Bp Marek Mendyk: Musimy się ocknąć z tego marazmu

Synod Diecezji Świdnickiej Katedra Świdnicka

Biskup Marek Mendyk - o tym jak traktowany jest ks. Michał Olszewski

Wizja świętego Jana Bosko

Święty ksiądz Bosko dostąpił niezwykłego widzenia, które do dzisiaj niesie ze sobą wiele ważnych dla naszych czasów znaków. Chciałbym tylko dwa krótkie fragmenty z tego widzenia księdza Bosko przytoczyć.

Ujrzałem siebie na skalistej wysepce na morzu, opowiada ksiądz Bosko. Szalała, straszliwa burza. Wtem ujrzałem olbrzymi okręt potężnie miotany na wszystkie strony. Na nim zobaczyłem papieża, kardynałów, biskupów, księży, zakonników, siostry zakonne, wielu ludzi. I zrozumiałem, oznacza to święty kościół katolicki. Wokół tego wielkiego widziałem wiele innych potężnych okrętów. I były to mniej lub bardziej to agresywne statki, które z różnych stron atakowały okręt Kościoła, wyrządzając mu wiele szkód.

Równocześnie nieprzyjaciele zarzucali okręt papieski ogromną ilością książek, różnych broszur. W czasie szczególnie gwałtownego ataku zobaczyłem, że papież został ciężko ranny i że umarł wskutek upływu krwi.

Jednak znajdujący się na jego okręcie kardynałowie wybrali zaraz nowego papieża. Wiadomość o śmierci jednego papieża i o wyborze jego następcy została natychmiast podana światu. Ów nowy papież podjął bardzo trudne zadanie. I tutaj w dalszej części święty ksiądz Bosko opisuje niesamowitą pomoc, jaka została udzielona Kościołowi.

Wrogowie sądzili, że odnieśli zwycięstwo

Pewien fragment pomijam, żeby teraz przejść już do kolejnego. Ksiądz Bosko opowiada dalej: ciężko uszkodzony okręt Kościoła zdawał się być zgubiony wobec szalonej przemocy wrogów. Sądzili oni, że odnieśli zwycięstwo. Ale wtedy zobaczyłem (ks. Bosko – przyp. red.), jak nagle z ciemności i wzburzonego morza wyłaniają się w górę dwa wspaniałe, świetlane filary, kolumny.

Nad pierwszą dojrzałem u góry unoszącą się ogromną jaśniejącą hostię, a na szczycie tej kolumny zobaczyłem tablicę z napisem Salus Credentium, to znaczy ratunek dla wierzących.

Na drugiej kolumnie, nieco mniejszej, znajdującej się trochę dalej, dojrzałem u góry statuę niepokalanej Matki Bożej Maryi i tablicę z napisem „Auxilium Christianorum”, to znaczy wspomożenie chrześcijan.

Kiedy wśród burzy i ciemności, w największej potrzebie i udręce rozbłysło to cudowne zjawisko świetlne, wszyscy na okręcie Kościoła zapałali nową nadzieją, a nowo wybrany papież wydał polecenie, aby skierować się ku tym dwóm świetlanym kolumnom, aby przytwierdzić do nich okręt Kościoła. Kiedy to nastąpiło, burza ucieszyła się. Ustąpiły ciemności i nastał wspaniały dzień.

Wtedy zobaczyłem (św. Jan Bosko – przyp. red.), jak wrogie okręty popadły w największy zamęt, zderzały się ze sobą, tonęły w głębiach wód albo wylatywały w powietrze. Inne oddalały się i znikały z pola widzenia. Wielu rozbitków z tych zniszczonych okrętów pływały pływało na szczątkach statków, kierując się ku niosącemu ratunek okrętowi kościoła. Przyjmowano ich tam z litością i udzielano pomocy.

I na zakończenie święty ksiądz Jan Bosko wyjaśnił, co oznacza ta wizja. Otóż nieprzyjacielskie okręty oznaczają prześladowania Kościoła. Ciężkie Go czekają przeprawy. Jego dotychczasowe cierpienia są niczym w porównaniu z tym, co jeszcze nastąpi.

Scena ta oznacza, że papież zwyciężył dzięki doskonałemu nabożeństwu do Matki Najświętszej, którym rozpali cały Kościół, czego następstwem będzie powszechny, gorący kult Eucharystii w całym Kościele. I to da zwycięstwo Kościołowi.

Kościół będzie przeżywał ciężkie chwile, także dozna wielu szkód, ale samo niebo przyjdzie mu z pomocą.

 

Ciężkie czasy się skończą i zapanuje pokój. Dla wspólnoty Kościoła będzie to nowy, wspaniały rozkwit. Tak się kończy ta wizja widzenia Księdza Bosko.

Prześladowania religijne

Raport: Prześladowania religijne na świecie w 2023 r. Jest coraz bardziej niebezpiecznie

Biskup Marek Mendyk - o tym jak traktowany jest ks. Michał Olszewski

Im bardziej Kościół był prześladowany, tym stawał się mocniejszy.

 

Kiedy patrzymy na dzisiejsze czasy, chciejmy spojrzeć na to jako swoisty nasz polski czas nawiedzenia. Kontemplując tajemnicę nawiedzenia, módlmy się, żeby znikła z naszych serc zawiść. Nie powiększajmy wzajemnych dystansów i dysharmonii, ale bądźmy dla wszystkich błogosławieństwem przez miłość i delikatność serca. Ale też patrzmy, jak Kościół w Polsce przeżywa swój szczególny czas nawiedzenia. Nawiedzenia łaski.

Dlaczego? Ponieważ zawsze tak było w historii Kościoła, że moc w słabości się doskonali. Im bardziej Kościół był prześladowany, tym stawał się mocniejszy. Im bardziej był doświadczany, niszczony, tym bardziej się umacniał, oczyszczał i jednoczył.

Niesłusznie oskarżony ksiądz Michał Olszewski przebywa w więzieniu

W ostatnich dniach docierają do nas bardzo smutne informacje o przebywającym od kilku miesięcy księdzu Michale Olszewskim, sercaninie, który przebywa niesłusznie oskarżony w więzieniu. Przebywający w areszcie ksiądz Michał w zapiskach przesłanych do prasy opisał warunki, w jakich przebywa. I ten opis jest wstrząsający.

W pierwszych dniach po aresztowaniu nic nie jadł, wystawiono go na publiczne ośmieszenie, a w nocy w areszcie, co godzinę budzono go zapalaniem światła. To tylko niektóre z tych szykan, jakich doświadczył.

To wszystko brzmi jak opis metod z PRL-owskich więzień. I to jest zadziwiające, że w wolnej Polsce wciąż istnieją metody rodem z ubeckich katowni. Wówczas stosowano je wobec osób duchownych, osób konsekrowanych i dzisiaj dzieje się dokładnie tak samo.

Katolicy budzą nienawiść urzędników wysługujących się niemoralnym systemom o totalitarnych zapędach

 

Dlaczego to przywołuje?

Bo my musimy się obudzić, my musimy się ocknąć z tego marazmu. Katolicy budzą nienawiść urzędników wysługujących się niemoralnym systemom o totalitarnych zapędach. Ten przykład pokazuje nam, że właśnie w takim systemie żyjemy.

Niestety z zachodu, od Europy idzie neokomunizm. My nie możemy udawać, że tego nie widzimy. Kapłan, którego pierwszą i podstawową misją jest głosić Ewangelię, stał się obiektem szykan. Przyczyną tego jest wyłącznie chęć walki z Kościołem i z Panem Bogiem. nasi wrogowie wykorzystują znaną nam już wcześniej metodę: „uderz w pasterza, a rozproszą się owce”. Mówię to świadomie, bo sam tego doświadczyłem.

Medialnie nagłośnione aresztowanie księdza jest obliczone na zniechęcanie wiernych do Kościoła

Medialnie nagłośnione aresztowanie księdza jest obliczone na zniechęcanie wiernych do Kościoła. To wszystko idzie w kierunku, żeby sprawić, że ludzie stracą zaufanie do Kościoła. Głos katolików jest coraz bardziej eliminowany, wyciszany, nawet zastraszany. To wszystko pokazuje, że jeśli się nie obudzimy, to będziemy świadkami prześladowań zapowiadanych przez Zbawiciela.

Jezus nam przekazał, że będziemy prześladowani, ale przecież to my, chrześcijanie, zbudowaliśmy cywilizację, w której żyjemy. Nasza polska tożsamość wzniesiona jest na wieże i na krzyżu, z którym się teraz walczy.

Polacy przestają pamiętać więc będą zmuszenie ponownie przeżyć doświadczenia sprzed lat.

Presja postkomunizmu spowodowała, że Polacy gremialnie wybrali amnezję. Przestają pamiętać. A skoro przestają pamiętać, będą zmuszeni ponownie przeżyć doświadczenia sprzed lat. Tyle tylko, że w innej może formie, o wiele bardziej drastycznej niż dotąd.

Prześladowania religijne

ks. Jerzy Popiełuszko: prześladowany przez władzę

Biskup Marek Mendyk - o tym jak traktowany jest ks. Michał Olszewski

Nie rozstawajcie się z różańcem i módlcie się o powołania

 

Żeby nie zakończyć pesymistycznie, to chcę przypomnieć, powiedzieć, że przed nami rozciągają się dwie drogi, tak jak te dwa filary. Jedna prowadzi do ruiny moralnej, a druga prowadzi do zbawienia.

My mamy iść w kierunku tych dwóch kolumn, które przed nami nakreśla dzisiaj także Kościół. Eucharystia i Maryja. Jeżeli chcemy podążać drogą wyznaczoną nam przez Pana Boga, to jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy się wpatrywać w Najświętszy Sakrament. Przekonamy się szybko o prawdziwości słów psalmisty, który woła, jeśli pańskiej nie macie pomocy, na nic się przyda wstawać o północy.

Eucharystia to wielki dar Jezusa Chrystusa. On woła do nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przystępując do Komunii Świętej, starajmy się wzbudzać w sobie głęboką świadomość, że to jest nasz Pan i Bóg żywy, prawdziwie obecny. Adorujmy Go z miłością, wierząc, że jest dla nas obroną przed działaniem szatana i wierząc, że jest pokarmem na nasze życie wieczne. Po pandemii przychodzi czas, żeby na nowo przyjmować Ciało Pańskie do ust i na klęcząco.

I przywołujmy w tym wszystkim Matkę Najświętszą. Ona jest strażniczką naszej wiary, więc nie bójmy się, nic nam nie grozi. Nie rozstawajcie się z różańcem i módlcie się o powołania.

 

Marek Mendyk

Marek Mendyk

Biskup Świdnicki

Bp Marek Mendyk urodził się 18.03.1961 roku w Głuszycy k. Wałbrzycha.  W 1987 r. ukończył studia magisterskie w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.  21 marca 1995 obronił pracę doktorską pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II” w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej.  31 marca 2020 r. został ogłoszony biskupem świdnickim więcej

wAkcji24.pl  | Wiara | Biskup Świdnicki Marek Mendyk – Homilia z dn. 2.07.2024 r. w Sanktuarium Bardo | 6.07.2024

Dołącz do nas w modlitwie i działaniu

 

Zapraszamy w poniedziałek 8 lipca 2024 r. o godz. 19.30 do świdnickiego Rynku, aby stanąć w obronie ks. Michała Olszewskiego. Pokażmy nasz sprzeciw wobec narastającej fali zła. Pokażmy także siłę naszej modlitwy.

Pamiętajmy, że przed laty to właśnie księża pomagali przetrwać trudne lata komuny. Dziś jest czas, żebyśmy stanęli odważnie w ich obronie. Teraz naszej pomocy potrzebuje ks. Michał Olszewski.

Jeśli nie wstawimy się za nim, to kto wie, czy za chwilę lewicowa władza nie podniesie ręki na innych naszych kapłanów. Dlatego działajmy z Bożą pomocą. Weźmy ze sobą różańce i flagi narodowe.

Środowiska patriotyczne Ziemi Świdnickiej

Więźniarki Bidena - aktywistki pro-life uwięzione za blokadę kliniki aborcyjnej.

Więźniarki Bidena: katolickie aktywistki pro-life w amerykańskim więzieniu

Bp Ignacy Dec: Droga prawdy i rozumu została zastąpiona drogą politycznej poprawności i fizycznej siły

Biskup Ignacy Dec wygłosił homilię podczas XXXIII Pielgrzymki Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę – 13 lipca 2024 r. Prezentujemy obszerne fragmenty wypowiedzi biskupa Ignacego Deca. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili...

Ks. Krzysztof Ora: Koszula Romka i katecheza

Ks. Krzysztof Ora: Ubranie noszące ślady zabójstwa Romka zostało podarowane licheńskiemu muzeum przez matkę chłopca. Jedna z wersji okoliczności śmierci tego 13-latka mówi o jego bohaterskiej postawie. Niósł w ręce transparent z hasłem: chcemy religii w szkole....

Marcin Bogdan: Jesteś katolikiem?

Marcin Bogan: Aresztowano księdza, księdza Michała Olszewskiego. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili o tym? To teraz już wiesz. Aresztowali księdza, zakuli w kajdanki i osadzili w areszcie.

ks. Jakub Klimontowski: Zadania ojca – walka o miłość, dobro i zbawienie

wAkcji24.pl: Redaktor naczelny miesięcznika „w-Akcji” ks. Jakub Klimontowski w Dzień Ojca pisze o tym tym, jakie są prawdziwe zadania ojca. Czy chodzi tylko o zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa finansowego?

Ks. Mike Schmitz: Dlaczego lepiej być katolikiem a nie po prostu chrześcijaninem?

wAkcji24.pl: Ks. Mike Schmitz tłumaczy dlaczego lepiej być katolikiem: Często otrzymuję pytania: „Więc jesteś katolikiem, prawda?”. Odpowiadam: „Tak, jestem”. Ludzie pytają: „Jaka jest główna różnica między Kościołem Katolickim a innymi wyznaniami protestanckimi lub niekatolickimi?”. Odpowiedź może sprowadzać się do jednego słowa: autorytet. Wiem, że to słowo budzi negatywne emocje u wielu z nas. Nie lubimy go, budzi opór. Ale co właściwie oznacza autorytet?

Cisza wyborcza – narzędzie przeciwko Kościołowi Katolickiemu?

wAkcji24.pl: Cisza wyborcza obowiązuje w krajach tradycyjnie uważanych za katolickie, takich jak Włochy, Hiszpania, Francja czy Polska. Czy to przypadek, że tam gdzie nie istnieje silny i zjednoczony kościół ciszy wyborczej nie potrzeba wprowadzać?

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Chorych odwiedzać

wAkcji24.pl: Biskup Ignacy Dec tłumaczy co oznacza chrześcijański obowiązek „chorych odwiedzać”: Choroba jest doświadczeniem nas wszystkich.  W Katechizmie Kościoła Katolickiego,  w punkcie 1500, czytamy: „Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci”.

ks. Jakub Klimontowski: Maryja Królowa Polski. Jak miłość do Maryi kształtuje nasze postawy

wAkcji24.pl: Maryja Królowa Polski! Od wieków Maryja, matka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa była gorąco czczona wśród Polaków. Historia pokazuje, że Matka Boża odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w historii naszego narodu. Uroczystość Maryi Królowej Polski, obchodzona każdego roku 3 maja, w sposób niezwykle wyjątkowy ukazuje rys maryjny naszego narodu. 

Biskup Marek Mendyk wzywa do jedności. Potraktujmy to z największą powagą

wAkcji24.pl: Synod Diecezji Świdnickiej, który Biskup Marek Mendyk zaingurował 18 maja 2024 roku, ma stać się nie tylko momentem refleksji, ale i inauguracją wspólnego działania. W jego centrum stawiane są pytania o tożsamość chrześcijańską, o fundamenty naszej wiary i kierunki, w których powinniśmy podążać jako wspólnota wierzących.

ks. Jakub Klimontowski: Cuda Eucharystyczne a I Synod Diecezji Świdnickiej

Człowiek lubi doświadczać, czuć, widzieć, dlatego do naszej wyobraźni przemawiają cuda eucharystyczne. Mogą one wzmocnić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. Zwracają uwagę na świętość Mszy Świętej oraz przypominają o głębi miłości Boga, który pozostaje...

Bp James Conley: Depresja – katolickie podejście. Relacja biskupa który doświadczył ciemności

wAkcji24.pl: Bp James Conley o tym czym jest depresja i jak z nią wygrać: Nasz świat doświadcza kryzysu zdrowia psychicznego. Lęk i depresja ciążą na życiu wielu ludzi – często są to młodzież i młodzi dorośli. Jest jednak nadzieja. Mówię to z doświadczenia. Przeszedłem własną drogę problemów psychicznych, która zabrała mnie na dno ciemności i potem z powrotem do życia, w którym ponownie doświadczam radości i jeszcze głębszej miłości do naszego Pana.

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem duszy – Grzeszących upominać (1)

wAkcji24.pl | Bp Ignacy Dec: Pośród uczynków miłosiernych co do duszy na pierwszym miejscu Kościół wymienia: „Grzeszących upominać”. Wskazuje to na jego ważność. Podejmując refleksję nad tym uczynkiem miłosiernym, spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania: jakie są podstawy biblijne obowiązku upominania?; kto jest powołany do udzielania upomnień?; jaki jest motyw upominania, jaka forma oraz sposób udzielania i przyjmowanie upomnień?

Bp Thomas John Paprocki: Prezydent Biden kpi z naszej wiary katolickiej

wAkcji24.pl | Opinie | Biskup Thomas John Paprocki, biskup Springfield in Illinois (USA): W ubiegłym miesiącu, 23 kwietnia 2024 r., prezydent USA Joe Biden wzmocnił swoje poparcie dla grzechu aborcji, wykonując znak krzyża podczas wiecu aborcyjnego w Tampie na Florydzie.

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki! [słowo na otwarcie 1. Synodu Diecezji Świdnickiej]

wAkcji24.pl: Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Dzisiaj sobota 18 maja, kiedy wspominamy rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Tu w katedrze, za łaską Pana Boga, specjalnie to powtarzam, bo wszystko jest jego łaską, inaugurujemy pierwszy synod diecezji świdnickiej. To właśnie temu patronowi dnia dzisiejszego (św. Janowi Pawłowi II – przyp. red.) powierzamy dzieło synod

Bp. Marek Mendyk otworzył 1. Synod Diecezji Świdnickiej! Kazanie Biskupa podczas Mszy św. inauguracyjnej

wAkcji24.pl | Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Poprzez wydarzenia synodalne chcemy też przygotować nasze serca i umysły na wielki jubileusz naszego Odkupienia. Trzeba pamiętać, że w 2033 roku będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia. Dziewięć lat, które nas czekają do tego jubileuszu to wspaniała okazja, aby tak jak się to czyni przez rekolekcje i misje, ożywić naszą wiarę, a nade wszystko dziękować Bogu za dzieło odkupienia i zbawienia.

Mariusz Drapikowski: Położył rękę na mojej głowie. W ciągu tygodnia wrócił wzrok, możliwość poruszania się.

wAkcji24.pl Opinie | Mariusz Drapikowski: Zachorowałem na stwardnienie rozsiane. Straciłem wzrok w jednym oku całkowicie, w drugim w znacznym stopniu. Moja żona jest lekarzem, więc byłem leczony w instytutach w Polsce i na świecie. Niestety choroba rozwijała się gwałtownie, także każdego tygodnia, każdego kwartału znaczna część mojego zdrowia była zabierana.

Ks prał. Stanisław Szczepaniec: Doświadczenie Mojżesza. 5 kroków do pełnej Adoracji

wAkcji24.pl Opinie | Ks. Prał. Stanisław Szczepaniec: Chcę przywołać doświadczenia Mojżesza z góry Horeb. Mojżesz zobaczył tam płonący krzew i powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.

Bp Marek Mendyk: Patrzmy na Jezusa!

Bp Marek Mendyk: Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek liczby powołań i inne niesprzyjające okoliczności – to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W tych okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, jak uczniowie w czasie burzy na jeziorze: „Panie! Czy Cię to nic nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4, 38).

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Umarłych pogrzebać

wAkcji24.pl Opinie | Biskup Ignacy Dec: Umarłych pogrzebać – jest ostatnim uczynkiem miłosierdzia na katechizmowej liście uczynków miłosierdzia względem ciała. Jest obowiązkiem okazania szacunku do ludzkiego ciała, do części materialnej człowieka, pozostałym po jego biologicznej śmierci.

Greg Erlandson: Ojciec Justin wyjaśnia wszystko

Ojciec Justin, projekt zainicjowany przez Catholic Answers, przedstawiał katolicką sztuczną inteligencję jako autorytatywną, duchowną postać, co wywołało szerokie kontrowersje. Christopher Check, prezes Catholic Answers, wyraził, że wybór tej postaci miał na celu...