Prześladowania religijne na świecie: stały wzrost

Obrona wolności religijnej na świecie

Raport USCIRF 2024 ujawnia alarmujący wzrost prześladowań religijnych na całym świecie, napędzany przez narastający autorytaryzm. Dowiedz się, jak te zmiany wpływają na wolność religijną i co można zrobić, aby ją chronić.

0 104b05c9 d91a 453f afa7 f52a1de8384f

Wyniki Raportu USCIRF 2024

Raport USCIRF 2024 wskazuje na znaczący wzrost prześladowań religijnych w nie tylko w krajach rządzonych przez reżimy autorytarne. Prześladowania religijne to również problem Europy. Przykłady obejmują aresztowanie katoliczki w Anglii za cichą modlitwę oraz antykatolickie prześladowania w Nikaragui.

Komisarz USCIRF Stephen Schneck podkreśla, że „globalny wzrost prześladowań i dyskryminacji na tle religijnym jest związany z wzrostem autorytaryzmu na całym świecie”.

Raport zwraca również uwagę na wzrost antysemityzmu i islamofobii, a także na zagrożenia dla katolików w Chinach i Rosji. W Europie odnotowano przypadki aresztowań za pokojowe wyrażanie wiary.

Prześladowania religijne – coraz poważniejszy problem świata

Wzrost prześladowań religijnych na całym świecie jest częściowo wynikiem narastającego autorytaryzmu, jak wynika z ostatniego corocznego raportu U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF). Raport ten, opublikowany w maju 2024 roku, pokazuje, że kwestie wolności religijnej dotyczą nie tylko krajów rządzonych przez reżimy autorytarne. Przykładem jest aresztowanie katolickiej kobiety w Anglii za jej cichą modlitwę przed kliniką aborcyjną.

USCIRF, niezależna, dwupartyjna komisja federalna USA monitorująca wolność religijną na całym świecie, zauważyła trend prześladowań ludzi wiary przez reżimy autorytarne. Komisarz USCIRF Stephen Schneck powiedział OSV News: „Obserwujemy globalny wzrost prześladowań i dyskryminacji na tle religijnym, który jest związany z wzrostem autorytaryzmu na całym świecie”.

Autorytaryzm a prześladowania religijne

 

Reżimy autorytarne generalnie niechętnie tolerują inne źródła wpływu na swoje populacje. Przykładem jest prezydent Nikaragui Daniel Ortega, którego antykatolickie prześladowania rozszerzają się na grupy protestanckie krytyczne wobec jego rządów. „Miliony ludzi na całym świecie są pozbawiane wolności religijnej, której broni USCIRF oraz międzynarodowe prawo i deklaracje” – podkreślił Schneck.

Wzrost antysemityzmu i islamofobii

 

Schneck zwrócił również uwagę na wzrost antysemityzmu i islamofobii jako globalne trendy budzące niepokój. Niszczenie miejsc kultu w regionach ogarniętych konfliktem zbrojnym, takich jak Gaza i Ukraina, również stanowi poważny problem.

Katolicy pod presją

 

Jeśli chodzi o zagrożenia dla katolików, Schneck wskazał, że poza Nikaraguą, komisja jest „bardzo zaniepokojona sytuacją katolików w Chinach”, a także w Hongkongu, gdzie kardynał Joseph Zen, krytyk reżimu chińskiego, został aresztowany w maju 2022 roku. Kardynał był jednym z sześciu aktywistów ukaranych grzywną za rolę w grupie pomagającej aresztowanym podczas protestów prodemokratycznych w 2019 roku. Schneck podkreślił również, że Rosja stanowi zagrożenie dla katolików, zarówno na swoim terytorium, jak i w okupowanych częściach Ukrainy.

Prześladowania religijne w Europie

 

W raporcie na temat wolności religijnej w Europie zwrócono uwagę na działania kilku europejskich rządów przeciwko jednostkom wyrażającym swoją religię w sposób pokojowy. Przykładem jest aresztowanie Isabel Vaughan-Spruce w Birmingham za cichą modlitwę przed kliniką aborcyjną, gdzie obowiązuje zakaz protestów, w tym modlitwy. Schneck zauważył: „to, co dzieje się w Europie, jest rodzajem wojującego sekularyzmu, który ma do pewnego stopnia antypatię wobec religii”. Schneck wskazał również na francuskie ograniczenia dotyczące szat religijnych, w tym żydowskiego jarmulku i islamskiego hidżabu.

Prześladowania religijne: raport USCIRF 2024

 

USCIRF zarekomendowała 17 krajów do uznania przez Departament Stanu USA za „kraje szczególnego zainteresowania” (CPC) na podstawie ich „rządów angażujących się lub tolerujących szczególnie poważne naruszenia prawa do wolności religii lub przekonań”. Wśród krajów na liście USCIRF znalazły się m.in. Birma (Myanmar), Chiny, Kuba, Erytrea, Iran, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Rosja, Arabia Saudyjska, Tadżykistan i Turkmenistan. W swoim raporcie USCIRF dodała pięć krajów do listy rekomendacji: Afganistan, Azerbejdżan, Indie, Nigeria i Wietnam, z powodu pogarszających się warunków w tych krajach, jeśli chodzi o prześladowania religijne.

Prześladowania religijne: znaczenie raportu rządu USA

 

Międzynarodowe prawo wolności religijnej wymaga od rządu USA corocznego wyznaczania CPC. Kraje te definiuje się jako miejsca, gdzie rządy angażują się lub tolerują „szczególnie poważne naruszenia” wolności religijnej. Zgodnie z Departamentem Stanu, gdy kraj zostaje uznany za CPC, Kongres jest powiadamiany i podejmowane są działania mające na celu zaprzestanie naruszeń, często poprzez nałożenie sankcji gospodarczych.

Prześladowania religijne na całym świecie, wzrastające w wyniku autorytaryzmu i radykalnej sekularyzacji, stanowią poważne wyzwanie dla międzynarodowej społeczności. Raport USCIRF 2024 jest ważnym przypomnieniem o konieczności obrony prawa do wolności religii dla wszystkich ludzi, bez względu na miejsce zamieszkania.

wAkcji24.pl | Kultura | NSW | Źródło: Catholic Review

Prześladowania religijne

Prześladowania religijne - historia współczesna

Przedstawiamy kluczowe wydarzenia związane z prześladowaniami religijnymi na całym świecie, zgodnie z raportem USCIRF.

2022

Aresztowanie Kardynała Josepha Zena

Kardynał Joseph Zen, krytyk chińskiego reżimu, został aresztowany w Hongkongu za swoją rolę w grupie pomagającej aresztowanym podczas protestów prodemokratycznych.

2023

Wzrost Antysemityzmu i Islamofobii

USCIRF zauważyła znaczący wzrost antysemityzmu i islamofobii na całym świecie, co stanowi poważne zagrożenie dla wolności religijnej.

2024

Raport USCIRF 2024

Raport USCIRF z 2024 roku rekomenduje 17 krajów do uznania za „kraje szczególnego zainteresowania” (CPC) z powodu poważnych naruszeń wolności religijnej.

2024

Aresztowanie Isabel Vaughan-Spruce

Isabel Vaughan-Spruce została aresztowana w Birmingham za cichą modlitwę przed kliniką aborcyjną, co podkreśla problem opresyjnego sekularyzmu w Europie.

Najczęściej Zadawane Pytania

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące raportu USCIRF i międzynarodowych praw dotyczących wolności religijnej.

Czym jest USCIRF?

USCIRF to niezależna, dwupartyjna komisja federalna USA monitorująca wolność religijną na całym świecie i doradzająca rządowi USA w tej kwestii.

Co oznacza status „kraju szczególnego zainteresowania” (CPC)?

Status CPC oznacza, że dany kraj angażuje się lub toleruje szczególnie poważne naruszenia wolności religijnej, co może skutkować sankcjami gospodarczymi.

Jakie są konsekwencje dla krajów uznanych za CPC?

Kraje uznane za CPC mogą być objęte sankcjami gospodarczymi i innymi działaniami mającymi na celu zaprzestanie naruszeń wolności religijnej.

DALL·E 2024 05 20 09.44.54 A close up image of human hands clasped together in a prayer like gesture. The hands are the central focus with the human figure visible but blurred

Wspieraj Wolność Religijną Teraz