Synod Diecezjalny 2025-2027

Droga Wspólnoty i Odnowy

Przyłącz się do nas w tej wyjątkowej podróży, która ma na celu umocnienie naszej wspólnoty poprzez dialog, modlitwę i współpracę. Razem możemy zbudować silniejszy Kościół.

ANNA KOŚNA wyjaśnia: Struktura i metoda pracy Synodu Diecezji Świdnickiej

Komisje, Zespoły Synodalne i Podkomisje

Etapy Pracy Synodu

Anna Kośna: Rozpoczynający się dzisiaj 1. Synod Diecezji Świdnickiej jest wydarzeniem diecezjalnym, w odróżnieniu od synodu biskupiego, w którym uczestniczyliśmy aktywnie tylko na etapie lokalnym. Synod diecezjalny będzie zasadniczo pracował na dwóch poziomach. Na poziomie komisji, które już dzisiaj zostają powołane i przed wakacjami będą miały swoje pierwsze spotkania. Komisje będą miały przedstawionych swoich przewodniczących i będą pracowały zgodnie ze swoim harmonogramem. Drugi poziom to zespoły synodalne, które będą powstawały w parafiach już po wakacjach. Sukcesywnie w ciągu pierwszych spotkań wszystkie podmioty konstytuują się, zapoznają się z dokumentami określającymi ich zadania i przyjmą określoną metodę pracy, a ich członkowie będą mieli okazję, żeby się poznać.
Prace 1. Synodu Diecezji Świdnickiej zostały podzielone na etapy. I tak w roku 2025 synot podejmie temat ewangelizacji. W roku 2026 temat formacji, w 2027 temat diakonu. Kolejne miesiące będą służyły uporządkowaniu rezultatów pracy i tworzeniu dokumentów. 
Struktura synodu zakłada, że będzie pracowało pięc komisji. Cztery z nich, wyodrębnione według tak zwanych środowisk życia, mają za zadanie patrzeć na różne funkcje i zadania Kościoła z punktu widzenia określonego przez nazwę komisji – rodziny, parafii, wspólnot kościelnych, ale także punktu widzenia człowieka jako chrześcijanina. Tematykę ich pracy będzie każdorazowo określał etap synodu. Piąta komisja będzie składała się z podkomisji, które będą tworzone z jej członków odpowiednio na każdy etap synodu. Inne podkomisje zostaną wyłonione na etapie dotyczącym ewangelizacji, inne na etapie dotyczącym formacji a inne na etapie dotyczącym diakonii. Piąta komisja będzie składała się z podkomisji, które będą utworzone z jej członków odpowiednio na każdy etap synodu. Inne podkomisje zostaną wywołane na etapie dotyczącym ewangelizacji, inne na etapie dotyczącym formacji, a inne na etapie dotyczącym diakonii. Struktura podkomisji będzie wynikała ściśle z funkcji  Kościoła. Taka struktura ma spowodować przede wszystkim, że tym samym zagadnieniem będą przyglądały się różne komisje z różnych punktów widzenia. W ten sposób pragniemy instytucjonalnie zachęcić do możliwie szerokiego i otwartego dialogu. Komisje będą działać zgodnie ze swoim harmongramem.
Bardzo ważnym elementem synodu będą zespoły parafialne. To w nich ma tętnić życie, bo to one są wspólnotami codziennego funkcjonowania. Tu działają pasterze, ze swoimi wiernymi. Zespoły parafialne oprócz zadań tematycznych, nad którymi będą pracowały, powinny jeszcze spełnić ważną funkcję. Umocnić, a może odbudować, współpracę duszpasterzy i świeckich w parafiach. Ta potrzeba i zarazem tęsknota za silną i owocną współpracą była mocno słyszana w relacjach z synodu biskupów o synonalności.

Ponieważ Synod diecezjalny jest wydarzeniem kilkuletnim, może pojawić się u niektórych z nas zniechęcenie, brakiem spektakularnych osiągnięć, pozornym brakiem powodów, które chcielibyśmy widzieć od razu, to na własne oczy. Lekarstwem na to jest hasło Synodu: „Patrzmy na Jezusa”. Synod będzie przede wszystkim przestrzenią przyglądania się Jezusowi, adorowania Go i słuchania Go w Słowie Bożym, w nauczaniu Kościoła (…) Naszym zadaniem jest ochocze podjęcie wezwania Chrystusa. wyzwanie, jakie w jego imieniu kieruje do nas dzisiaj Biskup Świdnicki Marek Mendyk, do zaangażowania się tu i teraz, w czasie trwania synodu, do współodpowiedzialności za Kościół, do wspólnego podążania.

Synod Diecezji Świdnickiej

'25

Ewangelizacja

Rok 2025 poświęcony jest tematowi ewangelizacji, gdzie skupimy się na głoszeniu Dobrej Nowiny i umacnianiu wiary w naszych wspólnotach.

'26

Formacja

W 2026 roku tematem przewodnim będzie formacja, z naciskiem na rozwój duchowy i edukację religijną członków naszej diecezji.

'27

Diakonia

Rok 2027 będzie koncentrował się na diakonii, czyli służbie i pomocy potrzebującym, zarówno w naszej wspólnocie, jak i poza nią.

'28

Podsumowanie i Dokumentacja

W 2028 roku zajmiemy się uporządkowaniem rezultatów pracy synodu i tworzeniem dokumentów, które będą służyły jako przewodnik dla przyszłych działań.

Struktura Synodu Diecezji Świdnickiej

01

Rola Komisji

Synod diecezjalny będzie działał na dwóch poziomach: komisji oraz zespołów synodalnych. Komisje będą miały swoich przewodniczących i będą pracować zgodnie z harmonogramem.

02

Podział na Środowiska Życia

Cztery z pięciu komisji będą działać w ramach środowisk życia: rodziny, parafii, wspólnot kościelnych oraz człowieka jako chrześcijanina. Każda komisja będzie patrzeć na zadania Kościoła z różnych perspektyw.

03

Tematyka Pracy

Tematyka pracy komisji będzie określana przez Wydawnictwo. W 2025 roku synod skupi się na ewangelizacji, w 2026 na formacji, a w 2027 na diakonii. Każdy etap będzie miał swoje podkomisje.

Zespoły Synodalne

Zespoły synodalne będą powstawały w parafiach po wakacjach. Ich zadaniem będzie zapoznanie się z dokumentami, określenie metod pracy oraz współpraca z duszpasterzami i wiernymi.

Biskup Marek Mendyk wzywa do jedności. Potraktujmy to z największą powagą

wAkcji24.pl: Synod Diecezji Świdnickiej, który Biskup Marek Mendyk zaingurował 18 maja 2024 roku, ma stać się nie tylko momentem refleksji, ale i inauguracją wspólnego działania. W jego centrum stawiane są pytania o tożsamość chrześcijańską, o fundamenty naszej wiary i kierunki, w których powinniśmy podążać jako wspólnota wierzących.

ks. Jakub Klimontowski: Cuda Eucharystyczne a I Synod Diecezji Świdnickiej

Człowiek lubi doświadczać, czuć, widzieć, dlatego do naszej wyobraźni przemawiają cuda eucharystyczne. Mogą one wzmocnić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. Zwracają uwagę na świętość Mszy Świętej oraz przypominają o głębi miłości Boga, który pozostaje...

Monika Rejman-Kulus: Musimy swoje działania zintensyfikować jako osoby wierzące [PODKAST]

wAkcji24.pl | PODKAST | Monika Rejman-Kulus: Komisja, której będę przewodniczyć, czyli „Ja Chrześcijanin”, będzie miała za zadanie na nowo odkrywanie naszej roli, roli osób świeckich w Kościele. Tak jak już kiedyś przed laty św. Jan Paweł II, w adhortacji Christi Fidelis Laici powiedział o roli świeckich w Kościele, uważam, że dzisiaj musimy swoje działania zintensyfikować jako osoby wierzące, świeckie.

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki! [słowo na otwarcie 1. Synodu Diecezji Świdnickiej]

wAkcji24.pl: Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Dzisiaj sobota 18 maja, kiedy wspominamy rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Tu w katedrze, za łaską Pana Boga, specjalnie to powtarzam, bo wszystko jest jego łaską, inaugurujemy pierwszy synod diecezji świdnickiej. To właśnie temu patronowi dnia dzisiejszego (św. Janowi Pawłowi II – przyp. red.) powierzamy dzieło synod

Bp. Marek Mendyk otworzył 1. Synod Diecezji Świdnickiej! Kazanie Biskupa podczas Mszy św. inauguracyjnej

wAkcji24.pl | Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Poprzez wydarzenia synodalne chcemy też przygotować nasze serca i umysły na wielki jubileusz naszego Odkupienia. Trzeba pamiętać, że w 2033 roku będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia. Dziewięć lat, które nas czekają do tego jubileuszu to wspaniała okazja, aby tak jak się to czyni przez rekolekcje i misje, ożywić naszą wiarę, a nade wszystko dziękować Bogu za dzieło odkupienia i zbawienia.

Bp Marek Mendyk: Patrzmy na Jezusa!

Bp Marek Mendyk: Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek liczby powołań i inne niesprzyjające okoliczności – to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W tych okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, jak uczniowie w czasie burzy na jeziorze: „Panie! Czy Cię to nic nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4, 38).

wAkcji24.pl | Wiara | Synod | NSS | 19.05.2024 | Fot. Diecezja Świdnicka |