wAkcji24.pl: Eksperci Allianz Trade odpowiadają na pytanie: kiedy obniżki stóp procentowych w Polsce? Analizując trendy w naszym regionie eksperci są zdania, że cierpliwość kredytobiorców będzie wystawiona na próbę.

 

Aktualna sytuacja inflacyjna

Inflacja stała się jednym z głównych tematów ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w ostatnich latach. Po okresie dezinflacji, odwrócenie trendu i ponowny wzrost inflacji budzą pytania dotyczące przyszłości polityki pieniężnej w regionie. Allianz Trade prognozuje, że inflacja utrzyma się powyżej docelowych przedziałów banków centralnych do końca 2024 roku, co wpłynie na decyzje dotyczące stóp procentowych.

W 2023 roku region Europy Środkowo-Wschodniej doświadczył spadku inflacji cen konsumpcyjnych dzięki silnym efektom bazowym, takim jak gwałtowne osłabienie cen żywności i energii po ich gwałtownym wzroście w 2022 roku. Jednak najnowsze dane za kwiecień 2024 roku wskazują na odbicie inflacji w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Na przykład, w Polsce inflacja wzrosła do 2,4% r/r z 2,0% w marcu.

Obniżki stóp procentowych. Czynniki wpływające na inflację

Głównym czynnikiem wzrostu inflacji w regionie były rosnące ceny żywności. W Polsce dodatkowo wpłynęło na to ponowne wprowadzenie wyższego podatku VAT (5 proc.), obniżonego wcześniej do 0 proc.. W Polsce i Czechach odegrał swoją rolę również wzrost cen paliw, podążający za globalnymi cenami ropy naftowej.

Prognozy inflacyjne na rok 2024

Allianz Trade przewiduje, że do końca 2024 roku inflacja w Polsce wyniesie 4,6% r/r, w Czechach 3,7%, a na Węgrzech 4,8%. W Rumunii inflacja pozostanie na nieco wyższym od polskiego poziomie 4,7%. Oczekuje się, że inflacja zacznie spadać dopiero w 2025 roku, ale powrót do docelowych przedziałów może potrwać do 2026 roku w przypadku Rumunii.

Polityka Pieniężna i Perspektywy Stóp Procentowych

Oczekuje się, że polityka pieniężna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie ostrożna, z uwzględnieniem perspektyw inflacyjnych. Banki centralne prawdopodobnie utrzymają realne stopy procentowe na dodatnim poziomie. Narodowy Bank Polski, który rozpoczął cykl łagodzenia polityki pieniężnej we wrześniu 2023 roku, utrzyma stopę procentową na poziomie 5,75% co najmniej do III kwartału 2024 roku, a następnie może obniżyć ją o 25 pb w IV kwartale. To złe wiadomości dla

W Czechach, które obniżyły stopę procentową o 175 pb w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, oczekuje się dalszych spadków o 100 pb do 4,25% na koniec 2024 roku. Na Węgrzech cykl łagodzenia polityki pieniężnej był najbardziej agresywny, z siedmioma obniżkami stóp o łącznej wartości 525 pb od października 2023 roku. Allianz Trade spodziewa się kolejnej obniżki o 50 pb w tym tygodniu, a następnie pięciu kolejnych cięć o 25 pb w pozostałej części roku.

Obniżki stóp procentowych: czynniki ryzyka i perspektywy globalne

Również globalne czynniki będą miały wpływ na politykę pieniężną w regionie CEE. Oczekuje się bardziej umiarkowanego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed i EBC. Niepewność co do cen ropy naftowej w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, silny wzrost płac oraz luźna polityka fiskalna w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii mogą wpływać na decyzje dotyczące stóp procentowych.

Kiedy obniżki stóp procentowych? Turecki przypadek

Przykład Turcji pokazuje, jak dramatycznie mogą zmieniać się stopy inflacji i decyzje dotyczące stóp procentowych w krótkim czasie. Po wyborach parlamentarnych w maju 2023 roku Turcja przyjęła bardziej ortodoksyjne stanowisko w polityce gospodarczej, co doprowadziło do podniesienia stopy procentowej z 8,5% do 50,0% do marca 2024 roku. Allianz Trade prognozuje, że inflacja w Turcji spadnie do około 40% w 2024 roku i 20% w 2025 roku, co pozwoli bankowi centralnemu na stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej w IV kwartale.

Obniżki stóp procentowych – wnioski

Prognozy Allianz Trade sugerują, że banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej będą prowadzić ostrożną politykę pieniężną w nadchodzących latach, z uwzględnieniem perspektyw inflacyjnych i globalnych czynników ryzyka. Pomimo oczekiwań obniżki stóp procentowych nie nastąpią szybko, a stopy te prawdopodobnie pozostaną wyższe niż przed pandemią. Kluczowym pytaniem pozostaje, kiedy obniżki stóp procentowych rzeczywiście nastąpią i jak będą kształtować się w kontekście zmieniającej się sytuacji inflacyjnej i gospodarczej.

 

wAkcji24.pl |Ekonomia | WNN  Zródło: AI/ Ilustracje: OpenAI