Caritas Diecezji Świdnickiej

Diecezja świdnicka pomaga uchodźcom z Ukrainy od początku wojny. Miejscowa Caritas udostępniła dwa budynki uchodźcom. Aktualnie przebywa już w nich ponad 100 osób. Kolejne setki trafiły do domów rekolekcyjnych m. in. w Strzegomiu, Pieszycach czy w Ząbkowicach Śl. W pomoc angażuje się wiele parafii prowadząc na ten cel zbiórki pieniędzy i darów.
Od początku wojny na Ukrainie Caritas Diecezji Świdnickiej deklarowała otwartość na przyjęcie do prowadzonych przez siebie domów potrzebujących uchodźców.

– Najpierw 28 osób trafiło do Domu Samotnej Matki w Pieszycach. Dwa dni temu, 8 marca, przyjęliśmy do Domu Opieki nad Osobami Starszymi „Poranek” kolejne 65 osób. Grupa jest zgłoszona u wojewody dolnośląskiego. Współpracujemy też z centrum kryzysowym, które zostało przez niego powołane. Wszystkim oferujemy zakwaterowanie, wyżywienie i utrzymanie – zapewnia ks. Radosław Kisiel.

Dodaje, że Caritas zwiększyła też ilość wydawanych posiłków we wszystkich jadłodajniach na terenie diecezji, by osoby potrzebujące z Ukrainy miały szansę na ich otrzymanie.

Prowadzimy też zbiórki pieniężne, ale i zbiórki darów we wszystkich parafiach. Wielu księży, sióstr zakonnych, ale i wiernych zaangażowało się w pomoc i dostarczenie bezpośrednio do ofiar wojny. Część z nich jest rozdysponowywana na miejscu, ale większość transportujemy do Ukrainy. Współpracujemy także z kilkoma domami rekolekcyjnymi prowadzonymi przez zgromadzenia zakonne m. in. w Pieszycach, Strzegomiu, Ząbkowicach Śl., które przyjmują po kilkadziesiąt osób. Pomagają też parafie, które mają miejsca z godnymi warunkami dla wojennych uchodźców. Staramy się, by ta pomoc była długoterminowa i gwarantowała nie tylko ciepły kąt, ale i artykuły pierwszej potrzeby – podkreśla dyrektor świdnickiej Caritas.

Zapowiada kolejne akcje skierowane zarówno wobec przybywających do Polski, jak i pozostających na Ukrainie. Zachęca do zaangażowania się w szukanie kolejnych miejsc ewentualnego zakwaterowania. Prosi, by takie decyzje były podejmowane z rozwaga, ponieważ czas obecności uchodźców może się wydłużyć na kolejne miesiące czy nawet lata.

źródło;https://www.ekai.pl/

foto;https://pl.freepik.com/

Nasi partnerzy