I Synod Diecezji Świdnickiej: Inauguracja

Dołącz do Synodu Diecezji Świdnickiej, aby wspólnie rozpocząć nową erę w naszej wspólnocie wiary.

Zmiana Epoki

Wspólnota w Akcji

Refleksja nad Wiarą

Synod Diecezji Świdnickiej Katedra Świdnicka
I Synod Diecezji Świdnickiej

Biskup Świdnicki Marek Mendyk otworzył I Synod diecezji świdnickiej

Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia za łaską Pana Boga!

Często tak zaczynam, bo naprawdę wszystko jest Jego łaską. Rozpoczynamy diecezjalny synod. Ważne wydarzenie w życiu Kościoła lokalnego. W czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu  będziemy podejmować refleksję nad tym, w jaki sposób kościół lokalny może poruszać się w dzisiejszym świecie. Będziemy nadstawiać uszu, aby usłyszeć, co Duch mówi do kościoła. Poprzez synodalną modlitwę i wydarzenia synodalne pragniemy ożenić naszą wiarę, odczytać na nowo swoje miejsce w Kościele i mistrz, na jaką posyła nas nasz mistrz Jezus Chrystus.

Ufność wobec Boga wyrażona właśnie przez modlitwę jest oznaką wiary, której szukać będzie Syn Człowieczny. Czy znajdzie w nas wiarę, gdy przyjdzie na końcu czasów? A przyjdzie na pewno, bo tak powiedział.

Poprzez wydarzenia synodalne chcemy też przygotować nasze serca i umysły na wielki jubileusz naszego Odkupienia. Trzeba pamiętać, że w 2033 roku będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia. Dziewięć lat, które nas czekają do tego jubileuszu to wspaniała okazja, aby tak jak się to czyni przez rekolekcje i misje, ożywić naszą wiarę, a nade wszystko dziękować Bogu za dzieło odkupienia i zbawienia.

 

Odkupienie nie oznacza tylko tego, że Jezus umarł na krzyżu i otworzył nam bramy do nieba. Bo w tym sensie byłoby to tylko czymś, co Bóg uczynił dla nas.

Odkupienie oznacza nową siłę, którą Bóg w nas uruchomił poprzez dzieło Odkupienia. Oczywiście jako dar, wszystko jest Jego darem. Prawdziwa miłość stwarza zdolność do kochania. I tak nas kocha właśnie Bóg.

Patrzymy na krzyż Jezusa Chrystusa i uświadamiamy sobie, że w tym dramatycznym momencie Boże jakby stworzył w nas zdolność do kochania. Nie w jakikolwiek sposób, ale w sposób Boży. Na Jego sposób. To jest największy i najpiękniejszy gest. Największy znak miłości Boga do nas.

Bardziej niż Bóg nikt nie potrafił do nas kochać. Kocha nas tak, że uzdolnił do kochania na swój sposób, tak jak kocha Bóg. To wielka łaska.
Siostry i bracia, wrócę do pytania może wydawałoby się, postawionego trochę od niechcenia. Ono może zabrzmi trochę przerażająco, ale tak naprawdę to czuje się w nim jednak dużą dozę nadziei. Autentycznej nadziei.

Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Wsłuchujemy się w słowa Boga, które dzisiaj do nas wybrzmiewają. Najpierw pierwsze czytanie z Dzieł Apostolskich. Jesteśmy świadkami Soboru Jerozolimskiego. Od samego początku Kościół stara się odczytywać i przekazywać wolę Bożą światu. Zauważmy, że we wspólnocie młodego kościoła pierwszych wieków pojawił się problem. Zebrano się, żeby go przedyskutować. Ale zauważmy, że ostatnie słowo należało do świętego Piotra, jako do tego, który stoi na czele wyznawców Chrystusa.

Przed zebraniemi pojawili się Barnaba i Paweł, a więc ci, którzy bezpośrednio zajmowali się omawianym zagadnieniem, przedstawili sytuację, którą dzisiaj nazywamy praktyką duszpasterską. A na koniec apostol Jakub wobec zgromadzonych zaprezentował argumenty z Pisma Świętego i tradycji Ojców, które pomogły wszystkim w podjęciu ostatecznej decyzji. Chcemy, jak ci pierwsi uczniowie Jezusa, zgromadzeni na Soborze Jerozolimskim, w taki właśnie sposób odczytywać problemy, jak odkrywać nową drogę, nowy metodę, nowy język, z którym pójdziemy do tych, którzy wybrali drogę bez pana Boga. Zauważmy, że pomimo upływu wieków Kościół, czyli wspólnota, stara się w ten sam sposób odczytywać obecność Boga we współczesnym świecie. Uznawanie i respektowanie tego porządku działania w Kościele daje nam gwarancję, że wiernie idziemy za Mistrzem, że wiernie idziemy za Jezusem Chrystusem. To w Niego chcemy się wpatrywać, Jego słuchać i za Nim podążać.

 

Od Niego chcemy też czerpać światło, bo odkrywać Bożą miłość i Bożą prawdę. A Bożą prawdę może odkrywać tylko ten, kto jest oświecony światłem Jezusa Chrystusa. Dlatego uczenie się Jezusa, czyli konfrontacja z Nim naszych pomysłów, naszych pragnień, naszych marzeń.

Siostry i bracia pamiętajmy, że to Duch Święty kieruje i rządzi Kościołem. Dociera do każdego z zakątków tego Kościoła, czyli dociera także do mnie, do ciebie. Otwórzmy się z pokorą na działanie Ducha Świętego i pozwólmy Mu się poprowadzić. Nie lękajmy się. On nas wszystkiego nauczy. Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec nam unosił. On nas wszystkiego nauczył i przypomniał wszystko, co Jezus nam zostawił. A zatem porzućmy schematy, które nam czasem towarzyszą. Dokumenty gotowe, a teraz trzeba tylko zwołać synod, żeby te dokumenty przygotować. Nie mamy jeszcze ani jednego zdania. To Duch Święty jest sprawcą tego dzieła. Pozwólmy Mu się poprowadzić. Zatem niech się nie trwoży w naszym sercu, ani się nie lęka. Wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana.

Tak mówi Słowo Boże. Przyjęte z wiarą sprawia, że człowiek odzyskuje pokój, powraca nadzieję, powraca radość. Panie Jezu, wpatrzeni w Twoje Najświętsze Oblicze prosimy Cię o przenikanie światłem Ducha Świętego, duszpasterzy i wiernych naszych decyzjalnych wspólnot. Błogosław dzieło I Synodu, aby jeszcze owocniej była wypełniona posługa słowa i sakramentów. I pomóż nam, właściwie odczytywać znaki czasu zmieniającej się rzeczywistości i z nadzieją, i z ufnością zmierzać ku przyszłości zgodnie z Twoją wolą.

Marek Mendyk

Marek Mendyk

Biskup Świdnicki

Bp Marek Mendyk urodził się 18.03.1961 roku w Głuszycy k. Wałbrzycha.  W 1987 r. ukończył studia magisterskie w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.  21 marca 1995 obronił pracę doktorską pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II” w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej.  31 marca 2020 r. został ogłoszony biskupem świdnickim więcej 

I Synod Diecezji Świdnickiej - zaczynamy!

Synod Diecezji Świdnickiej

18 maja 2024 r., godz. 11:00

Słowo Biskupa Marka Mendyka wygłoszone podczas uroczystej Mszy Świętą inaugurującej I Synod Diecezji Świdnickiej, która odbyła się w katedrze św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.  

Dołącz do nas w modlitwie i działaniu

Zachęcamy każdego, by dołączył do nas w tym ważnym czasie dla Kościoła Świdnickiego! Uczestnicz w Synodzie, módl się razem z nami i bierz udział w życiu wspólnoty. Po zakończeniu uroczystości zapraszamy na poczęstunek w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego. Twoje zaangażowanie ma znaczenie!

wAkcji24.pl Wiara /ANW/ 18.05.2024