

Przejdź przez kluczowe momenty w życiu Świętego Stanisława, które ukształtowały jego dziedzictwo jako duchowego lidera i męczennika.

1060

Święcenia kapłańskie

Stanisław otrzymuje święcenia kapłańskie, rozpoczynając swoją duchową misję w Kościele.

1072

Biskup Krakowski

Po śmierci biskupa Lamberta, św. Stanisław zostaje wybrany na biskupa Krakowa, co zatwierdza papież Aleksander II.

1075

Wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej

Dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego, św. Stanisław wyjednuje u papieża Grzegorza VII wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej, umacniając pozycję Kościoła w Polsce.

1079

Męczeństwo

11 kwietnia 1079 roku, podczas Mszy Świętej, król Bolesław Śmiały morduje Stanisława, co prowadzi do jego kanonizacji i uznania za patrona moralności chrześcijańskiej.

Św. Stanisław - Biskup Męczennik

POL COA Prus

Król, który nie chciał się nawrócić

Według bł. Wincentego Kadłubka król szerzył w kraju rozbój i wiarołomstwo żon co skutkowało rozbiciem małżeństw. Mimo próśb rycerzy nie chciał on wracać ze swojej wyprawy, oni potajemnie zaczęli go opuszczać. Wtedy król zaczął się na nich okrutnie mścić. Stanisław jako jedyny (według Kadłubka) miał odwagę upomnieć króla, ale ten nic sobie z tego nie robił, to poskutkowało rzuceniem przez biskupa klątwy na króla, który w jej skutek został wyłączony ze społeczności Kościoła i zwolnił poddanych z posłuszeństwa.

KRÓL, KTÓRY CZUŁ SIĘ WSZECHMOCNY

„Bolesław był prawie zawsze w kraju nieobecny, gdyż nieustannie brał udział w zbrojnych wyprawach. Historia to potwierdza faktycznie. I tak zaraz na początku swoich rządów (1058) udaje się do Czech, gdzie ponosi klęskę. Z kolei dwa razy wyrusza na Węgry, aby poprzeć króla Belę I przeciwko Niemcom (1060 i 1063). W roku 1069 wyruszył do Kijowa, aby tam poprzeć księcia Izasława, swojego krewnego, w zatargu z jego braćmi. W latach 1070-1072 widzimy znowu króla Bolesława w Czechach. Podobnie w latach 1075-1076. Po śmierci Beli I w roku 1077 Bolesław wprowadza na tron węgierski jego brata, św. Władysława. Wreszcie wyprawa druga do Kijowa (1077) przypieczętowała wszystko”.

bł. Wincenty Kadłubek – Kronika

 

Zbrodnia króla Bolesława

11 kwietnia 1079 roku król  Bolesław udał się na Skałkę i w czasie Mszy Świętej zarąbał biskupa uderzeniem w głowę, a następnie ówczesnym zwyczajem niszczenia ciała skazańca kazał poćwiartować świętego. Duchowni pochowali Stanisława w kościele św. Michała na Skałce. Czaszka świętego posiada wszystkie zęby, co świadczy o tym, że zginął on, będąc w pełni sił. Analizy podają, że mógł mieć około 40 lat. Na czaszce widoczne są ślady 7 uderzeń ostrego żelaza, największe cięcie ma 6 mm głębokości i 45 mm długości- został uderzony w tył głowy. To potwierdza rodzaj śmierci, jaki podają kroniki.

Biskup Stanisław – męczennik

Cały naród stanął przeciwko królowi na wieść o tak okrutnym mordzie na biskupie w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary. Bolesław Śmiały został opuszczony przez wszystkich, więc musiał udać się na banicję. Starał się jeszcze szukać poparcia na Węgrzech u św. Wojciecha, ale ten mu odmówił. Podaje się, że król spędził swoje ostatnie lata w klasztorze benedyktyńskim na ciężkiej pokucie. W 1088 r. przeniesiono relikwie św. Stanisława do katedry krakowskiej.  Starania o kanonizację Stanisława rozpoczął papież Grzegorz VII.

Niestety Polska została podzielona na dzielnice, co poskutkowało wydłużeniem się tego procesu. Biskup krakowski, Iwo Odrowąż, zlecił spisanie żywota Stanisława (1229 r.)- tego żądał Rzym. Za czasów  kolejnego biskupa Pandoty, zaprowadzono księgę cudów, gdzie w 1250 r. papież Innocenty IV wyznaczył do tego specjalną komisję. Dokonano rewizji, dołączono świadków cudów dokonanych za przyczyną Stanisława. Niestety stanowczy opór stawił ówczesny kardynał Rinaldo Conti (późniejszy papież Aleksander IV). Opór udało się przełamać i 8 września 1253 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu papież Innocenty IV dokonał kanonizacji. Rok później odbyła się uroczystość podniesienia relikwii Stanisława i ogłoszenie w Polsce jego kanonizacji. Odbyło się to 8 maja 1254 r. i stąd właśnie liturgiczne wspomnienie świętego przypadające na ten dzień.

Święty Stanisław Patron Polski i Diecezji Świdnickiej

Św. Stanisław, obok Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i św. Wojciecha, jest głównym patronem Polski.  Jan Paweł II nazwał go patronem chrześcijańskiego ładu moralnego. W ciągu wieków wielokrotnie przywoływano legendę o zrośnięciu się ociętych członków ciała Stanisława, dzięki temu kształtowała się myśl o zjednoczeniu Polski. Tak jak jego ciało połączyło się w całość, tak święty zjednoczy dzielnicowe Królestwo Polskie.  

Relikwie św. Stanisława spoczywają w katedrze na Wawelu. W ikonografii chrześcijańskiej jest on przedstawiany  w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybuty to miecz i palma męczeńska. Bywa ukazywany z orłem – godłem Polski.

 

Czy wiesz, że...?

Katedra Świdnicka i Katedra Wawelska w Krakowie mają za patrona św. Stanisława BM. Jednak pierwszym patronem Katedry Wawelskiej jest Czech św. Wacław a drugim św. Stanisław. 

 

W Katedrze Świdnickiej jest odwrotnie: św. Szczepan jest na pierwszym miejscu, a św. Wacław na drugim!

wAkcji24.pl Wiara /Maria Nicińska/ 6.05.2024