ks. Mike Schmitz: Dlaczego lepiej być katolikiem

Dlaczego lepiej być katolikiem? Różnice między kościołami

Ks. Mike Schmitz tłumaczy dlaczego lepiej być katolikiem: Często otrzymuję pytania: „Więc jesteś katolikiem, prawda?”. Odpowiadam: „Tak, jestem”. Ludzie pytają: „Jaka jest główna różnica między Kościołem Katolickim a innymi wyznaniami protestanckimi lub niekatolickimi?”. Odpowiedź może sprowadzać się do jednego słowa: autorytet. Wiem, że to słowo budzi negatywne emocje u wielu z nas. Nie lubimy go, budzi opór. Ale co właściwie oznacza autorytet?

Ks. Mike Schmitz: Dlaczego lepiej być katolikiem? Różnice między Kościołem Katolickim a innymi wyznaniami chrześcijańskimi

 

Często otrzymuję pytania: „Więc jesteś katolikiem, prawda?”. Odpowiadam: „Tak, jestem”. Ludzie pytają: „Jaka jest główna różnica między Kościołem Katolickim a innymi wyznaniami protestanckimi lub niekatolickimi?”. Odpowiedź może sprowadzać się do jednego słowa: autorytet. Wiem, że to słowo budzi negatywne emocje u wielu z nas. Nie lubimy go, budzi opór. Ale co właściwie oznacza autorytet?

Autorytet Kościoła

Kościół ma zdolność nauczania nas autorytatywnie w imię Jezusa, w mocy Ducha Świętego, na chwałę Boga Ojca. Kościół może nam mówić, co jest prawdą, a co nią nie jest, ma zdolność ustanawiania doktryn. Nie mówię tu o jakimś niewidzialnym ciele wierzących, lecz o Kościele, który założył sam Jezus. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 16, Jezus mówi do Szymona: „Szymonie, teraz będziesz się nazywał Piotr, Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”. Jezus mówi dalej: „Dam ci klucze do Królestwa Niebieskiego”.

Widzialna struktura i hierarchia Kościoła

Jezus przyszedł, aby ustanowić Królestwo, ale nie jest to królestwo niewidzialne. Kiedy Jezus mówi do Piotra: „Dam ci klucze do Królestwa Niebieskiego”, nawiązuje do proroka Izajasza, który mówi o roli w Królestwie. Istnieje król, ale także premier, al Khabait, który ma władzę, gdy król jest nieobecny. W Izajasza 22 jest niemal dosłownie to samo, co Jezus mówi do Piotra, dając mu klucze do Królestwa Niebieskiego. Jezus daje Kościołowi widzialną strukturę i rzeczywistą hierarchię.

Nauczanie Kościoła

Kościół ma zdolność nauczać w imię Jezusa, a Duch Święty prowadzi Kościół do wszelkiej prawdy. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 15, pojawia się duży kryzys. Apostołowie ewangelizowali Żydów, którzy uznali Jezusa za Mesjasza. Problemem było, czy nawróceni poganie muszą być najpierw obrzezani, a potem ochrzczony, czy wystarczy chrzest. Jezus nigdy o tym nie nauczał, a Biblia o tym nie mówi. Problem ten ilustruje ograniczenia zasady sola scriptura, jednego z filarów Reformacji, czyli opierania się wyłącznie na Biblii.

W Dziejach Apostolskich, rozdział 15, apostołowie zebrali się, dyskutowali, modlili się i ostatecznie zdecydowali, że poganie nie muszą być obrzezani przed chrztem. Kościół ma zdolność nauczania i nie tylko naucza, ale naucza definitywnie.

Tradycja i autorytet Kościoła

W historii Kościół wielokrotnie musiał rozwiązywać podobne problemy. Przykładem jest herezja doketyzmu, która głosiła, że Jezus był w pełni Bogiem, ale nie był w pełni człowiekiem. Kościół odpowiedział na to, zwołując sobór nicejski w 325 roku, który potwierdził, że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. To samo dotyczy nauki o Trójcy Świętej, którą wyznają wszyscy chrześcijanie dzięki autorytetowi Kościoła Katolickiego.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza – narzędzie przeciwko Kościołowi Katolickiemu?

Dlaczego autorytet jest ważny?

Wyobraź sobie, że jesteś Bogiem i chcesz, aby ludzie, których stworzyłeś, poznali cię prawdziwie. Powoli objawiasz się Abrahamowi, a potem swojemu ludowi, Żydom. W pełni czasu stajesz się jednym z nich, objawiasz się jako człowiek, umierasz jako przestępca i zmartwychwstajesz, aby objawić prawdę. Dajesz swojemu Kościołowi Ducha Świętego, aby mogli wiernie spisywać i przekazywać twoje słowa. Bez autorytatywnego interpretatora, jakim jest Kościół, Biblia byłaby jak książka bez wartości, którą każdy może interpretować na swój sposób.

Autorytet Kościoła w historii

 

W historii Kościół wielokrotnie musiał rozwiązywać podobne problemy. Przykładem jest herezja doketyzmu, która głosiła, że Jezus był w pełni Bogiem, ale nie był w pełni człowiekiem. Kościół odpowiedział na to, zwołując sobór nicejski w 325 roku, który potwierdził, że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. To samo dotyczy nauki o Trójcy Świętej, którą wyznają wszyscy chrześcijanie dzięki autorytetowi Kościoła Katolickiego.

Znaczenie autorytetu Kościoła

 

Autorytet Kościoła jest kluczowy. Bez autorytatywnego interpretatora, jakim jest Kościół, Biblia byłaby jak książka bez wartości, którą każdy może interpretować na swój sposób. Gilbert K. Chesterton powiedział, że nie potrzebuje Kościoła, który powie mu, kiedy ma rację, ale takiego, który powie mu, kiedy się myli. Dlatego, jeśli pytasz, jaka jest główna różnica między Kościołem Katolickim a innymi denominacjami chrześcijańskimi, odpowiedziałbym: autorytet.

Podsumowując, główną różnicą między Kościołem Katolickim a innymi denominacjami chrześcijańskimi jest autorytet. Kościół Katolicki ma zdolność nauczania autorytatywnie, prowadząc wiernych do prawdy objawionej przez Boga.

 

wAkcji24.pl | Opinie | NSS źrodło: YT | 16.06.2024

J. D. Vance: Zapomniana amerykańska klasa pracująca

Były prezydent Donald Trump wybrał J.D. Vance na swojego kandydata na wiceprezydenta w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Młody polityk opowiada o swojej trudnej drodze do sukcesu.

Bp Ignacy Dec: Droga prawdy i rozumu została zastąpiona drogą politycznej poprawności i fizycznej siły

Biskup Ignacy Dec wygłosił homilię podczas XXXIII Pielgrzymki Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę – 13 lipca 2024 r. Prezentujemy obszerne fragmenty wypowiedzi biskupa Ignacego Deca. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili...

Ks. Krzysztof Ora: Koszula Romka i katecheza

Ks. Krzysztof Ora: Ubranie noszące ślady zabójstwa Romka zostało podarowane licheńskiemu muzeum przez matkę chłopca. Jedna z wersji okoliczności śmierci tego 13-latka mówi o jego bohaterskiej postawie. Niósł w ręce transparent z hasłem: chcemy religii w szkole....

Marcin Bogdan: Jesteś katolikiem?

Marcin Bogan: Aresztowano księdza, księdza Michała Olszewskiego. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili o tym? To teraz już wiesz. Aresztowali księdza, zakuli w kajdanki i osadzili w areszcie.

Religia w szkole: 123 lata temu bohaterskie dzieci z Wrześni pokazały nam jak walczyć o polską katechezę

123 lata temu dzieci z Wrześni rozpoczęły swój strajk w obronie polskiej katechezy. Czy dzisiaj, kiedy religia w szkole jest zagrożona przez nowy kulturkampf polscy katolicy znajdą w sobie tyle siły i odwagi co dzieci z Wrześni?