Kardynał Stefan Wyszyński, nazywany „Prymasem Tysiąclecia”, to jedna z najbardziej znaczących postaci w historii Kościoła katolickiego w Polsce oraz w walce z reżimem komunistycznym. Jego życie i działalność symbolizują niezłomność ducha w obliczu brutalnych represji władz komunistycznych. 

Kardynał Stefan Wyszyński: Walka z komunizmem

Po przejęciu władzy przez komunistów Kościół katolicki stał się jednym z głównych przeciwników nowego reżimu. Wyszyński, jako prymas Polski, stał na czele tej opozycji, starając się bronić niezależności Kościoła oraz praw obywatelskich. Jego niezłomna postawa w obronie wiary i wolności stawała się coraz bardziej niewygodna dla komunistów.

Aresztowanie i internowanie

W nocy z 25 na 26 września 1953 roku Wyszyński został aresztowany przez władze komunistyczne. Internowanie prymasa było kulminacyjnym momentem represji wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Prymas został przewieziony do różnych miejsc odosobnienia, m.in. Rywałdu, Stoczka Warmińskiego, Prudnika oraz Komańczy. Komuniści mieli nadzieję, że izolacja Wyszyńskiego osłabi opór Kościoła oraz zastraszy wiernych.

Warunki internowania

Podczas internowania Wyszyński był poddawany surowym warunkom życia. Odcinano go od kontaktu ze światem zewnętrznym, monitorowano jego korespondencję oraz rozmowy. Władze komunistyczne miały nadzieję, że w ten sposób złamią ducha prymasa, jednak jego wiara i niezłomność okazały się silniejsze.

Niesamowicie marzły ręce i nogi. Nie pomogło nawet owijanie się pledem. Podobne kłopoty były w łazience, gdzie stary piec nie dawał się rozpalić; dymił na cały dom pomimo wielokrotnego czyszczenia. Przez długi czas trzeba się było myć w zimnej łazience. Dokuczał nam również brak wody; stary motor ciągnący wodę często odmawiał posłuszeństwa. Byliśmy dość często bez wody, którą trzeba było przynosić z dołu. W końcu cały ten system zamarzł na kość. Podziwialiśmy sterty lodu, które wyrąbano z pokojów pod nami. Mieszkaliśmy nad lodowniami. Pokoje na dole nie były ogrzewane, natomiast były fantastycznie zagrzybione. Nikt nie dbał o to, by je ogrzać. Wszystkie korytarze pokryte były na ścianach białym szronem i zamrozem– pisał Stefan Wyszyński i przyznawał dalej:

 W takich warunkach zacząłem odczuwać różne dolegliwości. Nóg nie mogłem rozgrzać nawet w ciągu nocy. Ręce mi popuchły. Podobnie oczy mi zapuchły. Odczuwałem wielki ból w okolicy nerek i w całej jamie brzusznej. Każdego dnia przechodziłem bóle głowy. 

 

Kardynał Stefan Wyszyński: 10 myśli Prymasa Polski, które są dzisiaj najbardziej aktualne

Kardynał Stefan Wyszyński: Działalność duchowa i intelektualna podczas internowania

Wyszyński

Źródło: IPN/edukacja.ipn.gov.pl

Mimo trudnych warunków internowania Wyszyński się nie poddał. Prowadził intensywną działalność duchową i intelektualną, pisząc listy do duchowieństwa i wiernych. Te listy były przemycane na wolność i stanowiły ważne wsparcie duchowe dla Polaków żyjących pod reżimem komunistycznym. W swoich pismach podkreślał znaczenie wiary, jedności oraz niezłomności w obliczu prześladowań.

Wyszyński w swoich listach pisał o nadziei, wierze i jedności, co dodawało otuchy prześladowanym przez reżim komunistyczny. Jego przesłania były pełne optymizmu i wiary w lepszą przyszłość, co mobilizowało ludzi do dalszej walki o wolność i godność.

Powrót do wolności

Pod naciskiem społeczności międzynarodowej oraz wzrastającego niezadowolenia w kraju, władze komunistyczne były zmuszone zwolnić prymasa w 1956 roku.  Po słynnym i  triumfalnym wiecu na pl. Defilad Gomułka podjął decyzję o uwolnieniu Wyszyńskiego, dwa dni później w Komańczy pojawili się wysłannicy Rady Ministrów. Prymasa odwiedzili wiceminister sprawiedliwości Zenon Kliszko i poseł Władysław Bieńkowski. 

Oświadczyli mi, że przybywają z ramienia towarzysza Wiesława dla przedłożenia pewnych spraw do rozważenia. Nowy sekretarz PZPR stoi na stanowisku, że konieczny jest jak najszybszy powrót Prymasa do Warszawy i objęcie urzędowania. Przedstawili mi sytuację społeczno-gospodarczą kraju, jak również wewnętrzną i zewnętrzno-polityczną. Wszystkie te spostrzeżenia wymagają, by w kraju doszło jak najszybciej do pełnego uspokojenia. Władysław Gomułka uważa, że na odcinku stosunku Kościół–Państwo najwięcej niepokoju w społeczeństwie budzi obecna sytuacja Prymasa. I dlatego zostali wydelegowani przez Sekretarza Partii, by usłyszeć zdanie Księdza Prymasa. Moja odpowiedź: Jestem tego zdania od trzech lat, że miejsce Prymasa Polski jest w Warszawie.- kard. Wyszyński.  

Po powrocie do Warszawy Wyszyński został przywitany z ogromnym entuzjazmem przez wiernych. Jego powrót umocnił pozycję Kościoła katolickiego w Polsce oraz dodał otuchy społeczeństwu w dalszej walce z reżimem.

Jeszcze w więzieniu zanotował: “Brak męstwa jest dla biskupa początkiem klęski”. Od tego momentu jego zachowanie względem władz komunistycznych się zmieniło. Stał się on bowiem surowszy i bardziej stanowczy. Być może nie mógł wygrać z komuną, ale to, co mógł zrobić to zintegrować Kościół katolicki. 

Po części dzięki niewątpliwemu charyzmatowi, po części zaś za sprawą nieustannej presji władz, której poddawani byli wszyscy biskupi i która miała spowodować dezintegrację episkopatu, kard. Wyszyńskiemu udało się stworzyć niespotykany w innych krajach katolickich centralistyczny model kierowania Kościołem. Przetrwał on nie tylko okres lat siedemdziesiątych, kiedy ekipa Gierka, przestraszona możliwością zastąpienia starzejącego się Wyszyńskiego przez kard. Karola Wojtyłę, zaczęła komplementować prymasa, ale całą epokę PRL.- prof. Antoni Dudek

Powrót Wyszyńskiego do aktywnej działalności duchowej i społecznej umocnił pozycję Kościoła katolickiego w Polsce. Jego niezłomność i odwaga stały się symbolem walki o wolność i prawa człowieka. Prymas kontynuował swoje działania, nie zważając na groźby i represje ze strony władz komunistycznych.

 

Wyszyński

Źródło: IPN/edukacja.ipn.gov.pl

Dziedzictwo prymasa Wyszyńskiego

Stefan Wyszyński pozostaje symbolem niezłomności i odwagi w walce o wolność i godność człowieka. Jego życie i działalność są świadectwem siły wiary oraz ducha w obliczu brutalnych represji. Jego beatyfikacja w 2021 roku była uznaniem jego zasług dla Kościoła i Polski.

Dziedzictwo Wyszyńskiego wykracza poza granice Polski. Jego postawa i działania inspirowały ludzi na całym świecie, stając się przykładem walki o prawa człowieka i wolność religijną. Jego życie pokazuje, że niezłomność i wiara mogą przetrwać nawet najtrudniejsze próby.

Kardynał Stefan Wyszyński to postać, która odegrała kluczową rolę w historii Polski XX wieku. Jego niezłomność, odwaga i determinacja w obliczu prześladowań komunistycznych pozostają inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie. Internowanie prymasa było jednym z najciemniejszych momentów w historii PRL, jednak jego postawa pokazała, że nawet w najtrudniejszych chwilach można zachować godność i wiarę.

 

 

wAkcji24.pl | Maria Nicińska | Wiara | 8.07.2024

Bp Ignacy Dec: Droga prawdy i rozumu została zastąpiona drogą politycznej poprawności i fizycznej siły

Biskup Ignacy Dec wygłosił homilię podczas XXXIII Pielgrzymki Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę – 13 lipca 2024 r. Prezentujemy obszerne fragmenty wypowiedzi biskupa Ignacego Deca. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili...

Ks. Krzysztof Ora: Koszula Romka i katecheza

Ks. Krzysztof Ora: Ubranie noszące ślady zabójstwa Romka zostało podarowane licheńskiemu muzeum przez matkę chłopca. Jedna z wersji okoliczności śmierci tego 13-latka mówi o jego bohaterskiej postawie. Niósł w ręce transparent z hasłem: chcemy religii w szkole....

Marcin Bogdan: Jesteś katolikiem?

Marcin Bogan: Aresztowano księdza, księdza Michała Olszewskiego. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili o tym? To teraz już wiesz. Aresztowali księdza, zakuli w kajdanki i osadzili w areszcie.

ks. Jakub Klimontowski: Zadania ojca – walka o miłość, dobro i zbawienie

wAkcji24.pl: Redaktor naczelny miesięcznika „w-Akcji” ks. Jakub Klimontowski w Dzień Ojca pisze o tym tym, jakie są prawdziwe zadania ojca. Czy chodzi tylko o zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa finansowego?

Ks. Mike Schmitz: Dlaczego lepiej być katolikiem a nie po prostu chrześcijaninem?

wAkcji24.pl: Ks. Mike Schmitz tłumaczy dlaczego lepiej być katolikiem: Często otrzymuję pytania: „Więc jesteś katolikiem, prawda?”. Odpowiadam: „Tak, jestem”. Ludzie pytają: „Jaka jest główna różnica między Kościołem Katolickim a innymi wyznaniami protestanckimi lub niekatolickimi?”. Odpowiedź może sprowadzać się do jednego słowa: autorytet. Wiem, że to słowo budzi negatywne emocje u wielu z nas. Nie lubimy go, budzi opór. Ale co właściwie oznacza autorytet?

Cisza wyborcza – narzędzie przeciwko Kościołowi Katolickiemu?

wAkcji24.pl: Cisza wyborcza obowiązuje w krajach tradycyjnie uważanych za katolickie, takich jak Włochy, Hiszpania, Francja czy Polska. Czy to przypadek, że tam gdzie nie istnieje silny i zjednoczony kościół ciszy wyborczej nie potrzeba wprowadzać?

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Chorych odwiedzać

wAkcji24.pl: Biskup Ignacy Dec tłumaczy co oznacza chrześcijański obowiązek „chorych odwiedzać”: Choroba jest doświadczeniem nas wszystkich.  W Katechizmie Kościoła Katolickiego,  w punkcie 1500, czytamy: „Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci”.

ks. Jakub Klimontowski: Maryja Królowa Polski. Jak miłość do Maryi kształtuje nasze postawy

wAkcji24.pl: Maryja Królowa Polski! Od wieków Maryja, matka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa była gorąco czczona wśród Polaków. Historia pokazuje, że Matka Boża odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w historii naszego narodu. Uroczystość Maryi Królowej Polski, obchodzona każdego roku 3 maja, w sposób niezwykle wyjątkowy ukazuje rys maryjny naszego narodu. 

Biskup Marek Mendyk wzywa do jedności. Potraktujmy to z największą powagą

wAkcji24.pl: Synod Diecezji Świdnickiej, który Biskup Marek Mendyk zaingurował 18 maja 2024 roku, ma stać się nie tylko momentem refleksji, ale i inauguracją wspólnego działania. W jego centrum stawiane są pytania o tożsamość chrześcijańską, o fundamenty naszej wiary i kierunki, w których powinniśmy podążać jako wspólnota wierzących.

ks. Jakub Klimontowski: Cuda Eucharystyczne a I Synod Diecezji Świdnickiej

Człowiek lubi doświadczać, czuć, widzieć, dlatego do naszej wyobraźni przemawiają cuda eucharystyczne. Mogą one wzmocnić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. Zwracają uwagę na świętość Mszy Świętej oraz przypominają o głębi miłości Boga, który pozostaje...

Bp James Conley: Depresja – katolickie podejście. Relacja biskupa który doświadczył ciemności

wAkcji24.pl: Bp James Conley o tym czym jest depresja i jak z nią wygrać: Nasz świat doświadcza kryzysu zdrowia psychicznego. Lęk i depresja ciążą na życiu wielu ludzi – często są to młodzież i młodzi dorośli. Jest jednak nadzieja. Mówię to z doświadczenia. Przeszedłem własną drogę problemów psychicznych, która zabrała mnie na dno ciemności i potem z powrotem do życia, w którym ponownie doświadczam radości i jeszcze głębszej miłości do naszego Pana.

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem duszy – Grzeszących upominać (1)

wAkcji24.pl | Bp Ignacy Dec: Pośród uczynków miłosiernych co do duszy na pierwszym miejscu Kościół wymienia: „Grzeszących upominać”. Wskazuje to na jego ważność. Podejmując refleksję nad tym uczynkiem miłosiernym, spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania: jakie są podstawy biblijne obowiązku upominania?; kto jest powołany do udzielania upomnień?; jaki jest motyw upominania, jaka forma oraz sposób udzielania i przyjmowanie upomnień?

Bp Thomas John Paprocki: Prezydent Biden kpi z naszej wiary katolickiej

wAkcji24.pl | Opinie | Biskup Thomas John Paprocki, biskup Springfield in Illinois (USA): W ubiegłym miesiącu, 23 kwietnia 2024 r., prezydent USA Joe Biden wzmocnił swoje poparcie dla grzechu aborcji, wykonując znak krzyża podczas wiecu aborcyjnego w Tampie na Florydzie.

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki! [słowo na otwarcie 1. Synodu Diecezji Świdnickiej]

wAkcji24.pl: Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Dzisiaj sobota 18 maja, kiedy wspominamy rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Tu w katedrze, za łaską Pana Boga, specjalnie to powtarzam, bo wszystko jest jego łaską, inaugurujemy pierwszy synod diecezji świdnickiej. To właśnie temu patronowi dnia dzisiejszego (św. Janowi Pawłowi II – przyp. red.) powierzamy dzieło synod

Bp. Marek Mendyk otworzył 1. Synod Diecezji Świdnickiej! Kazanie Biskupa podczas Mszy św. inauguracyjnej

wAkcji24.pl | Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Poprzez wydarzenia synodalne chcemy też przygotować nasze serca i umysły na wielki jubileusz naszego Odkupienia. Trzeba pamiętać, że w 2033 roku będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia. Dziewięć lat, które nas czekają do tego jubileuszu to wspaniała okazja, aby tak jak się to czyni przez rekolekcje i misje, ożywić naszą wiarę, a nade wszystko dziękować Bogu za dzieło odkupienia i zbawienia.

Mariusz Drapikowski: Położył rękę na mojej głowie. W ciągu tygodnia wrócił wzrok, możliwość poruszania się.

wAkcji24.pl Opinie | Mariusz Drapikowski: Zachorowałem na stwardnienie rozsiane. Straciłem wzrok w jednym oku całkowicie, w drugim w znacznym stopniu. Moja żona jest lekarzem, więc byłem leczony w instytutach w Polsce i na świecie. Niestety choroba rozwijała się gwałtownie, także każdego tygodnia, każdego kwartału znaczna część mojego zdrowia była zabierana.

Ks prał. Stanisław Szczepaniec: Doświadczenie Mojżesza. 5 kroków do pełnej Adoracji

wAkcji24.pl Opinie | Ks. Prał. Stanisław Szczepaniec: Chcę przywołać doświadczenia Mojżesza z góry Horeb. Mojżesz zobaczył tam płonący krzew i powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.

Bp Marek Mendyk: Patrzmy na Jezusa!

Bp Marek Mendyk: Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek liczby powołań i inne niesprzyjające okoliczności – to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W tych okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, jak uczniowie w czasie burzy na jeziorze: „Panie! Czy Cię to nic nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4, 38).

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Umarłych pogrzebać

wAkcji24.pl Opinie | Biskup Ignacy Dec: Umarłych pogrzebać – jest ostatnim uczynkiem miłosierdzia na katechizmowej liście uczynków miłosierdzia względem ciała. Jest obowiązkiem okazania szacunku do ludzkiego ciała, do części materialnej człowieka, pozostałym po jego biologicznej śmierci.

Greg Erlandson: Ojciec Justin wyjaśnia wszystko

Ojciec Justin, projekt zainicjowany przez Catholic Answers, przedstawiał katolicką sztuczną inteligencję jako autorytatywną, duchowną postać, co wywołało szerokie kontrowersje. Christopher Check, prezes Catholic Answers, wyraził, że wybór tej postaci miał na celu...