wAkcji24.pl: Instytut Biznesu informuje, że blisko 600.000 przedsiębiorców przestało funkcjonować w Polsce w 2023 roku. Jest to największy spadku liczby przedsiębiorstw w historii. Przestało funkcjonować ponad 220.000 przedsiębiorstw! Ponadto doszło do zawieszenia aż 372.500 tysiąca działalności gospodarczych było rekordowe. To pokazuje, jak trudne warunki mają polscy przedsiębiorcy.

Gospodarka a malejące liczby

W 2023 roku z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wykreślono 23.500 spółek. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) wykreślił 196.500 indywidualnych działalności gospodarczych. Ogólna liczba likwidacji przedsiębiorstw w 2023 roku wyniosła 220.000, a do tego dochodzi jeszcze blisko 400.000 takich które zawiesiły działalność.

 Instytut Biznesu: Ocena sytuacji

Według Instytutu Biznesu wśród głównych przyczyny problemów polskich przedsiębiorców wymienia się wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym inflacja: wzrost cen surowców, materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, presja płacowa: wzrost cen zwiększa presję pracowników na podwyżki wynagrodzeń, co dodatkowo obciąża budżety przedsiębiorców, podwyżki płacy minimalnej: kilkukrotnie zwiększana płaca minimalna, której większa część podwyżki to koszt pracodawcy aniżeli wzrost wynagrodzenia netto.

Powiązane są z tym na zasadzie „reguły domina” rosnące obciążenia podatkowe i składkowe, w tym rosnące składki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wzrost różnych opłat i podatków, które dodatkowo komplikuje sytuację finansową podmiotów gospodarczych.

Instytut Biznesu: ustawa nie zaczarowała rzeczywistości

Instytut Biznesu ocenia, że Ustawa o przeciwdziałaniu płatniczym nie zaczarowała rzeczywistości na zatory płatnicze. Dowodzą tego dane: zadłużenie przedsiębiorstw wynosi 9.070.000.000 złotych. 264.500 podmiotów gospodarczych nie reguluje swoich zobowiązań kontrahentom w ustalonym terminie. 68 proc. przedsiębiorców uważa, że zatory płatnicze stanowią poważną barierę w prowadzeniu efektywnej i racjonalnej działalności.

Zdaniem Instytutu Biznesu wzrost liczby likwidacji i zawieszeń działalności gospodarczych oraz narastające zatory płatnicze mają poważne konsekwencje dla całej gospodarki. Osłabienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią fundament polskiej gospodarki, będzie skutkować radykalnym wzrostem bezrobocia, spadkiem inwestycji oraz obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego.

Kiedy powstał Instytut Biznesu?

Instytut Biznesu (angielska nazwa: Business Institute) – został założony z inicjatywy przedsiębiorców w 20211 r., w wyniku zidentyfikowanej potrzeby wspierania działalności gospodarczej. Kontakt z Instytutem Biznesu można nawiązać za pomocą strony www.instytutbiznesu.com.pl

Czym zajmuje się Instytut?

Instytut Biznesu zajmuje się doradztwem m. in. w zakresie: zwiększania wydajności i efektywności, poszukiwania kapitału (inwestorzy branżowi i instytucjonalni), wprowadzania podmiotów na giełdę, przekształceń własnościowych, odzyskiwania należności, restrukturyzacji i upadłości. Przygotowuje raporty, analizy, raporty i wywiady gospodarcze. Zajmuje się kojarzeniem partnerów biznesowych zarówno w Polsce, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy ze specjalistami posiadającymi praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin, związanych z biznesem.

 

 

wAkcji24.pl | Ekonomia | NTT | Zródło AI | 25.05.2024