wAkcji24.pl: Czym jest e-duchowość? Jak wykorzystać narzędzia dostępne w internecie do naszego rozwoju i uniknąć pułapek w sieci?

 

e-Duchowość: Internet dla wiary czy wiara w internet?

We współczesnym świecie wszechobecnych przemian technologicznych Internet stał się nieodzownym elementem życia. Poświęcamy na niego bardzo dużo czasu. Daje on nam możliwość przeniesienia wielu czynności do sieci. Ułatwia nam kontakt z innymi, możemy robić zakupy, znaleźć potrzebne nam informacje czy formy rozrywki. Wszystko to powstało, by ułatwić nam funkcjonowanie przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej. 

Czym jest e-duchowość?

E-duchowość w katolicyzmie podkreśla, że technologia może być narzędziem ewangelizacji i głębokiego zaangażowania religijnego, ale zawsze powinna być stosowana w sposób, który jest zgodny z nauczaniem Kościoła i wspiera autentyczne doświadczenie duchowe.

Nieograniczony dostęp do Internetu pozwala także na odkrywanie wielu dobrych rzeczy, wpływających na pogłębienie naszej wiary. Każdego dnia możemy rozważać Słowo Boże, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu mamy możliwość słuchania rekolekcji, gdy jesteśmy chorzy, uczestniczymy we Mszy św. online. 

św. Maksymilian Maria Kolbę – prekursor 

Prekursorem e-duchowości dla pomnażania i zdynamizowania wiary był św. Maksymilian Maria Kolbe. Przed II wojną światową dostrzegł on potencjał i przydatność mediów do przekazywania i wzmacniania wiary. Organizując „Rycerza Niepokalanej” i Radio Niepokalanów św. Maksymilian miał już swoją metodę medialną. Przywoływał w nich przede wszystkim świadków wiary. Przedstawiał on dobrych ludzi i zachęcał w ten sposób do ich naśladowania. Starał się udowodnić, że aby szukać dobra trzeba mieć głęboką więź z Bogiem. Swoje działanie opierał na modlitwie i naśladowaniu Matki Bożej, której dedykował swoje dzieła. Dlatego też każda osoba wierząca powinna mieć dostęp do szerokiej propozycji medialnej na płaszczyźnie wiary, a nie jedynie do religijnego zakamarka w postaci jednego czy dwóch  programów religijnych. 

 

e-Duchowość

 

e-Duchowość. Jak korzystać z internetu dla rozwoju wiary?

Aby dobrze zobrazować problematykę korzystania z religijnych zasobów Internetu, warto posłużyć się metaforą zakupową. Traktowanie “religii internetowej” jak kiosku prowadzi do bezrefleksyjnego ufania “sprzedawanych” nam treściom oraz stawiania wszystkiego na teoretycznej płaszczyźnie prawdziwości. Korzystanie z Internetu przypomina przechadzanie się po markecie i wybieranie tego, co wydaje się nam atrakcyjne, ale nie dajmy się zwieść. Przystańmy na chwilę, weźmy produkt w dłonie i dokładnie zapoznajmy się z etykietą, by nie trafić na kogoś, kto pod przykrywką katolicyzmu głosi poglądy sprzeczne z nauką Kościoła. 

e-Duchowość jako narzędzie

e-Duchowość jest zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem i stała się pomocnym środkiem w pogłębianiu wiary, odnajdywaniu odpowiedzi na wątpliwości czy pytania (czerpane z rzetelnych źródeł), w zgłębianiu treści religijnych zachęcających do refleksji. Otwiera to drzwi dyskusjom i zadawaniu pytań internetowym twórcom (duchownym czy teologom świeckim). Staje się to pomocniczym narzędziem w życiu wiary. 

Niektóre formy religijności w sieci mogą zmienić pojmowanie sacrum, co prowadzi do traktowania Boga jako zaspokojenia potrzeb duchowych, a nie patrzenie na Niego jako kogoś realnego, bliskiego. I tu nasuwa się ważne pytanie. Czy Internet daje możliwość żywego udziału w Eucharystii z Komunią św., co jest realnym  spotkaniem z Chrystusem?

e-Duchowość pułapki i szanse

Internet bez wątpienia jest dziś jedną z metod przekazu fundamentów wiary i duchowości, który warto wykorzystywać, ponieważ życie religijne wymaga inspiracji oraz wskazówek. Współcześnie religia w sieci to nie tylko wyszukiwanie informacji, to także interaktywność. Możemy brać czynny udział w dyskusjach, zadawać pytania, udzielać odpowiedzi oraz doceniać twórcę tak zwanymi “łapkami w górę”.  Sama obecność już nie wystarczy. Na świecie potrzebni są świadkowie wiary, którzy otworzą innych na prawdy wiary. Świadome korzystanie z  mediów niesie za sobą ogrom korzyści duchowych, daje nam możliwość rozwoju, zgłębiania tajników wiary, czy modlitwy na żywo (np. różaniec), kiedy nie możemy być w kościele. Wystarczy jedno kliknięcie.

 

e-Duchowość

 

e-Duchowość po katolicku 

E-duchowość w katolickim rozumieniu odnosi się do praktykowania i doświadczania duchowości przy użyciu nowoczesnych technologii elektronicznych i cyfrowych środków komunikacji. Ten termin może obejmować różne formy duchowego zaangażowania i wyrazu wiary, które są dostosowane do cyfrowego świata.

  1. Modlitwa i medytacja online – Aplikacje mobilne, strony internetowe oraz grupy w mediach społecznościowych mogą oferować przestrzenie do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy. Przykładami mogą być aplikacje z rozważaniami liturgicznymi, przewodnikami do medytacji, czy transmisje na żywo modlitw, jak Różaniec czy Liturgia Godzin.

  2. Edukacja religijna i formacja duchowa – Dostęp do kursów online, webinarów, wykładów czy katechezy, które umożliwiają pogłębianie wiedzy religijnej i duchowego wzrostu.

  3. Uczestnictwo w liturgii przez transmisje online – Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą fizycznie uczestniczyć w mszy świętej, wiele kościołów oferuje transmisje nabożeństw na żywo przez Internet.

  4. Duchowe wsparcie i poradnictwo – Możliwość korzystania z porad duchowych lub spowiedzi online, gdzie kapłani i doradcy duchowni udzielają wsparcia za pośrednictwem cyfrowych platform.

  5. Wspólnota i sieć społecznościowa – Grupy na platformach społecznościowych lub specjalne aplikacje, które łączą ludzi o podobnych wartościach duchowych i religijnych, umożliwiające wzajemne wsparcie, dzielenie się doświadczeniami i wzrost w wierze.

 

wAkcji24.pl Wiara, /MNC, SZM/ 20.04.2024 r. Ilustracje: DALL-E