Handel w niedzielę: Stanowisko Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski wyraża głębokie zaniepokojenie planowanymi zmianami ustawodawczymi dotyczącymi handlu w niedzielę i święta. Komisja podkreśla, że obecne regulacje, obowiązujące od 2018 roku, nie stanowią całkowitego zakazu handlu w te dni, a jedynie ograniczają działalność handlową, zapewniając dostęp do produktów pierwszej potrzeby.

Handel w niedzielę: Argumenty za zachowaniem aktualnych regulacji

Interes obywateli: Komisja jest przekonana, że zachowanie obecnych przepisów jest w interesie wszystkich obywateli. Aktualne regulacje mają solidne podstawy prawne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, religijne, rodzinne i obywatelskie.

Prawo do odpoczynku: Utrzymanie obecnych przepisów będzie wyrazem szacunku Rządu dla praw człowieka, w tym prawa każdego obywatela do odpoczynku i organizowania go według własnych potrzeb, zarówno indywidualnie, jak i w gronie rodziny i przyjaciół. Komisja podkreśla, że prawo do odpoczynku jest nieodłącznym elementem godności człowieka i nie może być podporządkowane interesom rynku i wielkich korporacji.

Duchowe dobro człowieka: Niedziela jest dla katolików dniem o szczególnym znaczeniu religijnym i duchowym. Jest to czas przeznaczony na realizację potrzeb duchowych i religijnych, co jest fundamentalne dla życia wielu obywateli. Utrzymanie obecnych regulacji pozwala na zachowanie tego ważnego aspektu życia społecznego.

Szacunek dla woli obywateli: Niedawno przeprowadzone sondaże pokazują, że blisko dwie trzecie Polaków sprzeciwia się proponowanym zmianom. Komisja podkreśla, że rząd, który deklaruje demokratyczny i obywatelski charakter swojej działalności, powinien uwzględniać wolę obywateli.

Wartość pracy i prawa pracowników: Komisja zwraca uwagę, że wartość pracy każdego człowieka obejmuje zarówno prawo do odpoczynku, jak i możliwość korzystania z owoców swojej pracy w czasie wolnym. Zmiany w przepisach mogłyby negatywnie wpłynąć na życie rodzinne, szczególnie kobiet i dzieci, których rodzice byliby zmuszeni do pracy w niedzielę.

Społeczne i kulturowe korzyści z dni wolnych

Komisja podkreśla, że utrzymanie dni wolnych od handlu w niedzielę sprzyja budowaniu więzi społecznych, integracji społecznej i międzypokoleniowej. Dni wolne od pracy są okazją do spędzania czasu z rodziną, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, profilaktycznych i zdrowotnych. Promocja niedziel i weekendów jako czasu wolnego sprzyja rozwojowi kultury czasu wolnego i świętowania, co jest istotne dla zdrowia społecznego.

Sprzeczność z europejskimi standardami

Proponowane zmiany są niespójne z europejskimi standardami ochrony praw pracowników i ograniczania czasu pracy. W wielu krajach UE istnieją regulacje chroniące prawo do dni wolnych od pracy, często poprzez całkowity zakaz handlu w niedzielę i święta.

Handel w niedzielę

Handel w niedzielę: Apel biskupów do parlamentarzystów

Komisja Duszpasterstwa KEP apeluje do parlamentarzystów, którzy deklarują wiarę katolicką, o zdecydowane stanowisko w tej sprawie i podjęcie działań prawnych mających na celu zachowanie aktualnych regulacji. Niedziela jako dzień wolny jest nie tylko kwestią religijną, ale także społeczną, kulturową i prawną, która wpływa na życie wszystkich obywateli.

Stanowisko Komisji Duszpasterstwa KEP w sprawie planowanych zmian ustawy o handlu w niedzielę

W kontekście planowanych zmian ustawodawczych dotyczących handlu w niedzielę  i święta, jako Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, ufając, że wespół ze wspólnotą wierzących obywateli naszego kraju, opowiadamy się za zachowaniem aktualnej ustawy o handlu w niedzielę z 2018 r. Podkreślamy, że nie oznacza ona całkowitego zakazu handlu w te dni i nie powoduje braku dostępu do produktów pierwszej potrzeby.

Wyrażamy przekonanie, że pozostawienie aktualnych regulacji leży w interesie wszystkich obywateli i znajduje uzasadnienie na poziomie prawnym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym, religijnym, rodzinnym i obywatelskim.

  1. Utrzymanie aktualnego porządku prawnego dotyczącego handlu w niedzielę będzie w naszym przekonaniu wyrazem szacunku Rządzących dla praw człowieka, w tym prawa każdego obywatela do odpoczynku i organizowania go wedle własnych potrzeb, indywidualnie czy w gronie rodziny i przyjaciół. Za takim rozwiązaniem przemawia zarazem powinność troski o duchowe dobro człowieka, o jego prawo do realizacji potrzeb religijnych i duchowych, w wolności i odpowiednim do tego czasie. Nie można podporządkować wymienionych praw i dóbr interesom rynku i wielkich korporacji, rozpatrywać zagadnienia wyłącznie w kategoriach ekonomicznych (200% wynagrodzenia za pracę w dzień wolny), dodatkowo w sytuacji, gdy praca w niedziele i święta, dla wielu osób będzie mieć charakter konieczny.
  2. Nasz zdecydowany postulat pozostawienia obecnych regulacji prawnych odwołuje się do uznania wartości pracy każdego człowieka. Wartość ta implikuje zarówno prawo do odpoczynku, jak i realnej możliwości korzystania z jej owoców w czasie wolnym, jakim są weekendy i święta.
  3. Utrzymanie obowiązującego ustawodawstwa będzie w naszym przekonaniu ważnym sygnałem i wyrazem szacunku Rządzących dla woli obywateli RP, wyrażonej w niedawno przeprowadzonych sondażach. Z danych empirycznych wynika, że blisko dwie trzecie spośród nas sprzeciwia się rozwiązaniom proponowanym przez Trzecią Drogę. Podkreślmy zarazem, że jedną ze sztandarowych idei obecnej Władzy jest jej demokratyczny i obywatelski charakter, czyli gotowość uwzględniania woli Polaków.
  4. Stanowisko powyższe jest ugruntowane w zasadzie sprawiedliwości społecznej, zgodnie z którą, wszyscy obywatele mają prawo do dni wolnych od pracy w weekendy i zagospodarowania ich według własnych preferencji. Decyzja o niedzielach handlowych oznaczałaby obciążenie przymusem niekoniecznej pracy w niedziele i święta znaczącej grupy Polaków.
  5. Zmiany dotychczasowego stanu prawnego dotkną przede wszystkim rodziny, a w szczególności kobiety i dzieci, których rodzice będą musieli w niedzielę pracować. Jesteśmy przekonani, że nie należy i nie warto rezygnować z dorobku ostatnich lat, które znacząco zmieniły sposób spędzania weekendów, dzięki możliwości wyjazdów, od tych lokalnych po dalsze, co też sprzyjało rozwojowi turystyki. Centra, skwery, parki większych i mniejszych miejscowości oraz okoliczna przyroda, stały się widocznymi miejscami spotkań rodzinnych i towarzyskich, rekreacji, chętnie uczęszczanych eventów dla dorosłych i dzieci, o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, czy zdrowotnym. Podkreślmy, że ma to istotne znaczenie dla budowania i podtrzymywania więzi społecznych, umacniania integracji społecznej i międzypokoleniowej w naszym społeczeństwie. Postulujemy promocję niedziel i weekendów jako znakomitej okazji do rozwoju kultury czasu wolnego i świętowania, do obcowania z kulturą
    i naturą.
  6. Zapowiadany kierunek zmian jest niespójny z rządowymi zapowiedziami ograniczenia czasu pracy, realizacji praw kobiet, ograniczenia konsumpcjonizmu, w ramach polityki proekologicznej, odwoływania się do standardów obowiązujących w wielu krajach UE, traktowanych jako wzorcowe.
  7. Dopuszczenie handlu w niedzielę pozostaje w sprzeczności z dorobkiem kultury europejskiej i kultury chrześcijańskiej, stanem prawnym i praktyką różnych krajów UE. W wielu z nich, w różnym kształcie i zakresie, lub na różnych szczeblach władzy, broni się praw obywateli do dnia wolnego, wyciszenia i odpoczynku, nawet przez całkowity zakaz handlu w niedzielę i święta.
  8. Dla katolików niedziela ma charakter religijny i duchowy. Jest czasem przeznaczanym dla Boga i najbliższych, w rodzinach – czasem, który dorośli przeznaczają dla swoich dzieci, osób starszych, potrzebujących wsparcia i obecności, wreszcie okazją do świętowania różnych okoliczności, dzielenia się doświadczeniem wiary, do odpoczynku, regeneracji sił. W tym kontekście przywołujemy prawa katolików do nieskrępowanego praktykowania wiary.

Z tej perspektywy, sformułowane postulaty kierujemy między innymi do Państwa Parlamentarzystów, którzy deklarują wiarę katolicką, licząc na ich sprecyzowane stanowisko i odpowiadające mu działania prawne.

Bp Andrzej CZAJA
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP

Warszawa, dn. 12 czerwca 2024 r.

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Co zyskaliśmy, co straciliśmy?

20 lat Polski w Unii Europejskiej

20 lat Polski w Unii Europejskiej do okres wzlotów i upadków. Czy odnieśliśmy sukces? Czy wykonaliśmy zadania, jakie powierzył nam św. Jan Paweł II?

wAkcji24.pl | Ekonomia | NSS | Zródło: KEP | 14.06.2024

Eksperci Allianz Trade: branża lotnicza rośnie. Także ruch pielgrzymkowy

Allianz Trade przygotował analizę, z której wynika, że branża linii lotniczych może patrzeć optymistycznie w przyszłość, ponieważ podróże stały się jedyną rzeczą, na którą konsumenci są gotowi nadal wydawać pieniądze. Problemem podniebnych przewoźników są braki we...

Ustawa o sygnalistach wchodzi w życie. Co musimy o niej wiedzieć?

Ustawa o sygnalistach analizowana przez Instytut Biznesu. Sprawdź, kogo dotyczy nowe prawo.

Melinda Gates – była żona Billa Gatesa, katoliczka, aktywnie wspiera ruch proaborcyjny?

Melinda Gates jest jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jako współzałożycielka Fundacji Billa i Melindy Gatesów, przyczyniła się do zmiany życia milionów ludzi na całym świecie. Czy jako jedna z najbardziej wpływowych katoliczek na świecie przyczynia się do rozpowszechniania wartości chrześcijańskich?

Raport: Polska najgorszym dla biznesu państwem na świecie?

Nowy TMF Global Complexity Index (GBCI) 2024 pokazuje kraje, w których łatwo i trudno prowadzić biznes. Na jakim miejscu jest Polska? Podstawy raportu TMF Global Complexity Index 2024 Autorzy raportu TMF Global Complexity Index 2024 przeanalizowali 79 regulacji...

Artyści apelują: potrzebna ochrona przed pazernymi międzynarodowymi koncernami

wAkcji24.pl: Artyści walczą o swoje prawa. „Twórczość ma wartość!” to hasło pod którym we wtorek, 11 czerwca 2024 r., odbyła się pod Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, pikieta organizowana przez Związek Artystów Scen Polskich (ZASP). Aktorzy, w tym także...

Bardzo niepewne losy ceny ropy naftowej – eksperci prognozują

wAkcji24.pl | Ekonomia | Ceny ropy naftowej w ostatnim czasie to prawdziwa hustawka cenowa. Analitycy ekonomicznie komentują obecną sytuację cen w 2024 roku i przewiduje co może się wydarzyć w przyszłości.

Instytut Biznesu: Blisko 600.000 przedsiębiorców przestało funkcjonować w Polsce, w 2023 roku

wAkcji24.pl: Instytut Biznesu informuje, że blisko 600.000 przedsiębiorców przestało funkcjonować w Polsce w 2023 roku. Jest to największy spadku liczby przedsiębiorstw w historii. Przestało funkcjonować ponad 220.000 przedsiębiorstw! Ponadto doszło do zawieszenia aż...

Obniżki stóp procentowych? Eksperci uważają, że nieprędko

wAkcji24.pl: Eksperci Allianz Trade odpowiadają na pytanie: kiedy obniżki stóp procentowych w Polsce? Analizując trendy w naszym regionie eksperci są zdania, że cierpliwość kredytobiorców będzie wystawiona na próbę.   Aktualna sytuacja inflacyjna Inflacja stała...

Rynek budowlany: nieznane azjatyckie firmy wygrywają poważne przetargi

Rynek budowlany w Polsce jest zagrożony przez system przetargów, który wykorzystują nieznane azjatyckie firmy. Ich napływ był widoczny już w zeszłym roku, w którym wygrały 25 proc. postępowań rozpisanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, nie dysponując żadnym już istniejącym potencjałem na polskim rynku.

Papież Franciszek apeluje o umorzenie długów na Rok Jubileuszowy 2025

wAkcji24.pl | Ojciec Święty Franciszek w bulli ogłaszającej rok 2025 Rokiem Jubileuszu apeluje o pokój i umorzenie długów najbiedniejszy. Publikujemy całą Bullę Ojca Świętego w języku polskim.

Chińskie samochody wjeżdżają na podbój Europy

Chińskie samochody ostro wjeżdżają na europejskie rynki. Chińska Republika Ludowa jest już największym producentem oraz konsumentem samochodów elektrycznych na świeciei. Prognozy ekspertów zakładają, że chińskie samochody w Europie mogą liczyć niemal na podwojenie swojego udziału na rynku do 2025 roku.

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Co zyskaliśmy, co straciliśmy?

wAkcji24.pl Ekonomia: 20 lat Polski w Unii Europejskiej do okres wzlotów i upadków. Czy odnieśliśmy sukces? Czy wykonaliśmy zadania, jakie powierzył nam św. Jan Paweł II?   20 lat Polski w Unii Europejskiej. Zyski: rozwój i solidarność Integracja Polski z Unią...

Sudeckie Forum Inicjatyw 2024

Sudeckie Forum Inicjatyw to wydarzenie organizowane w celu wymiany poglądów, doświadczeń, działań, a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii województwa dolnośląskiego. Motywem przewodnim spotkania jest hasło: Wiara - Kultura -...

Nielegalna migracja. Wielka Brytania znalazła na nią sposób?

wAkcji24.pl Ekonomia | Nielegalna migracja to poważny problem zachodniej Europy. Rząd Wielkiej Brytanii chce wysłać tysiące nielegalnych migrantów do obozów przejściowych w Rwandzie. Z kolei Irlandia planuje relokacje migrantów do Wielkiej Brytanii, skąd mają dalej...

100 lat polskiego złotego: Symbol suwerenności i stabilności

Polski złoty, będący wyrazem narodowej tożsamości i ekonomicznej niezależności, obchodzi setną rocznicę swojego istnienia. Wprowadzony do obiegu 29 kwietnia 1924 roku przez reformę Władysława Grabskiego, złoty zastąpił niestabilną markę polską, stając się fundamentem...

Fundusz Kościelny – likwidacja od 2025 roku?

Fundusz Kościelny, będący tematem gorących dyskusji, odgrywa kluczową rolę w finansowaniu działalności kościelnej w Polsce. Jego przyszłość jest obecnie przedmiotem publicznej debaty, co wywołuje liczne kontrowersje zarówno wśród zwolenników, jak i...

Instytut Biznesu: Ustawa o ochronie sygnalistów oznacza nowe koszty dla przedsiębiorców

wAkcji24.pl | Ekonomia | Instytut Biznesu: Ustawa o ochronie sygnalistów jest potrzebna, ponieważ takie wymogi na Polskę, nakłada Unia Europejska. Jednak przy wdrażaniu dyrektywy potrzebna jest wyobraźnia.   8 projekt ustawy o ochronie sygnalistów "Ustawa o...

Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2024: Medycy docenieni!

wAkcji24.pl: Po raz 21 przyznano Nagrody Zaufania Złoty OTIS – najbardziej prestiżowe wyróżnienia dla osób i organizacji, które mają wybitne osiągnięcia na polu poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz których pacjenci mogą obdarzyć najwyższym zaufaniem....

Pracodawca Godny Zaufania: „Kultura pracy – od strategii do praktyki”

wAkcji24.pl: "Pracodawca Godny Zaufania  - Kultura pracy – od strategii do praktyki” to debata, która odbyła się podczas XXXI kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Toruń. Uczestnicy dyskusji ocenili najnowsze trendy i kluczowe wyzwania związane z...

Strefa euro: Inflacja w świetle danych Allianz Trade, analiza i przyszłe tendencje

wAkcji24.pl Ekonomia | W jakiej sytuacji ekonomicznej znajduje się strefa euro? Zapoznaj się z kompleksową analizą na podstawie danych Allianz Trade. Dowiedz się, jakie czynniki napędzają inflację w strefie euro i jakie są prognozy na przyszłość.  Wstęp: "Lepka...