Komentarz redakcyjny: Synod Diecezji Świdnickiej

Synod jest wezwaniem do jedności

Synod Diecezji Świdnickiej, który Biskup Marek Mendyk zaingurował 18 maja 2024 roku, ma stać się nie tylko momentem refleksji, ale i inauguracją wspólnego działania. W jego centrum stawiane są pytania o tożsamość chrześcijańską, o fundamenty naszej wiary i kierunki, w których powinniśmy podążać jako wspólnota wierzących. „Patrzmy na Jezusa!” – te słowa z Listu do Hebrajczyków wskazane jako myśl przewodnia przez Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka mają być i motywem działania i zarazem przypomnieniem o konieczności powrotu do źródeł naszej wiary.

 

Synod Diecezji Świdnickiej
Cuda Eucharystyczne Boże Ciało

Synod Diecezji Świdnickiej - inauguracja

Biskup Marek Mendyk: Następuje zmiana epoki

 

„Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki. Widzimy, jak gwałtownie zmienia się nasz sposób życia, wzajemnego odnoszenia się do siebie, przekazywania informacji pomiędzy pokoleniami. Nie pozostajemy oczywiście bez wpływu na to, jak rozumiemy, jak przeżywamy i doświadczamy swoją wiarę.

Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek powołań i inne problemy –  to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W takich okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, tak jak uczniowie pytali Go w czasie burzy na jeziorze – mówił Biskup Świdnicki Marek Mendyk podczas inauguracji I Synodu Diecezji Świdnickiej 18 maja 2024 r.

 

Diagnoza sytuacji Biskupa Marka Mendyka jest radykalna, ale właśnie dlatego tak znacząca. Nie ma mowy już o cukrzeniu gorzkiej rzeczywistości. Nie można przeczekać zmian, które się odwrócą i wszystko będzie „po staremu”. Biskup Marek Mendyk stawia sprawę na ostrzu noża” następuje zmiana epoki. To wszystko co nas niepokoi nie ma charakteru epizodycznego, ale jak najbardziej trwały.

Wobec objawów tej nowej epoki: wojen, kryzysów społecznych i wewnętrznych trudności Kościoła, jak spadek liczby powołań czy bolesne zgorszenia, Biskup Marek Mendyk wzywa do spojrzenia na Jezusa i odrzucenia ogarniającego nas czasem zwątpienia. Wzywa do głębszego zrozumienia, jak wielka jest siła naszego chrztu i jak potężny jest Duch, który nas ożywia.

To wezwanie do aktywności, które jednoznacznie odczytuje przewodnicząca Komisji Synodalnej „Ja chrześcijanin” Monika Rejman-Kulus. 

Synod Diecezji Świdnickiej - inauguracja

Monika Rejman-Kulus: Musimy zintensyfikować nasze działa jako osoby wierzące

„Komisja, której będę przewodniczyć, czyli „Ja Chrześcijanin”, będzie miała za zadanie na nowo odkrywanie naszej roli, roli osób świeckich w Kościele. Tak jak już kiedyś przed laty św. Jan Paweł II, w adhortacji Christi Fidelis Laici powiedział o roli świeckich w Kościele, uważam, że dzisiaj musimy swoje działania zintensyfikować jako osoby wierzące, świeckie. Aby bronić naszej wiary, aby właśnie na obszar naszej Diecezji Świdnickiej rozlewała się ta rola Ducha Świętego, który pewnie będzie nas prowadził i wyznaczał zadania, pokazywał w jakim kierunku my, jako osoby świeckie, mamy działać” – mówiła w podkaście „Rozmowy w Akcji. Krótko” Monika Rejman-Kulus.

Inauguracja Synodu to także symboliczne otwarcie na nowe możliwości. Biskup Marek Mendyk inspiruje do odważnych wyborów, podkreślając, że „nie rodzimy się chrześcijanami, ale się nimi stajemy”. To przypomnienie Tertuliana, które w kontekście współczesności nabiera nowego znaczenia. Bycie chrześcijaninem w dzisiejszych czasach wymaga odwagi, świadomego wyboru i gotowości do głębokiego zaangażowania.

Ale czyż nie jest tak, że tylko to ma swoją wartość, co przychodzi z trudem i poświęceniem?

Rok Jubileuszowy Franciszek

Synod Diecezji Świdnickiej - inauguracja

Krzysztof Kotowicz: Chcemy być przekonującymi świadkami Jezusa!

„Początek I Synodu Diecezji Świdnickiej – dzisiaj – oznacza, że od dzisiaj ze wzmocnioną potrzebą serca, z ożywionym umysłem, jesteśmy w naszej diecezji w drodze… W drodze ku Panu, ku któremu zwracamy się przed ołtarzem świątyni, ku któremu spoglądamy z nadzieją kojącą niepokoje, na którego powołujemy się wobec świata. Chcemy przecież być przekonującymi świadkami Jezusa!” – pisze Krzysztof Kotowicz na stronie Kotowicz.pl

W ten sposób Synod staje się nie tylko spotkaniem i modlitwą, ale przede wszystkim namacalnym znakiem gotowości Kościoła do działania. W czasach kiedy wiele mówi się o kryzysie wiary, Kościół Świdnicki stawia na jedność i wspólne poszukiwanie drogi, która – mimo trudności – prowadzi do odnowy i wzrostu. Ten wzrost jednak nie będzie wynikiem wyłącznie pracy intelektualnej. Święta takie jak Boże Ciało według ks. Jakuba Klimontowskiego, redaktora naczelnego wAkcji24.pl mają nam przypominać wezwanie synodu „Patrzmy na Jezusa”. Na Jezusa, a nie tylko na siebie samych, albo co jeszcze gorsze… w lustro.

Synod Diecezji Świdnickiej

Synod Diecezji Świdnickiej - inauguracja

ks. Jakub Klimontowski: Bóg mobilizuje nas do działania

„W kontekście myśli przewodniej dla I Synodu Diecezji Świdnickiej, którą obrał Biskup Marek Mendyk – “Patrzmy na Jezusa” powinniśmy, dzięki Cudom Eucharystycznym mieć świadomość co ma stanowić centrum naszego życia wiary. Zrozumieć, że to w Eucharystii w sposób szczególny możemy obcować z Bożą Obecnością jako czymś konkretnym, namacalnym i mierzalnym.

Bóg objawiając się mobilizuje nas do działania, również konkretnego, duchowego i fizycznego jednocześnie! Wezwanie synodalne “Patrzmy na Jezusa” oznacza aby to On był w centrum, ale również byśmy spojrzeli w głąb siebie – a nawet może przede wszystkim – wokół nas – pisze ks. Jakub Klimontowski.

Teraz jest czas by podjąć właściwe decyzje. Pierwsza z nich, to nie stać z boku, ale włączyć się w żywą synodalną debatę. Prace Synodu dopiero ruszają, komisje dopiero rozpoczynają pracę. Jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w inauguracji – nie znaczy, że przy synodalnych stołach miejsca dla niego zabraknie.

 

wAkcji24.pl | Opinie | Opinie Wiara | Synod Diecezji Świdnickiej | Andrzej Wierny | 31.05.2024

ks. Jakub Klimontowski: Cuda Eucharystyczne a I Synod Diecezji Świdnickiej

Człowiek lubi doświadczać, czuć, widzieć, dlatego do naszej wyobraźni przemawiają cuda eucharystyczne. Mogą one wzmocnić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. Zwracają uwagę na świętość Mszy Świętej oraz przypominają o głębi miłości Boga, który pozostaje...

Monika Rejman-Kulus: Musimy swoje działania zintensyfikować jako osoby wierzące [PODKAST]

wAkcji24.pl | PODKAST | Monika Rejman-Kulus: Komisja, której będę przewodniczyć, czyli „Ja Chrześcijanin”, będzie miała za zadanie na nowo odkrywanie naszej roli, roli osób świeckich w Kościele. Tak jak już kiedyś przed laty św. Jan Paweł II, w adhortacji Christi Fidelis Laici powiedział o roli świeckich w Kościele, uważam, że dzisiaj musimy swoje działania zintensyfikować jako osoby wierzące, świeckie.

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki! [słowo na otwarcie 1. Synodu Diecezji Świdnickiej]

wAkcji24.pl: Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Dzisiaj sobota 18 maja, kiedy wspominamy rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Tu w katedrze, za łaską Pana Boga, specjalnie to powtarzam, bo wszystko jest jego łaską, inaugurujemy pierwszy synod diecezji świdnickiej. To właśnie temu patronowi dnia dzisiejszego (św. Janowi Pawłowi II – przyp. red.) powierzamy dzieło synod

Bp. Marek Mendyk otworzył 1. Synod Diecezji Świdnickiej! Kazanie Biskupa podczas Mszy św. inauguracyjnej

wAkcji24.pl | Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Poprzez wydarzenia synodalne chcemy też przygotować nasze serca i umysły na wielki jubileusz naszego Odkupienia. Trzeba pamiętać, że w 2033 roku będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia. Dziewięć lat, które nas czekają do tego jubileuszu to wspaniała okazja, aby tak jak się to czyni przez rekolekcje i misje, ożywić naszą wiarę, a nade wszystko dziękować Bogu za dzieło odkupienia i zbawienia.

Bp Marek Mendyk: Patrzmy na Jezusa!

Bp Marek Mendyk: Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek liczby powołań i inne niesprzyjające okoliczności – to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W tych okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, jak uczniowie w czasie burzy na jeziorze: „Panie! Czy Cię to nic nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4, 38).