Diecezja Świdnicka serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych,  dotyczących rozszerzenia oferty kulturalno-edukacyjnej naszej diecezji; konsultacje odbędą się w dniu 01.07.2024 godz. 16:00, w sali Centrum Edukacji Katolickiej (przy Seminarium Duchownym), ul. Wojska Polskiego 2a w Świdnicy.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej grafice.
Diecezja Świdnicka konsultacje społeczne

Źródło: diecezja.swidnica.pl

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu lepsze zrozumienie preferencji turystycznych i kulturalnych mieszkańców naszej społeczności. Wypełnienie ankiety on-line pozwoli nam na zebranie cennych informacji, które posłużą do stworzenia oferty dostosowanej do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Ankieta obejmuje pytania dotyczące m.in. ulubionych form spędzania wolnego czasu, turystyki, a także zainteresowania różnymi wydarzeniami kulturalnymi. Odpowiedzi są całkowicie anonimowe, a samo wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut. Zachęcamy do wzięcia udziału – Państwa opinie są dla nas niezwykle ważne!

Konsultacje społeczne- ankieta

Wypełniając ankietę on-line, znajdą Państwo pytania dotyczące wyjazdów turystycznych, preferencji związanych z nimi oraz znaczenia różnych aspektów decydujących o odwiedzeniu danego miejsca. Diecezja Świdnicka podejmuje starania związane z modernizacją budynku pofortecznego – podziemnych kazamat, które zostaną udostępnione na cele turystyczne oraz kulturalno-edukacyjne.

W ramach tych działań powstanie pasaż łączący ulicę Spółdzielczą z Aleją Niepodległości poprzez Furtę Mikołajską oraz podziemny korytarz. Podziemny pasaż będzie podzielony na dwie strefy funkcjonalne, w tym wystawową, która będzie mogła pełnić również funkcję sali konferencyjnej oraz sali warsztatowej.

Dodatkowo planowane jest:

– odtworzenie historycznych ogrodów przy katedrze i połączenie ich z aktualnym ogrodem,
– utworzenie lapidarium – wystawy terenowej na terenie nowopowstałych ogrodów, z ekspozycją kamiennych detali oraz m.in. makiety twierdzy z brązu i plansz informacyjnych,
– uczytelnienie i ekspozycja zachowanych elementów fortyfikacji, w tym narysów pozostałości dzieł obronnych na reliktach z XIX w.

Kompleksowa przebudowa kazamat, ogrodu i terenu wokół pozwoli na rozszerzenie aktualnych działań edukacyjnych oraz wprowadzenie nowych. Plany obejmują szereg atrakcyjnych wydarzeń, które pozwolą na interesujące spędzenie czasu.

Czym są konsultacje społeczne i dlaczego warto brać w nich udział?

Konsultacje społeczne to proces, w ramach którego władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje angażują mieszkańców i różne grupy interesariuszy w podejmowanie decyzji dotyczących spraw publicznych. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i pomysłów od społeczeństwa na temat planowanych działań, projektów czy zmian. Dzięki temu procesowi możliwe jest lepsze dostosowanie planów i inicjatyw do realnych potrzeb oraz oczekiwań społeczności.

Włączając się w konsultacje społeczne, każdy mieszkaniec ma szansę przyczynić się do rozwoju swojej lokalnej społeczności i wpłynąć na jej przyszłość. Dlatego warto poświęcić czas i wziąć udział w konsultacjach, by wspólnie tworzyć lepsze, bardziej przyjazne miejsce do życia.

Diecezja  Świdnicka – Skarby Europejskiego Baroku – perły architektoniczne

 

katedra Świdnica

 

Diecezja Świdnicka – katedra

Katedra pw.św.Stanisława Biskupa i Męczennika i św.Wacława Męczennika w Świdnicy, pierwotnie fara miejska, zdecydowanie odznacza się wyjątkowymi wartościami historycznymi, artystycznymi i naukowymi. Świątynia pochodząca z XIV wieku to manifest dobrobytu i ambicji swego fundatora, jakim był książę świdnicki Bolko II Mały oraz mieszkańców miasta, które było ówcześnie największym (obok Wrocławia) ośrodkiem kulturowym i gospodarczym na Śląsku.

Lista Pomników Historii Prezydenta RP

Dnia 15 marca 2017 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej doceniając kunszt twórców kościoła pw. św. Stanisława i św. Wacława wpisał świdnicką farę na Listę Pomników Historii Prezydenta RP. Świdnicka katedra jest trójnawowym i siedmioprzęsłowym obiektem sakralnym. Jest to dominanta dla krajobrazu miasta- wznosi się na wysokość 101,5 metra. Budowla została wykonana z cegły z dodatkiem kamiennych detali, jej długość wynosi 71 m. Jest jedną z najważniejszych świątyń Dolnego Śląska. Charakteryzuje się wybitnymi walorami architektonicznymi oraz ponadregionalną klasą artystyczną wystroju i wyposażenia wnętrza. Forma zabytku została ukształtowana przez dwie epoki- gotyk oraz barok. Gotyk pozostawił po sobie charakterystyczną dla architektury śląskiej owego czasu dyspozycję przestrzenną bryły i kamienne detale rzeźbiarskie.

Barokizacja

W okresie baroku kościół należał do jezuitów, którzy przeprowadzili barokizację wnętrza w poszanowaniu do średniowiecznej formy architektonicznej. Wystrój, wnętrze i wyposażenie jest dziełem niezwykle utalentowanych artystów czynnie działających na Śląsku. Kościół wypełniony jest po brzegi barokowymi detalami. Piękne barokowe wnętrze katedry w Świdnicy pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Dopatrzeć się tu można także pewnych elementów pierwotnego, gotyckiego wystroju. Całość wprawia w zachwyt i wzbudza podziw. 

Skarby Europejskiego Baroku – Kolegium jezuickie

 

kolegium Jezuickie

 

Do Świdnicy Towarzystwo Jezusowe przybyło z Nysy w trakcie wojny trzydziestoletniej, w 1629 r., jego rozwój miał miejsce w  II połowie XVII w. Przygotowania do budowy kolegium jezuici rozpoczęli w 1662 r. Nowe kolegium zostało oddane do użytku w 1667 r.

Architektura kolegium jezuickiego

Trzykondygnacyjny budynek zbudowano na planie litery T, który styka się z katedrą po stronie wschodniej gmachu. Nakryty jest dachami dwuspadowymi. Przyziemia elewacji są boniowane, całość surowa w formie podzielona jest parami pilastrów toskańskich. Skrzydło północne zwieńczone jest barokowym tympanonem z wolutami. Okna pierwszej kondygnacji zwieńczone są naczółkami. Północna, szczytowa fasada skrzydła zachodniego z portalem, zwieńczona jest trójkątnym frontonem z wazami na narożach. Dwutraktowy, częściowo przesklepiony refektarz z polichromiami, pochodzi z 1750 r. Prostota wnętrza jest podobna do prostoty bryły zewnętrznej. Zawiera barokowy wystrój. Pomieszczenia rozmieszczone są wzdłuż ciągnącego się korytarza. Wewnątrz znajdują się dzieła sztuki barokowej. W refektarzu wisi barokowy obraz olejny z przedstawieniem panoramy Świdnicy w czasie pożaru w 1716 r. 

Po kasacie jezuitów, w 1802 r. król Prus Fryderyk Wilhelm III w budynku stworzył dom poprawczy dla trudnej młodzieży. Od 2004 r. dawne kolegium służy za kurię diecezji świdnickiej.

 

Skarby Europejskiego Baroku  – Fortyfikacje Świdnicy

1802

Powstała w poł. XIII w. Świdnica szybko rozwinęła się jako ważny ośrodek rzemiosła i handlu. Wzrost znaczenia miasta i ranga stolicy księstwa przyczyniły się do wybudowania wokół niego umocnień. Budowane od końca XIII wieku, ciągle rozbudowywane umocnienia obroniły Świdnicę w 1429 r. przed husytami. Wspomniane mury obronne przebiegały wzdłuż dzisiejszej ul. S. Żeromskiego, Muzealnej, M. Konopnickiej, 1 Maja, Wrocławskiej i al. Niepodległości. 

Fortyfikacje kiedyś

Wzrost jej znaczenia i awans do rangi stolicy księstwa przyczynił się do wybudowania wokół miasta silnych umocnień. Budowane od końca XIII w. i rozbudowywane miały ok. 2,3 km długości. W ich przebiegu znajdowały się prostokątne, łupinowe baszty, które z czasem zabudowywano i podwyższano. Przez lata historii miasta, Świdnica była oblężona przez wojska pruskie (1758, 1762),  przez wojska austriackie (1757, 1761) i napoleońskie (1807). Obok katedry mieszą się podziemia XVIII- wiecznego wału głównego twierdzy świdnickiej. Do dziś widoczne są kominy.

Współczesność

Obecnie na obszarze miasta widoczne są stosunkowo niewielkie ślady po potężnych niegdyś umocnieniach. Przy al. Niepodległości mieści się stosunkowo dobrze zachowany fragment wału głównego wraz z Bramą Mikołajską. Znane lokalizacje czterech zachowanych magazynów na proch mieszczą się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, przy ul. J. Lelewela, Kolejowej i Saperów. 

Od kilku lat katedra wraz z Kolegium Jezuickim, gdzie mieści się kuria biskupia Diecezji Świdnickiej, przechodzi remonty i renowacje. Plany diecezji są kompleksowe. Katedra, kolegium jezuickie i tereny im przyległe, w tym podziemia, uznane zostały za pomnik historii zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 marca 2017 r. 

 

wAkcji24.pl |Kultura| Maria Nicińska | 27.06.2024