I Synod Diecezji Świdnickiej: Inauguracja

Dołącz do Synodu aby wspólnie rozpocząć nową erę w naszej wspólnocie wiary.

Zmiana Epoki

Wspólnota w Akcji

Refleksja nad Wiarą

Synod Diecezji Świdnickiej Katedra Świdnicka

Biskup Marek Mendyk - słowo na inaugurację I Synodu diecezji świdnickiej

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki

Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki. Widzimy, jak gwałtownie zmienia się nasz sposób życia, wzajemnego odnoszenia się do siebie, przekazywania informacji pomiędzy pokoleniami. Nie pozostajemy oczywiście bez wpływu na to, jak rozumiemy, jak przeżywamy i doświadczamy swoją wiarę.

Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek powołań i inne problemy –  to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W takich okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, tak jak uczniowie pytali Go w czasie burzy na jeziorze.

Siostry i bracia, takie wydarzenia i chwile niepokoju są dla nas wyzwaniem, wręcz przynagleniem do tego, aby szukać ratunku. Zatem patrzmy na Jezusa. To przynaglenie, by odważnie podjąć refleksję nad naszą wiarą, nad naszą chrześcijańską tożsamością. Tego, kim jesteśmy, na czym budujemy. Dokąd zwierzamy.

Więź z Chrystusem staje się naszą tarczą i obroną. Taka więź także mobilizuje i usprawnia do świadectwa wiary. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.

Dzisiaj sobota 18 maja, kiedy wspominamy rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Tu w katedrze, za łaską Pana Boga, specjalnie to powtarzam, bo wszystko jest jego łaską, inaugurujemy pierwszy synod diecezji świdnickiej. To właśnie temu patronowi dnia dzisiejszego (św. Janowi Pawłowi II – przyp. red.) powierzamy dzieło synodu. I prosimy, niech wstawia się za nami, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew.

Synod to nasze wspólne dzieło, które ma nam uświadomić czym jest Kościół, jakie jest nasze miejsce w Kościele i nasza odpowiedzialność za Kościół. To zaproszenie do podobnego odczytania misji, którą mamy do spełnienia.

To nie przypadek, że urodziliśmy się w tym czasie i w tym miejscu na kuli ziemskiej. To nie jest przypadek, że nie urodziliśmy się 100 lat temu albo za 50 lat. Mamy zadanie i misję. Otrzymaliśmy powołanie, a potem dar życia, by to powołanie zrealizować.

 

 Chcemy to uczynić przez modlitwę osobistą i wspólną. Chcemy to czynić przez medytację Słowa Bożego, wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, a także namysł nad stanem Kościoła i nad zadaniami, które wynikają z naszej przynależności do wspólnoty Ludu Bożego.

Początek synodu wpisuje się także w tematykę programu duszpasterskiego, jaki nam towarzyszy. Pamiętajmy, że hasło tego roku brzmi: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. To znaczy uczestniczę w tym, co już od Pana Boga otrzymałem. W Bożym obdarowaniu we wspólnocie Kościoła po to, żeby potem poczuć się zaproszonym do bardziej gorliwego uczestnictwa w tym, co jest życiem i misją Kościoła.

Niech to wydarzenie prowadzi nas w Nowennę do jubileuszowego roku odkupienia, który będziemy przeżywać w roku 2033. W jakimś sensie jest ono też złączone z Rokiem Świętym zapowiedzianym przez Ojca Świętego na rok 2025. Rokiem charakteryzującym się nadzieją, która nie gaśnie. nadzieją pokładaną w Bogu, nadzieją, która z powębioną wiarą i wynikającej z niej miłością stanowi rodzeń całego naszego chrześcijańskiego życia. Bez nich chrześcijaństwo jest po prostu martwe.

I na koniec pamiętajmy, że nikt z nas i nikt nie rodzi się chrześcijaninem, ale się nim staje. To powiedzenie pochodzi od Tertuliana. U początku chrześcijaństwa, kiedy zostanie chrześcijaninem, wiązało się z wyborem bardzo angażującym i bardzo niebezpiecznym. Tertulian sformułował to wyrażenie, które stwierdza coś bardzo prawdziwego i mądrego. To ma być wybór ludzki. Wybór w pełni odpowiedzialny i rozumny.

Oczywiście trzeba odwagi dokonania wyboru, aby być chrześcijaninem. Osobą naprawdę wierzącą. Pamiętajmy, że przyszłość Kościoła zależy od tych, którzy dokonują takich właśnie odważnych wyborów, które mają korzenie głębokie i żyją pełnią własnej wiary.

Zapraszam was z całego serca, siostry i bracia, zarówno do osobistej i wspólnotowej modlitwy za Kościół, ale też do zaangażowania się w dzieło Synodu. Pozwólmy się poprowadzić Duchowi Świętemu. Medytujmy Słowo Boże. Przyjęte z wiarą sprawia, że człowiek pozbywa się lęku, powraca nadzieja, powraca nowa motywacja do życia pięknego i mądrego. 

 

Na czas synodalnych wydarzeń z serca błogosławię.

Marek Mendyk

Marek Mendyk

Biskup Świdnicki

Bp Marek Mendyk urodził się 18.03.1961 roku w Głuszycy k. Wałbrzycha.  W 1987 r. ukończył studia magisterskie w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.  21 marca 1995 obronił pracę doktorską pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II” w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej.  31 marca 2020 r. został ogłoszony biskupem świdnickim więcej 

I Synod Diecezji Świdnickiej - zaczynamy!

Synod Diecezji Świdnickiej

Start: 18 maja 2024 r., godz. 11:00

Dołącz do nas w modlitwie i działaniu

Zachęcamy każdego, by dołączył do nas w tym ważnym czasie dla Kościoła Świdnickiego! Uczestnicz w Synodzie, módl się razem z nami i bierz udział w życiu wspólnoty. 

wAkcji24.pl Opinie /ANW/ 18.05.2024  | Ilustracja: Rembrandt „Burza na Jeziorze Galilejskim”www.gardnermuseum.org : Home : Info : Pic, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6812612