Związki partnerskie - stanowisko Kościoła Katolickiego

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie ustawy dotyczącej rejestrowanych związków partnerskich.

Debata na temat związków partnerskich od lat wzbudza wiele emocji i kontrowersji w Polsce. W najnowszym projekcie ustawy o związkach partnerskich rząd zapowiada rewolucyjne zmiany, które mają na celu umożliwienie parom niebędącym małżeństwem formalne uznanie ich związku.

katedra Świdnica

Związki Partnerskie - stanowisko Kościoła

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki

 

„Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki. Widzimy, jak gwałtownie zmienia się nasz sposób życia, wzajemnego odnoszenia się do siebie, przekazywania informacji pomiędzy pokoleniami. Nie pozostajemy oczywiście bez wpływu na to, jak rozumiemy, jak przeżywamy i doświadczamy swoją wiarę.

Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek powołań i inne problemy –  to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W takich okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, tak jak uczniowie pytali Go w czasie burzy na jeziorze – mówił Biskup Świdnicki Marek Mendyk podczas inauguracji I Synodu Diecezji Świdnickiej 18 maja 2024 r.

Związki partnerskie - czego dotyczy projekt ustawy?

Zgodnie z założeniami, związki partnerskie mają obejmować nie tylko pary heteroseksualne, ale również homoseksualne. Projekt nowej ustawy ma gwarantować prawa i obowiązki podobne do tych, jakie przysługują małżonkom, ma on uwzględniać więcej niż tylko podstawowe kwestie, takie jak prawo spadkowe czy wspólnota majątkowa. Minister ds. równości Katarzyna Kotula z Lewicy deklaruje, że chce zagwarantować możliwość przysposobienia dziecka partnera/partnerki parom jednopłciowym oraz zapewnić parom uroczystą ceremonię przed urzędem stanu cywilnego. Nie ma nadal informacji na temat, kiedy ujrzymy gotowy projekt ustawy.

– Nasze stanowisko jest proste: nie ma się co spieszyć. Najważniejsze, żeby przygotować dobre prawo, które znajdzie poparcie całej koalicji – mówił Hubert Sobecki dla OKO.press.

Kościół katolicki a wizja małżeństwa

Dla Kościoła katolickiego małżeństwo jest sakramentem, a więc świętym związkiem między mężczyzną a kobietą, ustanowionym przez Boga. Małżeństwo ma na celu nie tylko miłość i wsparcie między małżonkami, ale także prokreację i wychowanie dzieci w duchu katolickim. W tej perspektywie małżeństwo jest fundamentem zdrowego społeczeństwa i stabilnej rodziny. Każda alternatywa wobec tradycyjnego małżeństwa, zdaniem Kościoła, zagraża nie tylko indywidualnym związkom, ale również całemu społeczeństwu.

 

Kościół ma bardzo jasną koncepcję małżeństwa: związku wyłącznego, stabilnego i nierozerwalnego między mężczyzną i kobietą. (…) Tylko taki związek można nazwać małżeństwem – Papież Franciszek.

Choć z jednej strony są sytuacje, które z obiektywnego punktu widzenia nie są moralnie do przyjęcia, ta sama miłość duszpasterska nakazuje nam, by nie traktować po prostu jako grzeszników innych osób, których wina czy odpowiedzialność może być umniejszona przez różne czynniki, wpływające na jej subiektywne przypisywanie – Papież Franciszek.

Kardynał Stefan Wyszyński św. Jan Paweł II

Kardynał Stefan Wyszyński: 10 myśli Prymasa Polski, które są dzisiaj najbardziej aktualne

Konferencja Episkopatu Polski a związki partnerskie

Stanowisko KEP w sprawie ustawy o związkach partnerskich w Polsce:

„Jej ideą (ustawy o związkach partnerskich – przyp.red.) jest nadanie wszelkim innym związkom, także osób tej samej płci, takiego samego statusu prawnego, jakim cieszy się małżeństwo. Nie można tego rozumieć jako naszego potępienia ludzi nawiązujących relacje pozamałżeńskie, w tym osób homoseksualnych, ani jako zaprzeczenia potrzeby ochrony ich intymności. Jednakże do ustanowienia racjonalnych i sprawiedliwych udogodnień prawnych, które pomagałyby tym ludziom prowadzić ich sprawy prywatne nie potrzeba instytucjonalizacji związków niemałżeńskich na bazie schematu małżeństwa. Wystarczą istniejące instytucje prawne nieznające płci ani orientacji seksualnej, mające o wiele bardziej uniwersalny zakres zastosowania: pełnomocnictwo, współwłasność, umowa spółki, przydatna w razie wspólnego prowadzenia gospodarstwa, testament itp.

 Wymienione działania są sprzeczne z obowiązkiem władz publicznych do realizowania zamysłu konstytucyjnego wyrażonego w jednej z zasad ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, jaką jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, otwarte na rodzicielstwo, macierzyństwo i stanowiące bazę budowy rodziny. Nie jest to subiektywny pogląd Kościoła katolickiego. Przecież polski Trybunał Konstytucyjny wyraźnie podkreśla, że „ochrona rodziny realizowana przez władze publiczne musi uwzględniać przyjętą w Konstytucji wizję rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety nakierowanego na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo” (art. 18 Konstytucji).

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski (https://episkopat.pl/oswiadczenie-prezydium-konferencji-episkopatu-polski-4/)

Szybkie rozwody

W urzędzie albo u notariusza. Czy szybkie rozwody pogłębią kryzys małżeństwa?

Kościół troszczy się o społeczeństwo

Wizja małżeństwa według katolicyzmu nie jest jedynie kwestią religijną, ale także troską o dobro wspólne. Alternatywne formy związków mogą prowadzić do rozmywania fundamentalnych wartości, które są kluczowe dla zdrowego funkcjonowania społeczności.

Małżeństwo w katolickim rozumieniu nie jest jedynie formalnym związkiem między dwojgiem ludzi. Jest sakramentem, a więc świętym zobowiązaniem, które ma głęboki sens duchowy, moralny i społeczny. Katolicka wizja małżeństwa obejmuje aspekty miłości, wsparcia, odpowiedzialności oraz prokreacji i wychowania dzieci w duchu katolickim. Małżeństwo katolickie opiera się na trwałej i nierozerwalnej więzi między mężczyzną a kobietą. Taka stabilność zapewnia emocjonalne bezpieczeństwo dla obojga małżonków oraz dla dzieci. W społeczeństwie, gdzie relacje są traktowane powierzchownie, wzrasta ryzyko rozpadu związków, co prowadzi do emocjonalnych i psychicznych problemów. Stabilne małżeństwo daje dzieciom pewność, że będą miały oba rodzicielskie wzorce przez całe swoje życie.

Tradycyjne małżeństwo jest fundamentem stabilnych społeczności. Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu wartości, tradycji i kultury. W społeczeństwie, gdzie małżeństwo i rodzina są silne, istnieje mniejsze ryzyko problemów społecznych.

Debata na temat związków partnerskich jest skomplikowana i wielowymiarowa. Kościół katolicki, stojąc na straży tradycyjnych wartości, wyraża swoje obawy przed wprowadzeniem nowych przepisów, które uznają związki partnerskie. Argumenty Kościoła opierają się na przekonaniu, że małżeństwo w swojej tradycyjnej formie jest najlepszym rozwiązaniem dla jednostek i społeczeństwa. Dla wielu katolików i duchownych ochrona tego modelu jest kluczowa dla zachowania stabilności społecznej i dobra przyszłych pokoleń.

wAkcji24.pl | Wiara | MJK, KEP | 10.07.2024

Biskup Marek Mendyk wzywa do jedności. Potraktujmy to z największą powagą

wAkcji24.pl: Synod Diecezji Świdnickiej, który Biskup Marek Mendyk zaingurował 18 maja 2024 roku, ma stać się nie tylko momentem refleksji, ale i inauguracją wspólnego działania. W jego centrum stawiane są pytania o tożsamość chrześcijańską, o fundamenty naszej wiary i kierunki, w których powinniśmy podążać jako wspólnota wierzących.

ks. Jakub Klimontowski: Cuda Eucharystyczne a I Synod Diecezji Świdnickiej

Człowiek lubi doświadczać, czuć, widzieć, dlatego do naszej wyobraźni przemawiają cuda eucharystyczne. Mogą one wzmocnić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. Zwracają uwagę na świętość Mszy Świętej oraz przypominają o głębi miłości Boga, który pozostaje...

Monika Rejman-Kulus: Musimy swoje działania zintensyfikować jako osoby wierzące [PODKAST]

wAkcji24.pl | PODKAST | Monika Rejman-Kulus: Komisja, której będę przewodniczyć, czyli „Ja Chrześcijanin”, będzie miała za zadanie na nowo odkrywanie naszej roli, roli osób świeckich w Kościele. Tak jak już kiedyś przed laty św. Jan Paweł II, w adhortacji Christi Fidelis Laici powiedział o roli świeckich w Kościele, uważam, że dzisiaj musimy swoje działania zintensyfikować jako osoby wierzące, świeckie.

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki! [słowo na otwarcie 1. Synodu Diecezji Świdnickiej]

wAkcji24.pl: Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Dzisiaj sobota 18 maja, kiedy wspominamy rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Tu w katedrze, za łaską Pana Boga, specjalnie to powtarzam, bo wszystko jest jego łaską, inaugurujemy pierwszy synod diecezji świdnickiej. To właśnie temu patronowi dnia dzisiejszego (św. Janowi Pawłowi II – przyp. red.) powierzamy dzieło synod

Bp. Marek Mendyk otworzył 1. Synod Diecezji Świdnickiej! Kazanie Biskupa podczas Mszy św. inauguracyjnej

wAkcji24.pl | Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Poprzez wydarzenia synodalne chcemy też przygotować nasze serca i umysły na wielki jubileusz naszego Odkupienia. Trzeba pamiętać, że w 2033 roku będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia. Dziewięć lat, które nas czekają do tego jubileuszu to wspaniała okazja, aby tak jak się to czyni przez rekolekcje i misje, ożywić naszą wiarę, a nade wszystko dziękować Bogu za dzieło odkupienia i zbawienia.