Sudecki Uniwersytet Ludowy - daj się porwać nauce!

Zapotrzebowanie na zmiany w ofercie edukacyjnej stale rośnie. Coraz więcej osób stawia na wykorzystanie własnego potencjału. Popularności nabywają alternatywne źródła zdobywania wiedzy o charakterze nieformalnym, które wpierają model kształcenia ustawicznego, czyli lifelong learning. Możemy uważać to za metody innowacyjne, ale te idee zagościły w Polsce już ponad 100 lat temu. Przykładem tego są uniwersytety ludowe, do których należy Sudecki Uniwersytet Ludowy.

Historia i znaczenie nauczania Grundtvigiańskiego

Nauczanie Grundtvigiańskie - siła uniwersytetów ludowych

Nauczanie Grundtvigiańskie, zainicjowane przez duńskiego myśliciela N.F.S. Grundtviga, zrewolucjonizowało edukację dorosłych, kładąc podwaliny pod ideę uczenia się przez całe życie. Pierwsze Uniwersytety Ludowe powstały w Danii w XIX wieku i szybko rozprzestrzeniły się na inne kraje, w tym na Polskę, przynosząc ze sobą ideę edukacji dostępnej dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia i statusu społecznego. Te instytucje stały się miejscem, gdzie edukacja służy nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale także rozwojowi osobistemu i społecznemu, wspierając demokratyczne wartości i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

 

Za ojca koncepcji Uniwersytetów Ludowych (takich jak Sudecki Uniwersytet Ludowy) uważa się Nikolaia Frederika Severina Grundtviga — duńskiego poetę, teologa, filozofa oraz  pedagoga, zasłużonego szczególnie w sferze edukacji ludności wiejskiej. Na fundamencie jego idei w 1844 r. powstała pierwsza na świecie ludowa szkoła średnia (w języku polskim występująca jako uniwersytet ludowy). Duńska placówka odbiegała pierwotnie jednak od wartości promowanych przez idee Grundtvingowskie przez swój nieco arystokratyczny charakter, przez co uczęszczali do niej głównie urzędnicy państwowi i bogaci rolnicy. Przełom nastąpił dopiero po 1864 roku.

Po porażce Danii (wojna o Szlezwik) osłabło poczucie tożsamości narodowej, nastąpił kryzys narodowy. To stworzyło pole do wykorzystania nowatorskich rozwiązać społecznych- w tym wcielania w życie idei Grundtvingowskich. W ciągu następnych kilku lat powstało 21 uniwersytetów ludowych, a ich liczba stale rosła.

Wizja Grundviga na Ziemiach Polskich – już ponad 100 lat tradycji

Wizja Grundtviga trafiła na polskie ziemie już ponad sto lat temu. Pierwszą placówką spełniającą część założeń idei Grundtvigowskich, była założona około 1900 roku koło Warszawy ferma pszczelarsko-ogrodnicza „Pszczelin”. To zapoczątkowało tworzenie placówek o podobnym profilu. W 1921 roku ks. Antonii Ludwiczak  założył pierwszą w Polsce placówkę o oficjalnej nazwie “uniwersytet ludowy”. Idea Grundtviga zakładała, że każdy człowiek zgłaszający się na uniwersytet robi to z własnej, nieprzymuszonej woli, kieruje się przy tym ciekawością świata połączoną z pragnieniem odebrania „nauki dla życia”. Szkoły starały się odchodzić od autorytarnego podejścia w relacji uczeń-nauczyciel.

Wspólne mieszkanie w internacie, brak ocen i dyplomów pozwoliło realizować główny cel- pomoc ludziom chcącym uznania jako aktywni i zaangażowani członkowie społeczeństwa, zapewnienie im środków do wprowadzania oddolnych zmian politycznych oraz tworzenie miejsca spotkań ponad granicami społecznymi. Sudecki Uniwersytet Ludowy nawiązuje wprost do tej tradycji, choć oczywiście realizuje swoje działania na miarę potrzeb i oczekiwań ludzi XXI wieku.

Sudecki Uniwersytet Ludowy - znaczenie edukacji dorosłych

Dlaczego edukacja osób dorosłych jest tak ważna?

W obecnych czasach kluczem do sukcesu jest koncepcja Long Life Learning, czyli uczenie się przez całe życie, realizowana przez Sudecki Uniwersytet Ludowy. Rozwój techniki i nauki, potrzeba doskonalenia zawodowego, a także dostosowywanie się do prezmian ekonomicznych uświadomiły nam, że edukacja jest procesem ciągłym.

Sudecki Uniwersytet Ludowy

Sudecki Uniwersytet Ludowy - kształcenie dorosłych to:

 • kształcenie praktyczne,
 • rozwój umiejętności,
 • wzbogacenie wiedzy,
 • doskonalenie zawodowe
 • nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych

  Sudecki Uniwersytet Ludowy: Edukacja dorosłych

  Rozpoczęcie pracy zawodowej jest najczęściej poprzedzone przygotowaniem się do zawodu. Praca wymaga od człowieka opanowania konkretnych umiejętności, nawyków, cech osobowościowych oraz wiedzy. Wspomaganie zawodowej działalności ciągłym zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętności pozwala być wykwalifikowanym i kompetentnym pracownikiem, a także stwarza podstawy do osiągania sukcesów.

  Cele edukacji dorosłych:

  • podniesienie atrakcyjności na rynku pracy,
  • rozwój osobisty,
  • wzrost wiedzy i kompetencji,
  • dostosowanie się do rozwoju zawodowego.

   

  Korzyści wynikające z kształcenia można rozpatrywać w dwóch kategoriach – dla osoby i dla firmy, dla której pracuje. Osoby, które cechują się chęcią do nauki oraz poszerzania wiedzy, potrafią lepiej rozumieć otaczającą ich rzeczywistość oraz dostosowywać się do zachodzących zmian w ich pracy. Ważną korzyścią jest podniesienie własnej wartości na rynku pracy. Dotyczy to osób poszukujących zatrudnienia oraz dla oczekujących awansu w aktualnym miejscu pracy.

  Dostępnych jest wiele form zdobywania wiedzy. Organizowane są stacjonarne kursy, szkolenia oraz studia zaoczne, ale dzięki rozwojowi technologii mamy możliwość uczestnictwa w szkoleniach online, dzięki którym łatwiej nam będzie pogodzić rozwój osobisty z codziennymi obowiązkami. Współcześnie odrzucone zostało ujęcie kształcenia jako instrument służący wyłącznie przygotowaniu człowieka do określonego zawodu. Edukacja potrzebna jest do przygotowania go do życia w zmiennej cywilizacji i dalszego kształcenia. Obecnie dominują następujące formy kształcenia dorosłych:

  • formy szkolne: policealne studia zawodowe, szkoły wyższe, studia podyplomowe i specjalistyczne.
  • formy pozaszkolne: uniwersytety trzeciego wieku, studia oświatowe, kursy zawodowe i problemowe, szkolenia, spotkania autorskie, spotkania hobbystyczne.

  Sudecki Uniwersytet Ludowy: Znaczenie edukacji dla Seniorów

  Człowiek jest w stanie uczyć się przez całe życie, dlatego też edukacja w wieku emerytalnym jest niezwykle ważna. Pozwala ona zadbać o umysł i szybkość reakcji, przynosi zadowolenie i umożliwia spotkania z rówieśnikami.

  Naukowcy potwierdzają, że mózg jest aktywny całe życie, więc przeświadczenie, że w starszym wieku nie jesteśmy w stanie się uczyć, jest bardzo błędne! Proces tworzenia nowych neuronów zachodzi przez całe życie, na to możemy wpływać poprzez dostarczanie różnego rodzaju bodźców i stymulowanie pracy mózgu. Im więcej takich działań, tym więcej nowych neuronów. Z tego względu po ukończeniu 60. roku życia zaleca się grę w karty, szachy, rozwiązywanie krzyżówek i innych łamigłówek. Warto też uczyć się nowego języka!

  Czynniki negatywnie wpływające na funkcjonowanie mózgu w starszym wieku

  Znaczenie eliminacji negatywnych czynników dla zdrowia mózgu

  Pomimo że u każdego z nas zachodzą zmiany związane z wiekiem, to mózg pozostaje aktywny. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że jego stan może ulec pogorszeniu przez szereg negatywnych czynników takich jak:

  • stres, który może powodować zmniejszenie objętości mózgu
  • niezdrowa dieta- badania potwierdzają, że nadmierna ilość węglowodanów prostych w diecie pogarsza pamięć, obniża koncentrację, zwiększa ryzyko depresji. Podobne działanie wykazują tłuszcze nasycone.
  • alkohol i papierosy- nadużywanie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu
  • brak aktywności intelektualnej – mózg, podobnie jak ciało, potrzebuje ćwiczeń, by móc się rozwijać.

  Warto jest postarać się wyeliminować negatywne czynniki wpływające na nasz mózg i zadbać o  nasze centrum dowodzenia.

  Sudecki Uniwersytet Ludowy

  Sudecki Uniwersytet Ludowy: Motywacja a Edukacja

  Jak motywacja wpływa na proces edukacyjny?

  Motywacją nazywamy chęć podejmowania działania. Jest ona wewnętrznym stanem, który sprawia, że określona aktywność zostaje podjęta. Psychologowie wyróżniają dwa typy motywacji: wewnętrzna i zewnętrzna. Pierwsza z nich to dążenie do zaspokojenia swoich potrzeb, a druga wynika z informowania o możliwościach związanych z danymi aktywnościami.

  Jakie elementy mogą składać się na pobudzenie motywacji do działania?

  • sukces- potrzeba powodzenia w nauce,
  • wola – poczucie posiadania wpływu na proces nauki.
  • wartość- przekonanie, że nabywa się wiedzę przydatną.
  • przyjemność- przekonanie, że nauka to przyjemność.

   

  Te czynniki powinny się przeplatać ze sobą, aby nauka przynosiła oczekiwany efekt i radość. W końcu uczymy się przez całe życie!

  Sudecki Uniwerstytet Ludowy: Rozwijaj się z nami!

  Sudecki Uniwersytet Ludowy powstały z inicjatywy Diecezji Świdnickiej jest przestrzenią do aktywnego rozwoju, poszerzania swoich kompetencji i zainteresowań. W ofercie Sudeckiego Uniwersytetu Ludowego znajdują się kursy, szkolenia i seminaria o szerokich gałęziach tematycznych. Nie czekaj, zapisz się już dziś i daj się porwać nauce! Udział w formach edukacyjnych proponowanych przez SUL pomoże Ci w samorozwoju, który jest elementarnym czynnikiem poszerzania swoich kompetencji i “bycia na czasie” w pracy i społeczeństwie. Przyniesie to satysfakcję, sukcesy w życiu zawodowym, a także dobrą zabawę podczas zajęć. Sudecki Uniwersytet Ludowy jest miejscem dla Ciebie!

  wAkcji24.pl Kultura /Maria Nicińska, SUL/ 13.05.2023