Tag Archives: szkoła

Czy nauka zdalna szkodzi naszym dzieciom?

  • Napisany przez:

Wiosną 2020 roku przez trzy i pół miesiąca polskie szkoły były zamknięte, a uczniowie zdobywali wiedzę w drodze tzw. „nauki zdalnej”. Sytuacja powtórzyła się jesienią i zimą. Szkoła w czasach pandemii to dziwny twór. Jest szkoła i jej nie ma. Jest – bo uczniowie mają obowiązek szkolny, muszą codziennie wirtualnie „łączyć się” z nauczycielami, odrabiać…

Czytaj więcej

X Tydzień Wychowania. Budujmy więzi

  • Napisany przez:

Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Wiara polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy matką, ojcem a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa…

Czytaj więcej

Szkolne świadectwo i nie tylko

  • Napisany przez:

Uczniowie wracają do szkoły. Po długiej przerwie jest nadzieja, że uda się prowadzić w normalnym trybie zajęcia lekcyjne. Młodzi ludzie – odzwyczajeni od szkolnych sal, od kontaktu z rówieśnikami, od bezpośredniego spotkania z nauczycielem – mówią wręcz, że się stęsknili za szkołą. Rodzice, w wielu przypadkach też nie ukrywają satysfakcji. W końcu ich dzieci będą…

Czytaj więcej

Świdnica. Podyplomowe studia teologiczno – katechetyczne

  • Napisany przez:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych teologiczno – katechetycznych w Świdnicy utworzonych w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Studia realizowane są w dwóch wariantach. WARIANT PIERWSZY skierowany jest do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł magistra. Umożliwia uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół…

Czytaj więcej

Komisja Wychowania Katolickiego: potrzebna szkolna religia i katecheza parafialna

  • Napisany przez:

Potrzeba zarówno szkolnych lekcji religii, jak i katechezy parafialnej – podkreśla Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w słowie z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego. W 30. rocznicę powrotu religii do szkół dziękuje rodzicom za współpracę i wsparcie. Komisja Wychowania, zwracając się do rodziców, przywołuje słowa św. Jana Pawła II z adhortacji „Christifideles Laici”…

Czytaj więcej

Nasi partnerzy