Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

  • Napisany przez:

Kończy się tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan który trwa od 14 do 25 stycznia. W tym roku rozważany jest biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia 15,1–21, a materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące: 1. Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej; 2. Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat; 3. Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego; 4. Nadzieja i uzdrowienie; 5. Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!; 6. Zważajmy na dobro bliźnich; 7. Budowanie rodziny w domu i w Kościele; 8. Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech stron świata.

Wczoraj – 23 stycznia, o godz. 17.00 odbyło się w Świdnicy, w Ewangelickim Kościele Pokoju nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem bpa Waldemara Pytla – biskupa diecezji wrocławskiej (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
Kazanie wygłosił: ks. Jarosław Lipniak przedstawiciel Biskupa Świdnickiego ds. Ekumenizmu i dialogu Międzyreligijnego (Kościół Rzymskokatolicki). Przesłanie przekazał bp Ignacy Dec – biskup świdnicki (Kościół Rzymskokatolicki).

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji świdnickiej zakończy się jutro – 25 stycznia, o godz. 7.00 w świdnickim Wyższym Seminarium Duchownym. Nabożeństwu ekumenicznemu będzie przewodniczył ks. Jarosław Lipniak. Kazanie wygłosi ks. Piotr Nikolski (Kościół Prawosławny), a przesłanie przekaże bp Waldemar Pytel (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Nasi partnerzy