Biskup Ignacy Dec wyjaśnia, co znaczy "grzeszących upominać"

Bp Ignacy Dec: Nieumiejętnych pouczać - akt rozwoju

Biskup Ignacy Dec tłumaczy, co oznacza „nieumiejętnych pouczać”: W nazwie drugiego miłosiernego uczynku względem duszy znajdujemy dwa wyrazy: „nieumiejętnych” oraz „pouczać”.  Określmy zatem, którzy to są nieumiejętni i którzy są wezwani do ich pouczania oraz  jaką treść i formę powinno mieć to pouczanie.    
Bp Ignacy Dec: Kto jest nieumiejętny?

Nieumiejętny to ktoś,  kto czegoś nie wie, nie zna i potrzebuje, by ktoś mu pomógł poznać, zdobyć odpowiednią wiedzę i pokazać mu przestrzeń i sposób wykorzystania tej wiedzy w codziennym życiu. Owa nieumiejętność dotyczy przede wszystkim przestrzeni wiary, poznania i doświadczania rzeczywistości Boga i poznania prawd wiary.  Jeśli tak zdefiniujemy  człowieka nieumiejętnego, to trzeba powiedzieć, że wszyscy w jakimś stopniu należymy do grona nieumiejętnych, gdyż w sektorze zdobywania Bożej mądrości, wszyscy pozostajemy na poziomie uczniów, którzy ciągle są w drodze w zdobywaniu umiejętności w dziedzinie znajomości prawd wiary i pogłębiania życia duchowego  z Bogiem.

Nikt z nas nie powinien być przekonanym, że już w pełni posiadł wiedzę i ewangeliczną mądrość i że jego więź z Bogiem jest już doskonała. Nasza ludzka, ziemska kondycja, jakiej doświadczamy,  jawi się nam jako dynamiczna, która może wzrastać, albo także się umniejszać. Stąd też wszyscy możemy się zaliczyć do tych, którzy nie posiedli jeszcze wystarczającej umiejętności w sprawach życia duchowego.. Bp Ignacy Dec: Kto może pouczać?

Jako chrześcijanie, wszyscy jesteśmy powołani do pouczania drugich w zakresie prawd wiary i  stosowania tych prawd w życiu.  Zlecenie to otrzymaliśmy od samego Chrystusa.  Przypomnijmy, że to On przyszedł na świat, by obdarzyć nas prawdą  o niebieskim domu. Przede wszystkim odsłonił nam oblicze Ojca Niebieskiego, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). 

Zanim Jezus oddał na Krzyżu za nas swoje życie, głosił Ewangelię o królestwie Bożym, swoim słowem i przykładem uczył nas być posłusznymi Bogu. Stał się naszym najważniejszym nauczycielem. On też po dokonaniu dzieła zbawienia, przed swoim odejściem  do nieba, posłał  uczniów, aby  podjęli misję głoszenia Ewangelii. Powiedział do nich: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”  (Mt 28-19-20). 

Zadanie to nie dotyczy tylko biskupów, kapłanów, diakonów i osób konsekrowanych, ale całego ludu Bożego, bo jak przypomniał św. Paweł Apostoł: „Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12,7). Sposób realizacji tego zadania jest dla każdego odmienny, w zależności od otrzymanych darów i talentów.  Trzeba zauważyć, że świeccy ewangelizatorzy mają w niektórych sytuacjach większe możliwości,  gdyż docierają do wielu środowisk nie dostępnych dla osób duchownych. To głoszenie Ewangelii, które można także nazwać pouczaniem nieumiejętnych, ma na celu pomagać ludziom wierzyć i żyć na co dzień wiarą.

Wskażmy jeszcze na osoby szczególnie powołane do pouczania nieumiejętnych . Są nimi najpierw rodzice. Dom rodzinny jest pierwszą szkołą wychowania, jest miejscem zakładania mocnych fundamentów dla życia dzieci, które z czasem opuszczą dom rodzinny, by pojąć samodzielne, dorosłe życie. Rodzice, nierzadko także babcia i dziadek, uczą swoje dzieci i wnuki nie tylko chodzić, mówić, wiązać buty, ale przekazywać pierwsze, czasem mało atrakcyjne, zasady dobrego wychowania z częstym używaniem słów: „dziękuję, przepraszam, proszę”.   Wsparciem dla domu rodzinnego w dziedzinie wychowania winna być szkoła, z dobrymi pedagogami i wychowawcami, którzy winni się włączyć w proces uczenia młodego pokolenia sztuki życia.

Nieumiejętnych pouczać: Nasze zadania

Można wyróżnić dwa główne sposoby pouczania nieumiejętnych: ustne, publiczne  przedkładanie prawd wiary  oraz przekaz prywatny tychże prawd.  Trzeba podkreślić, że dzieło pouczania nie powinno zawierać tylko intelektualnego wymiaru, ale winno pomagać w kształtowaniu postaw życiowych, a więc w pouczaniu nieumiejętnych nie chodzi wyłącznie o przekaz wiedzy, której inni z różnych przyczyn nie posiadają, ale idzie  o coś więcej.

Chodzi o przekaz zdolności do życia wiarą. Wymaga to od osób pouczających odpowiednich zdolności do skutecznego przekonania nieumiejętnych o wartości życia kształtowanego przez wiarę. Mówiąc o tym, zwróćmy także uwagę na to, iż pouczanie nieumiejętnych może spotkać się z sprzeciwem osób pouczanych. Można wtedy usłyszeć od nich słowa: nie pouczaj mnie, wiem lepiej, co mam robić. Musimy wówczas okazać wiele cierpliwości i roztropności.  

W dziejach Kościoła katolickiego, a także w Kościele współczesnym, znajdujemy hierarchów i osoby świeckie o wielkim autorytecie moralnym i dużym talencie wychowawczym, którzy sami dobrze ukształtowani przez ich rodzinne domy i różne instytucje naukowo-wychowawcze, potrafili potem pomagać innym  w kształtowaniu właściwych postaw życiowych. Zatem i my miejmy odwagę i talent spełniać uczynki miłosierdzia  o nazwie: „Nieumiejętnych pouczać”.                                                                                                          

      

wAkcji24.pl | Opinie |  bp Ignacy Dec | Ilustracja OpenAI |  28.06.2023

Bp Ignacy Dec: Droga prawdy i rozumu została zastąpiona drogą politycznej poprawności i fizycznej siły

Biskup Ignacy Dec wygłosił homilię podczas XXXIII Pielgrzymki Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę – 13 lipca 2024 r. Prezentujemy obszerne fragmenty wypowiedzi biskupa Ignacego Deca. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili...

Ks. Krzysztof Ora: Koszula Romka i katecheza

Ks. Krzysztof Ora: Ubranie noszące ślady zabójstwa Romka zostało podarowane licheńskiemu muzeum przez matkę chłopca. Jedna z wersji okoliczności śmierci tego 13-latka mówi o jego bohaterskiej postawie. Niósł w ręce transparent z hasłem: chcemy religii w szkole....

Marcin Bogdan: Jesteś katolikiem?

Marcin Bogan: Aresztowano księdza, księdza Michała Olszewskiego. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili o tym? To teraz już wiesz. Aresztowali księdza, zakuli w kajdanki i osadzili w areszcie.

ks. Jakub Klimontowski: Zadania ojca – walka o miłość, dobro i zbawienie

wAkcji24.pl: Redaktor naczelny miesięcznika „w-Akcji” ks. Jakub Klimontowski w Dzień Ojca pisze o tym tym, jakie są prawdziwe zadania ojca. Czy chodzi tylko o zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa finansowego?

Ks. Mike Schmitz: Dlaczego lepiej być katolikiem a nie po prostu chrześcijaninem?

wAkcji24.pl: Ks. Mike Schmitz tłumaczy dlaczego lepiej być katolikiem: Często otrzymuję pytania: „Więc jesteś katolikiem, prawda?”. Odpowiadam: „Tak, jestem”. Ludzie pytają: „Jaka jest główna różnica między Kościołem Katolickim a innymi wyznaniami protestanckimi lub niekatolickimi?”. Odpowiedź może sprowadzać się do jednego słowa: autorytet. Wiem, że to słowo budzi negatywne emocje u wielu z nas. Nie lubimy go, budzi opór. Ale co właściwie oznacza autorytet?

Cisza wyborcza – narzędzie przeciwko Kościołowi Katolickiemu?

wAkcji24.pl: Cisza wyborcza obowiązuje w krajach tradycyjnie uważanych za katolickie, takich jak Włochy, Hiszpania, Francja czy Polska. Czy to przypadek, że tam gdzie nie istnieje silny i zjednoczony kościół ciszy wyborczej nie potrzeba wprowadzać?

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Chorych odwiedzać

wAkcji24.pl: Biskup Ignacy Dec tłumaczy co oznacza chrześcijański obowiązek „chorych odwiedzać”: Choroba jest doświadczeniem nas wszystkich.  W Katechizmie Kościoła Katolickiego,  w punkcie 1500, czytamy: „Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci”.

ks. Jakub Klimontowski: Maryja Królowa Polski. Jak miłość do Maryi kształtuje nasze postawy

wAkcji24.pl: Maryja Królowa Polski! Od wieków Maryja, matka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa była gorąco czczona wśród Polaków. Historia pokazuje, że Matka Boża odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w historii naszego narodu. Uroczystość Maryi Królowej Polski, obchodzona każdego roku 3 maja, w sposób niezwykle wyjątkowy ukazuje rys maryjny naszego narodu. 

Biskup Marek Mendyk wzywa do jedności. Potraktujmy to z największą powagą

wAkcji24.pl: Synod Diecezji Świdnickiej, który Biskup Marek Mendyk zaingurował 18 maja 2024 roku, ma stać się nie tylko momentem refleksji, ale i inauguracją wspólnego działania. W jego centrum stawiane są pytania o tożsamość chrześcijańską, o fundamenty naszej wiary i kierunki, w których powinniśmy podążać jako wspólnota wierzących.

ks. Jakub Klimontowski: Cuda Eucharystyczne a I Synod Diecezji Świdnickiej

Człowiek lubi doświadczać, czuć, widzieć, dlatego do naszej wyobraźni przemawiają cuda eucharystyczne. Mogą one wzmocnić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. Zwracają uwagę na świętość Mszy Świętej oraz przypominają o głębi miłości Boga, który pozostaje...

Bp James Conley: Depresja – katolickie podejście. Relacja biskupa który doświadczył ciemności

wAkcji24.pl: Bp James Conley o tym czym jest depresja i jak z nią wygrać: Nasz świat doświadcza kryzysu zdrowia psychicznego. Lęk i depresja ciążą na życiu wielu ludzi – często są to młodzież i młodzi dorośli. Jest jednak nadzieja. Mówię to z doświadczenia. Przeszedłem własną drogę problemów psychicznych, która zabrała mnie na dno ciemności i potem z powrotem do życia, w którym ponownie doświadczam radości i jeszcze głębszej miłości do naszego Pana.

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem duszy – Grzeszących upominać (1)

wAkcji24.pl | Bp Ignacy Dec: Pośród uczynków miłosiernych co do duszy na pierwszym miejscu Kościół wymienia: „Grzeszących upominać”. Wskazuje to na jego ważność. Podejmując refleksję nad tym uczynkiem miłosiernym, spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania: jakie są podstawy biblijne obowiązku upominania?; kto jest powołany do udzielania upomnień?; jaki jest motyw upominania, jaka forma oraz sposób udzielania i przyjmowanie upomnień?

Bp Thomas John Paprocki: Prezydent Biden kpi z naszej wiary katolickiej

wAkcji24.pl | Opinie | Biskup Thomas John Paprocki, biskup Springfield in Illinois (USA): W ubiegłym miesiącu, 23 kwietnia 2024 r., prezydent USA Joe Biden wzmocnił swoje poparcie dla grzechu aborcji, wykonując znak krzyża podczas wiecu aborcyjnego w Tampie na Florydzie.

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki! [słowo na otwarcie 1. Synodu Diecezji Świdnickiej]

wAkcji24.pl: Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Dzisiaj sobota 18 maja, kiedy wspominamy rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Tu w katedrze, za łaską Pana Boga, specjalnie to powtarzam, bo wszystko jest jego łaską, inaugurujemy pierwszy synod diecezji świdnickiej. To właśnie temu patronowi dnia dzisiejszego (św. Janowi Pawłowi II – przyp. red.) powierzamy dzieło synod

Bp. Marek Mendyk otworzył 1. Synod Diecezji Świdnickiej! Kazanie Biskupa podczas Mszy św. inauguracyjnej

wAkcji24.pl | Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Poprzez wydarzenia synodalne chcemy też przygotować nasze serca i umysły na wielki jubileusz naszego Odkupienia. Trzeba pamiętać, że w 2033 roku będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia. Dziewięć lat, które nas czekają do tego jubileuszu to wspaniała okazja, aby tak jak się to czyni przez rekolekcje i misje, ożywić naszą wiarę, a nade wszystko dziękować Bogu za dzieło odkupienia i zbawienia.

Mariusz Drapikowski: Położył rękę na mojej głowie. W ciągu tygodnia wrócił wzrok, możliwość poruszania się.

wAkcji24.pl Opinie | Mariusz Drapikowski: Zachorowałem na stwardnienie rozsiane. Straciłem wzrok w jednym oku całkowicie, w drugim w znacznym stopniu. Moja żona jest lekarzem, więc byłem leczony w instytutach w Polsce i na świecie. Niestety choroba rozwijała się gwałtownie, także każdego tygodnia, każdego kwartału znaczna część mojego zdrowia była zabierana.

Ks prał. Stanisław Szczepaniec: Doświadczenie Mojżesza. 5 kroków do pełnej Adoracji

wAkcji24.pl Opinie | Ks. Prał. Stanisław Szczepaniec: Chcę przywołać doświadczenia Mojżesza z góry Horeb. Mojżesz zobaczył tam płonący krzew i powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.

Bp Marek Mendyk: Patrzmy na Jezusa!

Bp Marek Mendyk: Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek liczby powołań i inne niesprzyjające okoliczności – to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W tych okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, jak uczniowie w czasie burzy na jeziorze: „Panie! Czy Cię to nic nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4, 38).

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Umarłych pogrzebać

wAkcji24.pl Opinie | Biskup Ignacy Dec: Umarłych pogrzebać – jest ostatnim uczynkiem miłosierdzia na katechizmowej liście uczynków miłosierdzia względem ciała. Jest obowiązkiem okazania szacunku do ludzkiego ciała, do części materialnej człowieka, pozostałym po jego biologicznej śmierci.

Greg Erlandson: Ojciec Justin wyjaśnia wszystko

Ojciec Justin, projekt zainicjowany przez Catholic Answers, przedstawiał katolicką sztuczną inteligencję jako autorytatywną, duchowną postać, co wywołało szerokie kontrowersje. Christopher Check, prezes Catholic Answers, wyraził, że wybór tej postaci miał na celu...