Różnice w Ciszy Wyborczej

Cisza wyborcza: uciszanie Kościoła Katolickiego?

wAkcji24.pl: Cisza wyborcza obowiązuje w krajach tradycyjnie uważanych za katolickie, takich jak Włochy, Hiszpania, Francja czy Polska. Czy to przypadek, że tam gdzie nie istnieje silny i zjednoczony kościół ciszy wyborczej nie potrzeba wprowadzać?

Cisza wyborcza to okres, w którym wszelka agitacja polityczna jest zakazana pod groźbą kary. W Polsce, cisza wyborcza rozpoczyna się o północy w dniu poprzedzającym głosowanie i kończy po zamknięciu lokali wyborczych. Zakazem objęte są wszelkie formy politycznego przekazu, w tym wystąpienia, manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne, a także publikacje na temat kandydatów i ich programów. Warto jednak zauważyć, że w niektórych krajach, gdzie Kościół katolicki nie jest dominującą siłą, cisza wyborcza nie występuje. Przykładem mogą być Niemcy czy Stany Zjednoczone.

Politycy a cisza wyborcza

Cisza wyborcza mogła mieć sens w czasach przed epoką internetu. Zwolennicy ciszy wyborczej twierdzili, że ostatnie dni powinny być wolne od marketingu politycznego w mediach tradycyjnych. Z drugiej strony komunikaty wyborcze realizowane w dniu wyborów mogłyby przecież podnieść frekwencję i przekonać w ostatniej chwili niechętnych do głosowania. Dlaczego politycy zdecydowali się na tego rodzaju ograniczenie wbrew własnym interesom?

Dzisiaj, kiedy większość z nas czerpie wiedzę o świecie z internetu cisza wyborcza wydaje się pojęciem całkowicie archaicznym. A nawet absurdalnym. W trakcie jej trwania każdy ma dostęp do wszelkiego rodzaju programów publicystycznych i materiałów promocyjnych partii. Badania pokazują, że to właśnie treści z internetu i mediów społecznościowych mają najsilniejszy wpływ na decyzje większości wyborców. Argument o czasie na namysł i refleksję jest dzisiaj całkowicie nietrafiony.

Kościół a cisza wyborcza

Wybory i referenda z reguły odbywają się w niedzielę, kiedy wierni kościoła katolickiego mają obowiązek uczestniczyć we mszy świętej. Wielu z nich zaraz po nabożeństwie idzie głosować. Warto się zatem zastanowić, czy wprowadzenie ciszy wyborczej nie było wymierzone właśnie w tych wyborców, którzy są katolikami.

Z punktu widzenia Kościoła katolickiego cisza wyborcza stanowi poważne ograniczenie w przekazywaniu wartości chrześcijańskich. Kościół od zawsze był instytucją, która aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym i społecznym, promując wartości moralne i etyczne. Cisza wyborcza ogranicza możliwość wyrażania stanowiska na temat ważnych społecznie kwestii, które często są integralną częścią nauczania Kościoła.

 

Cisza wyborcza

Wyobraź sobie, że w Boże Narodzenie nie można mówić o Jezusie

Cisza wyborcza, choć teoretycznie trwa krótko, w praktyce jest bardzo silnym kneblem, który politycy lewicy próbuja nałożyć Kościołowi. Wielu wyborców podejmuje decyzje w ostatniej chwili, więc kazanie czy homilia w dniu wyborów mogłaby być znaczącym kierunkowskazem. Tymczasem w obawie przed drakońskimi karami kapłani muszą się sami cenzurować, co nie sprzyja jasnym przekazom. Zwłaszcza w krajach, gdzie istnieje liczne grono polityków będących katolikami kafeteryjnymi, którzy deklarują przywiązanie do nauczania kościoła, ale przyjmują z niego tylko to, co jest im w danej sytucji wygodne i potrzebne. Celowo i chętnie wprowadzają w błąd wierzących, udając identyfikacje z katolicyzmem. Bez możliwości piętnowania takich postaw w dniu wyborów eliminacja takich politycznych oszustów jest bardzo trudna.

Ktoś może powiedzieć, że przecież przez większość roku kościoł może głosić, to co uważa za istotne bez ograniczeń. A jednak to nie jest prawda. Kiedy trwa mecz piłkarski to chcemy o nim rozmawiac, a nie za trzy dni? Ludzie chcę usłyszeć opinie Koscioła w chwili kiedy podejmują decyzje, kiedy coś się naprawdę dzieje. Wyobraźmy sobie, że jakieś dziwne ustawodawstwo zabrania mówić o Jezusie w Boże Narodzenie. To tylko dwa dni – ktoś powie. Ale przecież ludzie, którzy przychodzą w Święta do kościoła chcą własnie usłyszeć o Narodzeniu Pana! Nie za tydzień, nie za miesiąc, tylko teraz. 

Cisza wyborcza – dwa dni a skutki przez cały rok

Błędne decyzje wyborców-katolików przynoszą skutki przez cały rok. Ale cisza wyborcza ma wpływ na postrzeganie Kościoła w ogóle. Skoro w ważnym momencie Kościoł nie może się jasno wypowiadać na tematy polityczne, to zaczyna obowiązywać opinia, że w ogóle mu tego nie wolno! Nie tylko w czasie ciszy wyborczej! Zwróćmy uwagę, że postulaty ograniczenia „wtrącania się Kościoła do polityki” są podnoszone przez te środowiska, które mają interes w tym, by jak najmniej katolików głosowało zgodnie z wyznawanymi wartościami. Coraz więcej osób przyklaskuje takiej opinii, że Kościół ma spraw polityki nie dotykać. Nie przypadkiem jednak patronem Polski jest św. Stanisław Biskup, który napominał króla Bolesława Śmiałego i zapłacił za to swoim życiem. Mając takiego patrona polscy katolicy nie moga udawać, że w lokalu wyborczym wiara i Ewangelia nie obowiązują.

Tam gdzie nie ma silnego Kościoła Katolickiego, cisza jest niepotrzeba

Tam, gdzie dominują rozproszone wspólnoty protestanckie, gdzie trudno o jednolity głos chrześcijan, cisza wyborcza nie obowiązuje. W Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych ciszy wyborczej nie ma. W USA, w 1992 roku Sąd Najwyższy orzekł, że cisza wyborcza jest niezgodna z konstytucją. Uznano, że zakazywanie agitacji politycznej narusza wolność słowa, a jedynym dopuszczalnym ograniczeniem jest zakaz wieszania plakatów i innych form agitacji bezpośrednio przy komisjach wyborczych. W Niemczech natomiast, nie istnieje formalny okres ciszy wyborczej, co pozwala na swobodne wyrażanie poglądów nawet w dniu wyborów. Choć Niemcy dla wielu w Polsce są wzorem demokracji, akurat z tego wzoru nie chcemy korzystać. Ciszy wyborczej nie ma także w innych krajach tradycyjnie protestanckich – jak Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Belgia, Holandia. Tymczasem tam gdzie silny jest (lub niestety już tylko był) Kościół Katolicki: Francja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Litwa, Węgry – cisza wyborcza została wprowadzona.

Wzorujmy się na Niemcach i Amerykanach: zlikwidujmy ciszę wyborczą

W Polsce, gdzie Kościół katolicki odgrywa znaczącą rolę, cisza wyborcza jest szczególnie odczuwalna.  Wprowadzenie ciszy wyborczej ogranicza możliwość uczestnictwa Kościoła w debacie publicznej, co jest sprzeczne z zasadą wolności słowa i religii. Długofalowo – patrząc choćby po Francji czy Hiszpanii cisza wyborcza osłabia pozycję Kościoła Katolickiego i znaczenie jego nauki w społeczeństwie i ewidentnie służy to interesowi antyklerykalniej lewicy.

Tymczasem przykłady z Niemiec i Stanów Zjednoczonych pokazują, że brak ciszy wyborczej nie narusza demokratycznych procesów, a wręcz przeciwnie, może je wzmacniać poprzez swobodę wypowiedzi. Warto zastanowić się, czy wprowadzenie podobnych rozwiązań w Polsce nie przyniosłoby korzyści dla demokratycznej debaty i nie zwiększyłoby uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Bibliografia

Źródła Informacji na Temat Ciszy Wyborczej

W niniejszej bibliografii przedstawiamy kluczowe źródła informacji dotyczące ciszy wyborczej w różnych krajach. Te materiały dostarczają cennych danych i analiz, które mogą pomóc w zrozumieniu, jak różne systemy wyborcze radzą sobie z tym zagadnieniem.

1. Cisza wyborcza, Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cisza_wyborcza

2. Freedom of Speech and Election Silence, US Supreme Court, 1992: https://www.supremecourt.gov

3. Election Silence in Different Countries, International IDEA: https://www.idea.int

4. Election Campaign Rules, European Union Democracy Observatory: https://www.eudo-citizenship.eu

Rozważ wprowadzenie zmian

Zachęcamy do rozważenia likwidacji ciszy wyborczej w Polsce. Wprowadzenie takich zmian może przynieść korzyści dla demokratycznego dialogu oraz zwiększyć uczestnictwo obywateli w życiu publicznym. Warto zastanowić się, czy większa przejrzystość i otwartość debaty publicznej nie przyczyniłyby się do lepszego funkcjonowania naszego systemu wyborczego.

Ks. Mike Schmitz: Dlaczego lepiej być katolikiem a nie po prostu chrześcijaninem?

wAkcji24.pl: Ks. Mike Schmitz tłumaczy dlaczego lepiej być katolikiem: Często otrzymuję pytania: „Więc jesteś katolikiem, prawda?”. Odpowiadam: „Tak, jestem”. Ludzie pytają: „Jaka jest główna różnica między Kościołem Katolickim a innymi wyznaniami protestanckimi lub niekatolickimi?”. Odpowiedź może sprowadzać się do jednego słowa: autorytet. Wiem, że to słowo budzi negatywne emocje u wielu z nas. Nie lubimy go, budzi opór. Ale co właściwie oznacza autorytet?

Adw. Artur Wdowczyk: W Polsce często media wydają wyroki a nie sądy [PODCAST]

wAkcji24.pl: W dzisiejszym odcinku podcastu „Rozmowy w Akcji” ksiądz Jakub Klimontowski i adwokat Artur Wdowczyk, pełnomocnim księdza biskupa Marka Mendyka w głośnej sprawie pomówień medialnych rozmawiają o kwestiach wyroków sądowych, odpowiedzialności dziennikarzy oraz wyzwań, z jakimi borykają się osoby pomówione. Dowiemy się także, jak medialne oskarżenia wpływają na wizerunek Kościoła i całej społeczności chrześcijańskiej w Polsce. Zapraszamy do wysłuchania fascynującej rozmowy pełnej refleksji nad sprawiedliwością i rzetelnością w mediach.

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Chorych odwiedzać

wAkcji24.pl: Biskup Ignacy Dec tłumaczy co oznacza chrześcijański obowiązek „chorych odwiedzać”: Choroba jest doświadczeniem nas wszystkich.  W Katechizmie Kościoła Katolickiego,  w punkcie 1500, czytamy: „Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci”.

ks. Jakub Klimontowski: Maryja Królowa Polski. Jak miłość do Maryi kształtuje nasze postawy

wAkcji24.pl: Maryja Królowa Polski! Od wieków Maryja, matka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa była gorąco czczona wśród Polaków. Historia pokazuje, że Matka Boża odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w historii naszego narodu. Uroczystość Maryi Królowej Polski, obchodzona każdego roku 3 maja, w sposób niezwykle wyjątkowy ukazuje rys maryjny naszego narodu. 

Biskup Marek Mendyk wzywa do jedności. Potraktujmy to z największą powagą

wAkcji24.pl: Synod Diecezji Świdnickiej, który Biskup Marek Mendyk zaingurował 18 maja 2024 roku, ma stać się nie tylko momentem refleksji, ale i inauguracją wspólnego działania. W jego centrum stawiane są pytania o tożsamość chrześcijańską, o fundamenty naszej wiary i kierunki, w których powinniśmy podążać jako wspólnota wierzących.

ks. Jakub Klimontowski: Cuda Eucharystyczne a I Synod Diecezji Świdnickiej

Człowiek lubi doświadczać, czuć, widzieć, dlatego do naszej wyobraźni przemawiają cuda eucharystyczne. Mogą one wzmocnić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. Zwracają uwagę na świętość Mszy Świętej oraz przypominają o głębi miłości Boga, który pozostaje...

Bp James Conley: Depresja – katolickie podejście. Relacja biskupa który doświadczył ciemności

wAkcji24.pl: Bp James Conley o tym czym jest depresja i jak z nią wygrać: Nasz świat doświadcza kryzysu zdrowia psychicznego. Lęk i depresja ciążą na życiu wielu ludzi – często są to młodzież i młodzi dorośli. Jest jednak nadzieja. Mówię to z doświadczenia. Przeszedłem własną drogę problemów psychicznych, która zabrała mnie na dno ciemności i potem z powrotem do życia, w którym ponownie doświadczam radości i jeszcze głębszej miłości do naszego Pana.

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem duszy – Grzeszących upominać (1)

wAkcji24.pl | Bp Ignacy Dec: Pośród uczynków miłosiernych co do duszy na pierwszym miejscu Kościół wymienia: „Grzeszących upominać”. Wskazuje to na jego ważność. Podejmując refleksję nad tym uczynkiem miłosiernym, spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania: jakie są podstawy biblijne obowiązku upominania?; kto jest powołany do udzielania upomnień?; jaki jest motyw upominania, jaka forma oraz sposób udzielania i przyjmowanie upomnień?

Bp Thomas John Paprocki: Prezydent Biden kpi z naszej wiary katolickiej

wAkcji24.pl | Opinie | Biskup Thomas John Paprocki, biskup Springfield in Illinois (USA): W ubiegłym miesiącu, 23 kwietnia 2024 r., prezydent USA Joe Biden wzmocnił swoje poparcie dla grzechu aborcji, wykonując znak krzyża podczas wiecu aborcyjnego w Tampie na Florydzie.

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki! [słowo na otwarcie 1. Synodu Diecezji Świdnickiej]

wAkcji24.pl: Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Dzisiaj sobota 18 maja, kiedy wspominamy rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Tu w katedrze, za łaską Pana Boga, specjalnie to powtarzam, bo wszystko jest jego łaską, inaugurujemy pierwszy synod diecezji świdnickiej. To właśnie temu patronowi dnia dzisiejszego (św. Janowi Pawłowi II – przyp. red.) powierzamy dzieło synod

wAkcji24.pl | Opinie | Andrzej Wierny | Ilustracje: OpenAI | 9.06.2024