Sudeckie Forum Inicjatyw to wydarzenie organizowane w celu wymiany poglądów, doświadczeń, działań, a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii województwa dolnośląskiego.

Motywem przewodnim spotkania jest hasło: Wiara – Kultura – Ekonomia. W trakcie pięciu dni trwania Sudeckiego Forum Inicjatyw, spotkamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządowcami, seniorami, osobami niepełnosprawnymi, młodzieżą. Poświęcimy czas wolontariuszom, przedstawicielom wspólnot parafialnych, sympatykom i osobom zainteresowanym podejmowanymi na Forum zagadnieniami.

Nasza misja

Kreować rzeczywistość społeczną w jej najważniejszych obszarach – religijnym, kulturalnym i ekonomicznym – zawsze w oparciu o wartości, które wyznajemy. Oto nasza misja!

Pełni chęci tworzenia dobrej i pozytywnej rzeczywistości chcemy zbudować środowisko dobrych, mądrych i wykształconych osób, pełnych pasji, radości życia i wiary. Uważamy, że w katolikach drzemie ogromny potencjał, który pomaga nam być specjalistami w różnych dziedzinach życia społecznego, naszego życia codziennego.

Istniejemy ponieważ mamy misję do wykonania. Chcemy kreować rzeczywistość społeczną w jej najważniejszych obszarach – ekonomicznym, kulturalnym i religijnym – zawsze w oparciu o wartości, które wyznajemy. To nas wyróżnia. Nasza misja wskazuje nam drogę, którą podążamy. To cel dla wszystkich naszych decyzji, podejmowanych działań i ciężkiej pracy. Nasze mocne strony? Potencjał, szeroka perspektywa myślenia, ciągłe doskonalenie i rozwój, duże zaangażowanie, otwartość na współpracę i chęć niesienia pomocy zawsze i każdemu. To nas wyróżnia i sprawia, że dążymy do pozycji lidera w środowisku. Jesteśmy dumni, bo robimy to co lubimy i w co wierzymy.

Nasza wizja

Nasza wizja motywuje nas do pracy. Wiemy gdzie chcemy być, kim chcemy być i co osiągnąć. To nasz drogowskaz i weryfikacja naszych decyzji i pomysłów. Chcemy edukować, kształtować i formować ludzi gotowych do tego, by pracować na rzecz innych i dla dobra innych. Chcemy zarażać innych naszym pozytywnym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość, świadomością, postawą i mocą płynącą z chęci do pracy. Chcemy to robić, bo wierzymy w dobro. Uważamy, że w każdym człowieku, we wszystkich środowiskach na wszystkich ich poziomach jest ta sama tęsknota – prawda Ewangelii.

I strategia

Wyzwań jest wiele! Celem Sudeckiego Forum Inicjatyw jest wielość, różnorodność spojrzeń, umiejętność dialogu i wymiana doświadczeń – wszak każdy uczestnik z innego punktu widzenia spostrzega otaczający nas świat. Na Forum słuchamy co inni mają do powiedzenia. Wiemy, że tradycja, patriotyzm, kultura czy ekonomia są integralnymi dziedzinami naszego codziennego życia. Edukując formujemy, a przez rzetelny przekaz informacji – dzielimy się wszystkim ze wszystkimi.

Cele

Działamy na rzecz:

  • kultury, edukacji, wychowania młodego pokolenia
  • organizacji pozarządowych, samorządów, społeczeństwa obywatelskiego
  • polityki senioralnej, seniorów
  • osób niepełnosprawnych, wolontariatu
  • rodzin
  • ochrony środowiska i ekologii
  • wiarygodnej i rzetelnej informacji