Odkryj Tajemnicę Eucharystii

Cuda Eucharystyczne: Świadectwa Wiary

Biskup Świdnicki Marek Mendyk ogłosił hasłem I Synodu Diecezji Świdnickiej słowa z Listu do Hebrajczyków “Patrzmy na Jezusa”. Cuda eucharystyczne uświadamiają nam, że patrzenie to może mieć wymiar całkowicie dosłowny.

Boże Ciało: Czy wiesz jakie ma znaczenie?

Boże Ciało: Historia Uroczystości

Wierni katoliccy od początków chrześcijaństwa szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę, podczas której dochodzi do Przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znana jako Boże Ciało, ma charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, co sprawia, że jest to święto ruchome, przypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce obchody Bożego Ciała wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii.

DALL·E 2024 04 30 08.57.33 A wide image of a monstrance with a standing host from which a radiant light emanates. The background is softly illuminated by the light emphasizing

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona dzięki widzeniu św. Julianny z Cornillon. Jako przeorysza klasztoru augustianek w Mont Cornillon koło Liège, w 1245 roku miała objawienia, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Dzień ten miał przypadać w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Biskup Liège, Robert z Thourotte, po konsultacjach i dokładnym zbadaniu objawień, zgodził się na życzenie Chrystusa. Pierwsza procesja eucharystyczna odbyła się w 1246 roku. Po śmierci biskupa, wyższe duchowieństwo uznało wprowadzenie święta za niewłaściwe, a św. Juliannę prawie oskarżono o herezję. Dzięki interwencji archidiakona Jakuba z Liege, który później został papieżem Urbanem IV, święto zostało zatwierdzone. W 1264 roku papież Urban IV wprowadził uroczystość Bożego Ciała dla całego Kościoła.Bezpośrednim powodem ustanowienia święta miał być cud eucharystyczny w Bolsenie z 1263 roku. Podczas Mszy Świętej, po Przeistoczeniu, kielich z winem przewrócił się, a krople Krwi Chrystusa wylały się na korporał. Przerażony kapłan zauważył, że wino zmieniło się w Krew. Papież Urban IV, będąc w pobliskim Orvieto, zabrał święty korporał, który do dziś jest przechowywany w katedrze w Orvieto.

W 1264 roku papież Urban IV bullą „Transiturus” ustanowił uroczystość dla całego Kościoła, wskazując, że ma ona zadośćuczynić za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczcić pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu, której w Wielki Czwartek nie można uroczyście obchodzić z powodu powagi Wielkiego Tygodnia.Ze względu na śmierć Urbana IV bulla ustanawiająca święto nie została ogłoszona, więc uroczystość nie weszła do kalendarza liturgicznego natychmiast. Dopiero papież Jan XXII w 1317 roku umieścił bullę Urbana IV w Klementynach i formalnie wprowadził do kalendarza liturgicznego Święto Najświętszego Ciała Chrystusa, znane potocznie jako Boże Ciało.

W Polsce uroczystość Bożego Ciała wprowadził biskup Nankier w 1320 roku w diecezji krakowskiej. Na synodzie gnieźnieńskim w 1420 roku uznano ją za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w kraju. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Eucharystii w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała, gdzie w 1399 roku miał miejsce cud eucharystyczny.

Boże Ciało: Znaczenie Cudów Eucharystycznych

Boże Ciało: Cuda dzieją się na naszych oczach

Cuda eucharystyczne od wieków stanowią jedno z najbardziej niezwykłych i tajemniczych zjawisk w Kościele katolickim. Opowieści o cudach eucharystycznych, które miały miejsce w różnych epokach i miejscach, wzmacniają wiarę wiernych i są źródłem inspiracji do głębszego przeżywania Eucharystii. Poniżej przedstawiamy kilka cudów eucharystycznych, które pozostawiły niezatarte ślady w historii Kościoła.

Rok Jubileuszowy 2025 Papież Franciszek

Tixla, Meksyk

W Tixla, Meksyku, przy okazji rekolekcji 21 października 2006 roku, podczas rozdawania Komunii świętej, z hostii wydobyła się czerwonawa substancja. Biskup Alejo Zavala Castro powołał specjalną komisję w październiku 2009 roku, aby zbadać to zdarzenie i ustalić, czy było to żartem, czy prawdziwym cudem. Przeprowadzone badania naukowe w latach 2009-2012 wykazały, że podejrzana substancja na hostii jest związana z ludzką krwią. Dwa badania przeprowadzone przez wybitnych ekspertów medycyny sądowej potwierdziły, że substancja pochodzi z wnętrza hostii, wykluczając możliwość, że została umieszczona z zewnątrz. Oświadczenie jednoznacznie stwierdza, że ten incydent nie ma naturalnego wytłumaczenia.Bolsena, Włochy

W Bolsenie w 1263 roku niemiecki ksiądz podróżujący do Rzymu zatrzymał się w tym miejscu. Podobnie jak w przypadku kapłana z Lanciano, miał wątpliwości co do prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii. Po wypowiedzeniu słów konsekracji hostia w jego rękach zaczęła spływać kroplami krwi na ołtarz. Ksiądz natychmiast udał się do papieża Urbana IV, by wyznać swoje wątpliwości. To właśnie ten cud miał wpłynąć na wydanie przez papieża bulli ustanawiającej święto Bożego Ciała. Tkanina, na którą spadły krople krwi, jest wystawiona w katedrze w Orvieto, a kościół w Bolsenie, gdzie doszło do cudu, można również odwiedzić.

Santarém, Portugalia

W Santarém w Portugalii, w XIII wieku, miało miejsce kolejne niesamowite wydarzenie. Kobieta, zdradzona przez swojego męża, zasięgnęła porady wróżki. Warunkiem pomocy było dostarczenie konsekrowanej hostii. Kobieta przyjęła komunię, ale zamiast połknąć hostię, wyjęła ją z ust i owinęła w materiał. Hostia zaczęła krwawić, a po powrocie do domu kobieta ukryła ją. W nocy w miejscu, gdzie była hostia, rozświetliło się światło. Kobieta opowiedziała o tym księdzu, który zabrał hostię z powrotem do kościoła. Hostia pokryta krwią nadal jest przechowywana w kościele, który później nazwano kościołem cudu eucharystycznego.

Lanciano, Włochy

W Lanciano we Włoszech, w VIII wieku, miało miejsce jedno z najbardziej znanych cudów eucharystycznych na świecie. Kapłan podczas mszy, mając wątpliwości co do prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii, doświadczył niezwykłego zjawiska. Kiedy wypowiedział słowa konsekracji, chleb i wino zamieniły się w ludzkie ciało i krew. Pięć kropli krwi, które się pojawiły, miało symbolizować pięć ran Chrystusa. Do dziś ciało i krew można oglądać w kościele św. Franciszka w Lanciano.Chirattakonam, Indie

W Chirattakonam w Indiach, 28 kwietnia 2001 roku, podczas adoracji eucharystycznej w kościele parafialnym, na hostii pojawiły się czerwone plamy. Kapłan umieścił hostię w tabernakulum, a po kilku dniach zobaczył, że plamy uformowały się w wizerunek człowieka z koroną cierniową. Monstrancję z tą hostią można zobaczyć w kościele w Chirattakonam.Cuda Eucharystyczne Boże Ciało

Boże Ciało: Cuda Eucharystyczne w Polsce

Niezwykłe Zjawiska w Sokółce, Legnicy i Krakowie

W Polsce miały miejsce liczne cuda eucharystyczne, które wzmacniają wiarę wiernych i przyciągają pielgrzymów z całego świata. W Sokółce, w 2008 roku, konsekrowana hostia, która wypadła z rąk kapłana, zaczęła wykazywać cechy tkanki mięśnia sercowego. Badania naukowe potwierdziły, że materiał pochodzi z ludzkiego serca w stanie agonalnym. W Legnicy, w 2013 roku, hostia, która upadła na ziemię, po kilku dniach pokryła się czerwonym przebarwieniem. Badania histologiczne wykazały obecność włókien tkanki mięśnia sercowego. W Krakowie, w 1345 roku, skradzione hostie zostały odnalezione w błocie, a miejsce to zaczęło emanować niezwykłym światłem. Te wydarzenia są dowodem na rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Kraków, Polska

W 1345 roku, złodzieje w krakowskim kościele włamali się i rozbili tabernakulum i zabrali puszkę z konsekrowanymi komunikantami. Wtedy spostrzegli się, że nie jest ona ze szlachetnego metalu, zawiedzeni wrzucili ją za miastem w porośnięte trawą mokradła.

Podczas trzech kolejnych nocy świetlista łuna biła z tego miejsca. Szukano przyczyny tego zjawiska, początkowo uważano że jest to zapowiedź nadciągających na miasto nieszczęść. Biskup nakazał post, po trzech dniach modlitwy udano się w owo miejsce i odnaleziono w trawach i błocie puszkę z hostiami. Zaniesiono ją do katedry i urządzono nabożeństwo wynagradzające za popełnione świętokradztwo. Na miejscu znaleziska król Kazimierz Wielki kazał wybudować kościół pw. Bożego Ciała, a wokół niego osadę nazwaną później Kazimierzem.

Sokółka, Polska

Poranna msza niedzielna 12 października 2008 roku w kościele św. Antoniego w Sokółce. Podczas udzielania komunii jednemu z kapłanów wypadł konsekrowany komunikant. Zgodnie z przepisem liturgicznym, kapłan włożył Hostię do vasculum (małe naczynie wypełnione wodą), w którym to  komunikat miał się rozpuścić. Tymczasem…
 

Legnica, Polska

25 grudnia 2013 roku, podczas porannej Mszy św. w kościele św. Jacka w Legnicy, jeden z kapłanów przypadkowo upuścił Hostię. Zgodnie z przepisami liturgicznymi umieszczono ją w vasculum, czyli naczyniu z wodą, aby mogła się rozpuścić w ciągu kilku dni. Jednak po 11 dniach zauważono, że Hostia nie rozpuściła się, a na jej powierzchni pojawiło się czerwone przebarwienie. O tej sytuacji powiadomiono ówczesnego biskupa legnickiego, Stefana Cichego, który polecił kapłanom odczekać jeszcze dwa tygodnie, aby sprawdzić, czy przebarwienie nie jest wynikiem działania grzybów. Po tym czasie biała część Hostii się rozpuściła, ale czerwona plama o wymiarach 1,5 na 0,5 cm pozostała. Wtedy zwrócono się do specjalistów, aby zbadali to niezwykłe zjawisko.

Biskup Stefan Cichy powołał specjalną komisję złożoną z trzech kapłanów oraz dr Barbary Engel, kardiologa, która miała wyjaśnić ten niecodzienny fenomen we współpracy z naukowcami. 26 stycznia 2014 roku dr Tomasz Jurek, kierownik Katedry Medycyny Sądowej we Wrocławiu, pobrał próbki przemienionej Hostii oraz przeprowadził różne wymazy, w tym wody z kranu. 10 lutego wyjęto z vasculum czerwone ciało, umieszczono je na korporale, a następnie schowano w tabernakulum, gdzie pozostawało do czasu publicznego wystawienia w specjalnym relikwiarzu.

 

W połowie marca przedstawiono ekspertyzę, która wykluczyła obecność kolonii grzybów lub bakterii odpowiedzialnych za przebarwienie. Badania histologiczne wykazały obecność struktur włóknistych najbardziej przypominających włókna tkanki mięśnia sercowego.

W Wielkim Tygodniu 2016 roku Kongregacja Nauki i Wiary uznała, że istnieje moralna i naukowa pewność, iż w Legnicy doszło do wydarzenia nadprzyrodzonego. Biskup diecezjalny otrzymał zgodę od watykańskiej dykasterii na ogłoszenie tej wiadomości wiernym oraz na przygotowanie odpowiedniego miejsca kultu i zbieranie informacji o ewentualnych łaskach związanych z tym niezwykłym fenomenem eucharystycznym.

 Po ogłoszeniu tego wydarzenia eucharystycznego ludzie zaczęli przynosić przed Najświętszy Sakrament, zdjęcia swoich bliskich, obok kaplicy, w której znajduje się relikwiarz z Hostią, stanęły tablice, a na każdej z nich pojawiły się dziesiątki, jeśli nie setki zdjęć. Ludzie zostawiają w pojemniku zdjęcia osób, za które się modlą. Są tam także kule, krzyże, książeczki do nabożeństwa i inne przedmioty pozostawione przez ludzi, którzy w szczególny sposób doświadczyli Bożego działania właśnie tutaj, gdzie Bóg ukazał swoją realną obecność na kawałku Hostii. Cud w Sokółce Cuda Eucharystyczne

Boże Ciało i Cuda Eucharystyczne

Świadectwo Wiary i Głębsze Przeżywanie Eucharystii

Uroczystość Bożego Ciała oraz cuda eucharystyczne,, są głębokim świadectwem wiary i przypominają wiernym o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Poprzez takie nadprzyrodzone znaki, Bóg nieustannie potwierdza swoją obecność i miłość do nas. Te wydarzenia nie tylko wzmacniają naszą wiarę, ale również zachęcają do głębszego przeżywania Eucharystii. W ten sposób, zarówno w codziennym życiu, jak i w wyjątkowych momentach, możemy odczuwać bliskość Boga, który towarzyszy nam w każdej chwili.

Wszystkie te cuda eucharystyczne są uważane za znaki Bożej obecności i potwierdzenie prawdziwości nauki katolickiej dotyczącej Eucharystii. Przechowywane relikwie w różnych kościołach na całym świecie przyciągają pielgrzymów i wiernych, którzy chcą doświadczyć tajemnicy i cudu Eucharystii.

wAkcji24.pl | Wiara | Maria Nicińska | 29.05.2024 | Ilustracja główna: OpenaAI  | Fot. Cud Eucharystyczny w Sokółce ks. Jakub Klimontowski |

Poznaj Tajemnicę Eucharystii

Zapraszamy do dalszego zgłębiania tajemnicy Eucharystii poprzez czytanie naszych artykułów, udział w nabożeństwach oraz pielgrzymki do miejsc związanych z cudami eucharystycznymi. Odkryj głębię i piękno tego sakramentu, który jest sercem wiary katolickiej. Doświadcz na własne oczy miejsc, gdzie Bóg objawił swoją obecność w niezwykły sposób.

Obrona życia – Konferencja Episkopatu Polski: Bóg Wszechmogący jest Dawcą Życia

wAkcji24.pl: Obrona życia – Konferencja Episkopatu Polski zabrała głos: Bóg Wszechmogący jest Dawcą Życia, przez co jest obecny w poczęciu i życiu każdego człowieka. Życie nowej, unikalnej osoby ludzkiej, rozpoczyna się od poczęcia, czyli połączenia komórek matki i ojca. Od tego momentu każdy człowiek powinien mieć zapewnione pełne prawo do ochrony życia.

Błogosławiona Maria Kandyda od Eucharystii. Czego może nas nauczyć?

wAkcji24.pl: Błogosławiona Maria Kandyda, jej wspomnienie przypada na 12 czerwca.  Zapraszamy do zapoznania się z piękną postacią, mistyczką Eucharystii, od której możemy uczyć się wytrwałości w dążeniu do celu, cierpliwości w czekaniu, a także w dojrzeniu i...

Religia w szkole: jednoznaczne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

wAkcji24.pl | Religia w szkole: zdecydowane stanowisko Konferencji Episkopatu Polski wobec prób ograniczania katechezy w polskich szkołach. Przeczytaj cały dokument Konferencji Episkopatu Polski w tej sprawie. Dołącz do osób broniących religii w polskiej szkole!

Więźniarki Bidena: katolickie aktywistki pro-life w amerykańskim więzieniu

wAkcji24.pl: Więźniarki Bidena: Cztery aktywistki pro-life uwięzione za blokadę kliniki aborcyjnej, symbol kontrowersji FACE Act. Starsze kobiety trafiły do więzienia mimo poważnych problemów ze zdrowiem.

Cisza wyborcza – narzędzie przeciwko Kościołowi Katolickiemu?

wAkcji24.pl: Cisza wyborcza obowiązuje w krajach tradycyjnie uważanych za katolickie, takich jak Włochy, Hiszpania, Francja czy Polska. Czy to przypadek, że tam gdzie nie istnieje silny i zjednoczony kościół ciszy wyborczej nie potrzeba wprowadzać?

Jaki naprawdę jest ojciec Rydzyk mówi Marcin Klamka CSsR. Rozmowy w Akcji [PODCAST]

wAkcji24.pl: Jaki naprawdę jest ojciec Rydzyk? Jakie tajemnice skrywa słynny zakon Redemptorystów? Ojciec Marcin Klamka CSsR w szczerej rozmowie z ks. Jakubem Klimontowskim. Posłuchaj kolejnego odcinka naszego podcastu „Rozmowy w Akcji”.

Biskup jubilat – Ignacy Dec

wAkcji24.pl: Pierwszy Biskup Świdnicki, ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, w czerwcu obchodzi kilka ważnych jubileuszy. Biskup senior będzie świętował 80. urodziny, 55 lat kapłaństwa i 20 lat święceń biskupich.

Najświętsze Serce Jezusa – Objawienia i Obietnice

Czerwiec jest miesiącem nabożeństw do Najświętszego Serca Jezusowego. Serce Chrystusa jest symbolem i żywym obrazem Jego nieskończonej miłości. Symbolem tej miłości Słowa Wcielonego do nas jest Jego Serce przebite na krzyżu. Jezus kocha nas przez to Serce jako...

Jak trwoga to do Boga? Nauka kontra wiara

wAkcji24.pl: Powiedzenie „Jak trwoga to do Boga” na stałe zakorzenione jest w naszym języku i świadomości. Wielki Słownik Języka Polskiego wyjaśnia , że „tylko wtedy przypominamy sobie o Bogu i prosimy Go o pomoc, gdy znajdujemy się w jakiejś trudnej, krytycznej sytuacji”. Istnieje także spostrzeżenie, że „chłop się nie przeżegna, dopóki piorunu nie usłyszy”. Ukryta tu jest podwójna mądrość. Jedna strona mówi nam o tym, że wiara wpływa na postrzeganie przez człowieka trudności w życiu, druga zaś rozróżnia swego rodzaju myślenie magiczne od myślenia religijnego.

Górski Karabach: Ormian wypędzono z domów, teraz ich kościoły są zagrożone

wAkcji24.pl: Górski Karabach kontrolowany przez Azerbejdżan straci ormiańskie, chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe? Międzynarodowa społeczność Ormian jest zbulwersowana wystawą w Warszawie, na której ormiańskie kościoły zostały przedstawione jako albańskie…